kind tức thị gì, định nghĩa, những sử dụng cùng ví dụ trong tiếng Anh. Phương pháp phát âm kind giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của kind.

Bạn đang xem: What kind of nghĩa là gì

Bạn đã xem: What kind of nghĩa là gì

Từ điển Anh Việt

kind

/kaind/

* danh từ

loài giống

the rabbit kind: kiểu như thỏ

loại, hạng, thứ

people of all kinds: tín đồ đủ đông đảo hạng

something of the kind: chưa hẳn cái loại như vậy, không có cái gì như vậy, chưa hẳn như vậy

cái thuộc loại, mẫu đúng như vậy

to repay in kind: trả lại cái đúng như vậy

to relay someone"s insolence in kind: lấy cách biểu hiện láo xược mà lại đáp lại thái độ láo xược của ai

cái số đông giống như, chiếc gần giống; loại tàm tạm call là

to feel a kind of remorse: cảm thấy một chiếc gì như là hối hận

coffee of a kind: cái tàm tạm call là cà phê

bản tính

top act after one"s kind: hành động theo bạn dạng tính

tính chất

to differ in degree but not in kind: khác biệt về mức độ chứ không phải về tính chất

hiện vật

to pay in kind: trả bằng hiện vật

kind of

(thông tục) phần nào, chừng đỗi nào

I kind of expected it: tôi cũng mong chờ cái đó phần nào

* tính từ

tử tế, ân cần, gồm lòng xuất sắc xử lý, nhằm gia công; mượt (quặng)

to be so kind as to...

xin hãy làm cho ơn...

Xem thêm: Lực Hạt Nhân Là Gì - Định Nghĩa, Khái Niệm

kind

loại

Từ điển Anh Việt - siêng ngành

kind

* tởm tế

dạng

giống

loài

loại

* kỹ thuật

dạng

giống

loại

Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng tiếng Anh9,0 MBHọc từ new mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm tra.
*

*

*

Từ liên quanHướng dẫn biện pháp tra cứuSử dụng phím tắtSử dụng phím để lấy con trỏ vào ô search kiếm cùng để tránh khỏi.Nhập từ nên tìm vào ô kiếm tìm kiếm cùng xem các từ được gợi ý hiện ra mặt dưới.Khi bé trỏ đang phía bên trong ô tra cứu kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên hoặc mũi thương hiệu xuống để dịch rời giữa những từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) nhằm xem chi tiết từ đó.Sử dụng chuộtNhấp con chuột ô search kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ đề xuất tìm vào ô tra cứu kiếm với xem những từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ hy vọng xem.Lưu ýNếu nhập tự khóa quá ngắn các bạn sẽ không thấy được từ bạn có nhu cầu tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo sau để hiện ra từ thiết yếu xác.Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|