Trung vai trung phong Toán học cultureldjazair2007.com reviews với những em học viên lớp 4 tuyển chọn tập 95 việc Ôn thi ViOlympic Toán lớp 5 bên dưới đây:

TẬP 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬP SỐ, DẤU HIỆU phân chia HẾT

Bài ViO.01 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất có tổng những chữ số bởi 12

Bài ViO.02 Viết số tự nhiên nhỏ tuổi nhất có các chữ số không giống nhau và tổng các chữ số bởi 12.Bạn vẫn xem: Số những số bao gồm 5 chữ số khác nhau chia hết cho tất cả 2 với 5

Bài ViO.03 Viết số từ bỏ nhiên bé dại nhất có những chữ số khác biệt và tổng các chữ số bởi 21.Bạn đã xem: tra cứu số từ bỏ nhiên bé nhỏ nhất tất cả 5 chữ số cơ mà số này đem chia cho 8 thì dư 5.Bạn đã xem: Viết số tự nhiên nhỏ tuổi nhất có tổng những chữ số là 35 trả lời: số kia là

Bài ViO.04 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất có những chữ số khác biệt và tổng những chữ số bằng 32.Bạn sẽ xem: Viết số từ nhiên nhỏ dại nhất có tổng những chữ số là 35 trả lời: số kia là

Bài ViO.05 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất tất cả 5 chữ số nhưng mà tổng những chữ số bởi 15

Bài ViO.06 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất gồm 5 chữ số và các chữ số khác biệt mà tổng những chữ số bằng 20

Bài ViO.07 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có 4 chữ số có tổng các chữ số bằng 23

Bài ViO.08 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất bao gồm 4 chữ số, các chữ số khác biệt và gồm tổng những chữ số bằng 18.Bạn đã xem: Viết số tự nhiên nhỏ tuổi nhất tất cả tổng những chữ số là 35 trả lời: số đó là

Bài ViO.09 Viết số tự nhiên lớn tốt nhất có những chữ số khác nhau và tổng các chữ số bằng 18.

Bạn đang xem: Viết số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số là 35 trả lời: số đó là

Bài ViO.10 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn độc nhất có những chữ số khác nhau và tổng các chữ số bởi 23

Bài ViO.11 Viết số tự nhiên lớn nhất có các chữ số không giống nhau và tổng những chữ số bằng 30

Bài ViO.12 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất có các tích các chữ số bằng 12

Bài ViO.13 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ nhất có những tích những chữ số bởi 24

Bài ViO.14 Viết số tự nhiên lớn độc nhất có các chữ số khác nhau và tích các chữ số bằng 72

Bài ViO.15 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn tuyệt nhất có những chữ số khác nhau và tích những chữ số bởi 80

Bài ViO.16 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn tuyệt nhất có những chữ số khác biệt và tích những chữ số bởi 720

Bài ViO.17 cùng với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 hoàn toàn có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.18 cùng với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số khác nhau

Bài ViO.19 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 rất có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.20 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được từng nào số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau.

Bài ViO.21 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 rất có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số khác nhau

Bài ViO.22 với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được từng nào số chẵn bao gồm 4 chữ số, bao nhiêu số lẻ bao gồm 4 chữ số.

Bài ViO.23 cho những chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số, các chữ số không giống nhau và phân tách hết mang đến 3.

Bài ViO.24 cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số, các chữ số khác nhau và phân chia hết mang lại 5.

Bài ViO.25 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số, có tổng các chữ số bởi 7 và chia hết mang đến 5.

Bài ViO.26 mang đến số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và không thay đổi thứ tự các chữ số sót lại để được số sót lại là số lớn nhất có thể. Số béo nhất rất có thể đó là số nào?

Bài ViO.27 mang lại số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và không thay đổi thứ tự các chữ số còn sót lại để được số sót lại có 15 chữ số và là số bé xíu nhất bao gồm thể. Số bé nhỏ nhất hoàn toàn có thể đó là số nào?

Bài ViO.28 Viết liên tục 10 số chẵn khác 0 thứ nhất để được một vài tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó mà lại vẫn giữ nguyên thứ tự của bọn chúng để được sốlớn nhất, số nhỏ xíu nhất?

Bài ViO.29 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số mà trong số đó có tối thiểu hai chữ số như thể nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số bao gồm 3 chữ số mà trong những số không cất chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau mà tổng 4 chữ số của từng số đó bằng 10.

Bài ViO.32 Hãy cho biết thêm với những chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì rất có thể viết được tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?

Bài ViO.33 gồm bao nhiêu cách thu xếp 5 bạn học viên A, B, C, D, E ngồi vào một chiếc ghế nhiều năm sao cho:

a) bạn C ngồi chính giữa?b) đôi bạn A với E ngồi ở hai đầu ghế?


*

Bài ViO.34 với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 tín đồ ta lập số đông số có bốn chữ số khác nhau.

a) bao gồm bao nhiêu số bé dại hơn 5000?b) gồm bao nhiêu số chẵn bé dại hơn 7000?

Bài ViO.35 từ bỏ 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoàn toàn có thể lập được từng nào số không giống nhau sao cho trong các số ấy luôn xuất hiện chữ số 0 cùng chữ số 1.

Bài ViO.36 từ 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số gồm 6 chữ số không giống nhau trong đó nhất thiết phải xuất hiện chữ số 4.

Bài ViO.37 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái gồm 6 chữ số không giống nhau mà tổng những chữ số đó bởi 18?

Bài ViO.38 có bao nhiêu số điện thoại thông minh có 6 chữ số? trong những số ấy có từng nào số điện thoại thông minh có 6 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.39 Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu:

a) Số bao gồm 5 chữ số không giống nhau?b) Số chẵn gồm 5 chữ số khác nhau?c) Số gồm 5 chữ số khác biệt và phải xuất hiện chữ số 5?

Bài ViO.40 gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có nhì chữ số mà hàng chục lớn hơn hàng đối kháng vị?

Bài ViO.41 kiếm tìm số 1a2b biết số đó chia cho 2; 5 với 9 cùng dư 1.

Bài ViO.42 tra cứu số 8a3b biết số đó phân chia hết mang đến 2 cùng 5, còn phân chia 9 dư 8.

Bài ViO.43 tìm số 4a8b biết số đó chia hết mang lại 2, còn phân chia cho 5 và 9 cùng dư 1.

Bài ViO.44 tìm kiếm số nhỏ bé nhất khác 1 nhưng khi phân tách cho 2; 3; 4; 5 cùng 6 cùng tất cả số dư bằng 1.

Bài ViO.45 kiếm tìm số bé nhỏ nhất nhưng khi chia cho cả 2; 3; 4; 5 và 6 gồm số dư theo thứ tự là 1; 2; 3; 4 với 5.

Bài ViO.46 kiếm tìm số nhỏ bé nhất tất cả 3 chữ số mà phân chia hết cho cả 2; 3; 4; 5 và 6.

Bài ViO.47 search số bé xíu nhất gồm 3 chữ số nhưng khi phân chia cho 2; 3; 4; 5 và 6 cùng tất cả số dư là 1.

Bài ViO.48 mức độ vừa phải cộng toàn bộ các số chẵn tất cả 3 chữ số chia hết mang đến 9 bằng?

Bài ViO.49 trung bình cộng tất cả các số lẻ bao gồm 3 chữ số phân chia hết cho 5 bằng?

Bài ViO.50 kiếm tìm số nhỏ xíu nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho tất cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số lẻ bao gồm 4 chữ số phân chia hết mang đến 9?

Bài ViO.52 Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số có 4 chữ số phân tách hết cho tất cả 2; 3 với 5?

Bài ViO.53 Có tất cả bao nhiêu số chẵn gồm 3 chữ số mà các số này đều không chia hết mang lại 3?

Bài ViO.54 bao gồm bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số phân chia hết cho 9?

Bài ViO.55 tra cứu số nhỏ dại nhất khác 0 mà phân tách hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 và 6.

Bài ViO.60 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số gồm 4 chữ số chia hết cho tất cả 2 và 5.

Bài ViO.61 Có toàn bộ bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số mà phân tách hết mang lại 5. Tính tổng toàn bộ các số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số không giống nhau không phân tách hết cho 3.

Bài ViO.63 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số tất cả 4 chữ số khác nhau chia hết mang lại 3?

Bài ViO.64 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số có 4 chữ số mà các số đó phân chia cho 5 dư 2.

Bài ViO.65 cho những chữ số 0; 1; 2; 3 và 5. Hỏi lập được từng nào số lẻ tất cả 4 chữ số không giống nhau chia hết cho 5?

Bài ViO.66 tra cứu số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có cha chữ số, biết rằng số đó phân chia hết đến 4 và chia cho 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 tìm a nhằm 31a31a31a chia hết đến 7.

Bài ViO.68 Tìm các chữ số a, b để:

a) a378b phân chia hết mang đến 72.b) 24a68b phân chia hết mang lại 48.

Bài ViO.69 tìm số trường đoản cú nhiên bé dại nhất nhằm khi phân chia cho 5, 8, 12 thì số dư theo sản phẩm tự là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm các chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 tìm số tự nhiên bé dại nhất không giống 1 làm sao cho lấy số đó phân tách cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì thuộc dư 1.

Bài ViO.72 tìm a biết 3456a7 phân chia cho 8 dư 5.

Bài ViO.73 gồm bao nhiêu số có 5 chữ số nhưng mỗi số vừa phân tách hết cho 4 vừa phân tách hết đến 5.

Bài ViO.74 search số bé dại nhất bao gồm 2 chữ số biết số đó phân tách 8 dư 7, phân chia 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 rất có thể lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái gồm 6 chữ số khác biệt và:

a) những số này lớn hơn 300000?b) những số này to hơn 300000 và phân chia hết cho 5?

Các số này to hơn 350000?

Bài ViO.76 tìm kiếm số nhỏ nhất gồm 5 chữ số phân chia hết cho tất cả 2; 3 cùng 5.

Bài ViO.77 Tìm những chữ số a, b làm sao để cho a35b phân tách hết đến 45.

Bài ViO.78 tra cứu a + b biết 30a5b phân chia hết cho 30.

Bài ViO.79 Trong siêu thị có 5 hộp, mỗi vỏ hộp chỉ đựng chén hoặc đĩa. Số lượng bát hoặc đĩa trong 5 hộp đó là 19; 22; 32; 35; 37 chiếc. Sau khoản thời gian bán không còn số đĩa vào một hộp thì số chén bát nhiều gấp tứ lần số đĩa còn lại. Tính số bát ban sơ và số đĩa thời điểm đầu.

Bài ViO.80 cho số 99….99 (2013 số 9). Hỏi đề nghị bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số phân tách hết mang lại 45

Bài ViO.81 cho số 222…22 (2017 số 2). Yêu cầu thêm vào số này tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số mới chia hết mang lại 44.

Bài ViO.82 cho số 777…77 (2017 số 7). đề nghị bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số bắt đầu chia hết mang lại 63.

Bài ViO.83 mang đến số 7878…78 (2017 số 78). Nên thêm vào ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số bắt đầu chia hết đến 65.

Bài ViO.84 cho số 77…777 (2013 số 7). Hỏi yêu cầu bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số phân tách hết đến 63.

Bài ViO.85 đến số 33….333 (2013 số 3). Thêm tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số mới chia hết cho 24

Bài ViO.86 kiếm tìm số tự nhiên nhỏ nhất tất cả 9 chữ số ,chia hết mang đến 9 và có các đặc điểm sau:

– nếu như xóa 1 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết cho 8

– nếu như xóa 2 chữ số tận thuộc thì được 1 số ít chia hết cho 7

– nếu xóa 3 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết mang lại 6

– ví như xóa 4 chữ số tận thuộc thì được 1 số ít chia hết cho 5

– nếu xóa 5 chữ số tận thuộc thì được một số ít chia hết mang đến 4

– nếu như xóa 6 chữ số tận cùng thì được 1 số chia hết cho 3

– ví như xóa 7 chữ số tận cùng thì được 1 số chia hết đến 2

Bài ViO.87 gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số phân tách hết mang lại 5 và tất cả đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có bốn chữ số vào đó:

a) từng chữ số các chẵnb) Tổng những chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 cho các số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được từng nào số chẵn gồm 3 chữ số khác nhau từ những chữ số trên.

Bài ViO.90 Cần tối thiểu bao nhiêu số 3 để chế tạo thành những số có tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết tiếp tục 15 số lẻ ban đầu từ 1 sau đó xóa đi 10 chữ số của số nhận được để còn lại một vài lớn độc nhất (giữ nguyên máy tự những chữ số). Hãy tra cứu số lớn nhất đó.

Xem thêm: Cường Độ Dòng Điện Tiếng Anh Là Gì ? Dòng Điện Tiếng Anh Là Gì

Bài ViO.94 tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số nhưng mà chữ số hàng trăm lớn hơn chữ số hàng chục, chữ số sản phẩm chục to hơn chữ số hàng đối chọi vị.