Va va mềm là va đụng mà sau thời điểm va đụng hai vật lắp chặt vào với nhau và vận động với thuộc vận tốc:

(m_1v_1 + m_2v_2 = left( m_1 + m_2 ight)V)

Trong đó:

+ (m_1,m_2): trọng lượng của thứ 1 với vật 2

+ (v_1,v_2): gia tốc trước va đụng của vật 1 cùng vật 2

+ (V): vận tốc sau va va của 2 vật
Bạn đang xem: Va chạm đàn hồi là gì

Chú ý: (v_1,v_2,V) là những giá trị đại số rất có thể âm, dương hoặc bằng 0 tùy thuộc theo từng trường hợp ví dụ và hệ quy chiếu ta chọn.


Va chạm bầy hồi là va chạm lộ diện biến dạng bọn hồi trong khoảng thời gian rất ngắn, sau va đụng vật rước lại hình dạng lúc đầu và liên tiếp chuyển động bóc rời nhau.

1. Va chạm đàn hồi trực diện xuyên tâm
Xem thêm: Z-Index Css Là Gì - Chiều Z Của Phần Tử Với Thuộc Tính Z

*

+ Bảo toàn hễ lượng: (overrightarrow P_1 + overrightarrow P_2 = overrightarrow P'_1 + overrightarrow P'_2 )

hay (m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v'_1 + m_2v'_2) (1)

với (v_1,v_2,v'_1,v'_2) là các giá trị đại số rất có thể âm, dương hoặc bởi 0 tùy theo từng trường hơp rõ ràng và hệ quy chiếu ta chọn.

+ Bảo toàn đụng năng:

( mW_ md_1 + mW_d_2 = mW_d'_1 + mW_d'_2)( Leftrightarrow dfrac12m_1v_1^2 + dfrac12m_2v_2^2 = dfrac12m_1v'_1^2 + dfrac12m_2v'_2^2 m left( 2 ight))

Từ (1) cùng (2), ta suy ra:

(left{ eginarraylv'_1 = fracleft( m_1 - m_2 ight)v_1 + 2m_2v_2m_1 + m_2\v'_2 = fracleft( m_2 - m_1 ight)v_2 + 2m_1v_1m_1 + m_2endarray ight.)

2. Những trường hợp đặc trưng của va chạm lũ hồi xuyên tâm:

+ Hai đồ vật có khối lượng bằng nhau: (m_1 = m_2)

Ta suy ra: (left{ eginarraylv'_1 = v_2\v'_2 = v_1endarray ight.)

Điều này có nghĩa là sau va chạm hoạt động của vật dụng (m_1) đã truyền mang lại vật (m_2) và hoạt động của thứ (m_2) truyền đến vật (m_1)

+ trang bị (m_1) có cân nặng rất bé dại so với vật dụng (m_2) và lúc đầu vật (m_2) tất cả (v_2 = 0) (đứng yên)

(m_1 ll m_2 o fracm_1m_2 approx 0)

thay vào biểu thức tổng thể trên, ta suy ra: (left{ eginarraylv'_1 = - v_1\v'_2 = 0endarray ight.)

Có tức thị sau va chạm, đồ (m_2) vẫn nằm lặng còn thứ (m_1) bị nhảy ngược trở lại