Từ hạn định là một trong những cấu tạo quan trọng trong ngữ pháp giờ đồng hồ anh. Vì thế, anh ngữ KFE sẽ tổng hợp các kiến thức quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp này sẽ giúp đỡ các chúng ta có thể dễ dàng tìm hiểu. Hy vọng nội dung bài viết này thực sự hữu ích cho những bạn.

Bạn đang xem: Từ hạn định là gì


1. Định nghĩa

Các từ hạn định hay chỉ định và hướng dẫn từ là phần đa từ thường xuyên được để trước các danh từ khẳng định để chỉ một người/sự việc/sự vật rõ ràng hoặc đặc biệt quan trọng mà bạn đang đề cập đến.

Từ hạn định (DETERMINERS) là tự đứng trước một danh tự hoặc một nhiều danh từ và trước một tính từ. Do đó mà từ hạn định quan trọng đứng 1 mình mà phải tất cả một danh tự hoặc một cụm danh từ theo sau.

*
Từ hạn định là gì? cách dùng trường đoản cú hạn định trong giờ đồng hồ Anh

2. Phân loại từ hạn định

*
Phân một số loại từ hạn định

3. Biện pháp dùng từng loại từ hạn định

a. Mạo từ (Articles)

Mạo từ là tự hạn định phổ biến nhất.Gồm 3 từ: a, an, theMạo từ được phân thành 2 loại: Mạo từ xác minh và không xác định.

*
Mạo từ

b. Tự hạn định hướng dẫn và chỉ định (Demonstrative Determiners)

Từ hạn định chỉ định dùng để chỉ sự xa hay gần của người nào đó với những người nói.Gồm 4 từ: this, that, these, those

*
Từ hạn định chỉ định

Ví dụ:

I like this color. That man over there looks scary. These books belong to lớn me.Can you see those buildings?

c. Từ bỏ hạn định tải (Possessive Determiners)

Từ hạn định sở hữu, hay còn gọi là Tính từ bỏ sở hữu , được dùng để làm chỉ vấn đề ai đó vẫn “sở hữu” một thứ gì đó.

Gồm 7 từ: my, your, his, her, its, our, their

Ví dụ:

We sold our house last week. Your wish is my command. Her dress is from the latest collection.

Lưu ý:

Không nhầm lẫn từ bỏ hạn định sở hữu, hay còn được gọi là Tính trường đoản cú sở hữu, với Đại trường đoản cú sở hữu.Phân biệt ITS (của nó) với IT’S (= IT + IS):

The cat licks its fur. → con mèo liếm lông của chính nó . It’s raining. = It is raining. → Trời đang mưa.Look at the train! It’s coming. = It is coming → quan sát tàu hỏa kìa! Nó đã tiến đến.

d. Từ bỏ chỉ số lượng (Quantifiers )

Từ chỉ số lượng là phần nhiều từ tế bào tả con số của một cụm danh từ.

*
Từ hạn định sở hữu

Ví dụ:

I buy every book from this author. All students from this school passed the entrance exam.She had no money.

e. Trường đoản cú hạn định: ENOUGH

Enough = “đủ”Công thức dùng với từ Enough:Enough + danh từTrong trường hòa hợp “enough” là trạng từ, ta có công thức sau:Tính tự / Trạng tự / Động từ bỏ + Enough

Ví dụ:

There are enough chairs for everyone here. → danh trường đoản cú “chair”I hadn’t trained enough for the job. → hễ từ “train”This house isn’t big enough for us. → tính từ bỏ “big”We didn’t leave early enough . → trạng tự “early”

f. Số tự (Numbers)

Gồm số đếm với số trang bị tự:Số đếm: one, two, three,….Số trang bị tự: first, second, third,…

Ví dụ:

There are about score.The first three people who answer correctly will get a present.

g. Từ hạn định nghi ngại (Interrogative Determiners)

Gồm 3 từ: which, what, whose.

Whose dùng làm thể hiện ý “thuộc về ai đó”. Whose thường được sử dụng nhiều trong những câu liên quan đến Mệnh đề quan hệ tình dục – Đại từ quan liêu hệ.What dùng làm hỏi thông tin ví dụ về một điều gì đó.Which cũng dùng để làm hỏi thông tin rõ ràng về một điều gì đó, tuy vậy là xuất phát từ một tập hòa hợp đã thắt chặt và cố định sẵn. (người hỏi vẫn có một trong những lựa chọn nhất định cùng hỏi người nghe là thích dòng nào trong những đó)

Ví dụ:

iPhone was stolen?

h. Tự hạn định chỉ Sự khác biệt

Có 3 tự hạn định chỉ sự không giống biệt. Đó là: another, other cùng the other . Phương pháp dùng:

Another:

Dùng để có một cái gì đấy khác, hoăc thêm vào chiếc đã nói tới trước đódùng cùng với danh trường đoản cú số ítWould you like another cup of coffee? → thêm 1 cốc cà phê nữa Another reason to reject his offer is…. → thêm 1 lý do nữa là…

Other:

Dùng để chỉ một cái nào đó khác hẳn với cái đã nói đến trước đódùng với danh từ bỏ số nhiều

I have no other ideas. → ý kiến khác There are other jobs you could try. → công việc khác

The other:

Dùng nhằm chỉ mang lại (những) cái sót lại trong (những) chiếc đã kể đến trước đódùng với danh từ bỏ số không nhiều hoặc số nhiều.

Xem thêm: Tự Thụ Phấn Là Gì - Thế Nào Là Tự Thụ Phấn

I enjoyed the first book but I didn’t read the other books in the series. → đông đảo cuốn còn lại trong series Where is the other box of candy? → hộp kẹo còn lại.