D. Lắp thêm cơ năng lượng điện được tinh chỉnh và điều khiển bằng mạch năng lượng điện tử hoạt động theo công tác lập sẵn

Đáp án: D

Câu 3: Thiết bị điện tử càng ngày càng trở phải gọn nhẹ, chất lượng ngày càng tốt vì:

A. Kĩ thuật chế tạo các linh kiện ngày càng cao làm thể tích và trọng lượng của nó ngày càng nhỏ

B. Technology lắp ráp ngày dần tinh vi, chính xác làm những mạch thêm ráp nhỏ lại

C. Phát minh ra các linh phụ kiện mới như IC, ... Có form size rất nhỏ, độ tin tưởng cao mà lại nó hoàn toàn có thể thay thế cho cả mạch năng lượng điện tử phức tạp

D. Toàn bộ các nhân tố trên

Đáp án: D

Câu 4: Điện trở tất cả công dụng:

A. Phân loại điện áp

B. Rào cản dòng một chiều

C. Rào cản dòng luân chuyển chiều

D. Tinh giảm hoặc kiểm soát và điều chỉnh dòng điện và phân loại điện áp

Đáp án: D.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm công nghệ 12 có đáp án

vị tụ điện rào cản dòng một chiều, cuộn cảm chặn cái xoay chiều.

Câu 5: Đơn vị đo điện trở là:

A. Ôm

B. Fara

C. Henry

D. Oát

Đáp án: A. Vì fara là đơn vị đo điện dung, henry là đơn vị chức năng đo điện cảm, oát là đơn vị đo công suất.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Tụ điện bức tường ngăn dòng luân chuyển chiều, cho mẫu một chiều đi qua.

B. Cuộn cảm bức tường ngăn dòng một chiều, cho chiếc xoay chiều đi qua.

C. Tụ điện bức tường ngăn dòng một chiều và xoay chiều đi qua.

D. Cuộn cảm bức tường ngăn dòng luân chuyển chiều, cho dòng một chiều đi qua.

Đáp án: D

Câu 7: Kí hiệu của tụ hóa là:

*

Đáp án: D. Vì giải đáp A là tụ cụ định, câu trả lời B là tụ biến chuyển đổi, giải đáp C là tụ cung cấp chỉnh.

Câu 8: Trong những tụ sau, tụ như thế nào phân cực:

A. Tụ xoay

B. Tụ giấy

C. Tụ hóa

D. Tụ mica

Đáp án: C. vì chỉ gồm tụ hóa là phân cực

Câu 9: Điôt bán dẫn là linh kiện bán dẫn có:

A. 1 tiếp giáp p. – N.

B. 2 tiếp giáp p – N.

C. 3 tiếp giáp phường – N.

D. Các lớp buôn bán dẫn ghép nối tiếp.

Đáp án: A. Vì linh kiện có 2 tiếp giáp phường – N là tranzito, 3 tiếp giáp p. – N tirixto, những lớp phân phối dẫn ghép tiếp liền là triac.

Câu 10: Linh kiện điôt có:

A. Nhị dây nêu ra là 2 điện cực: A, K

B. Nhị dây đưa ra là 2 năng lượng điện cực: A, G

C. Hai dây chỉ ra là 2 điện cực: K, G

D. Nhì dây nêu ra là 2 điện cực: A1, A2

Đáp án: A. Vì điôt chào bán dẫn không có cực G; A1, A2 là cực của điac.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây sai:

A. Điôt tiếp điểm chỉ cho cái điện nhỏ đi qua

B. Điôt tiếp phương diện chỉ cho cái điện mập đi qua

C. Điôt ổn định áp dùng để ổn định điện áp xoay chiều

D. Điôt chỉnh lưu đổi khác dòng luân phiên chiều

Đáp án: C. Vì điôt ổn áp dùng để ổn định năng lượng điện áp một chiều.

Câu 12: Đâu là kí hiệu điôt chào bán dẫn:

*

Đáp án: B. bởi vì đáp án A sai địa điểm cực, đáp án C vẽ kí hiệu thiếu, giải đáp D là kí hiệu tirixto.

Câu 13: Tirixto cho loại điện trải qua khi:

A. UAK > 0, UGK > 0

B. UAK > 0, UGK AK GK > 0

D. UAK GK Câu 14: Phát biểu như thế nào sau đấy là đúng:

A. Mạch chỉnh lưu cần sử dụng điôt tiếp điểm để đổi điện xoay chiều thành một chiều

B. Mạch chỉnh lưu dùng điôt tiếp mặt nhằm đổi năng lượng điện xoay chiều thành một chiều

C. Mạch chỉnh lưu sử dụng pin để tạo thành dòng năng lượng điện một chiều

D. Mạch chỉnh lưu dùng ac quy để tạo thành dòng năng lượng điện một chiều

Đáp án: B. do mạch cỉnh lưu dùng điôt tiếp mặt

Câu 15: Mạch chỉnh giữ nửa chu kì:

A. Là mạch chỉnh giữ chỉ sử dụng một điôt

B. Năng suất sử dụng vươn lên là áp nguồn thấp

C. Trên thực tiễn ít được sử dụng

D. Cả 3 đáp án đa số đúng

Đáp án: D

Câu 16: Nhiệm vụ của khối trở thành áp mối cung cấp là

A. Đổi năng lượng điện xoay chiều thành điện một chiều

B. Đổi điện xoay chiều 220 V thành điện xoay chiều có mức điện áp cao hơn

C. Đổi điện xoay chiều 220 V thành năng lượng điện xoay chiều có mức năng lượng điện áp tốt hơn

D. Đổi năng lượng điện xoay chiều 220 V thành điện xoay chiều gồm mức điện áp cao hay thấp phụ thuộc vào yêu mong của tải.

Đáp án: D

Câu 17: Mạch chỉnh lưu được áp dụng nhiều trên thực tế:

A. Mạch chỉnh lưu sử dụng một điôt

B. Mạch chỉnh lưu dùng hai điôt

C. Mạch chỉnh lưu dùng 4 điôt

D. Cả 3 đáp án hầu hết đúng

Đáp án: C. Vì nó mang ưu thế hơn các mạch còn lại

Câu 18: Phát biểu nào sau đây sai:

A. Mạch chỉnh lưu giữ nửa chu kì chỉ dùng một điôt

B. Mạch chỉnh lưu dùng một điôt sóng ra gồm độ gợn sóng li ty lớn

C. Mạch chỉnh lưu cầu có cấu trúc phức tạp vì dùng bốn điôt

D. Mạch chỉnh lưu mong có kết cấu đơn giản do trở thành áp nguồn không tồn tại yêu ước đặc biệt

Đáp án: C. vị mạch chỉnh lưu ước có cấu trúc đơn giản.

Câu 19: Chức năng của mạch khuếch tán là:

A. Khuếch đại biểu đạt điện về mặt điện áp

B. Khuếch đại biểu thị điện về mặt loại điện

C. Khuếch đại biểu hiện điện về mặt công suất

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 20: Phát biểu nào tiếp sau đây đúng

A. Mạch khuếch đại có thể dùng tranzito

B. Mạch khuếch đại hoàn toàn có thể dùng IC

C. Mạch khuếch đại dùng cả tranzito cùng IC

D. Mạch khuếch đại có thể dùng tranzito hoặc IC

Đáp án: D

Câu 21: Tìm tuyên bố đúng: trên kí hiệu của IC khuếch đại thuật toán

A. Ở đầu vào đảo kí hiệu vệt “-”

B. Ở nguồn vào không hòn đảo kí hiệu vệt “-”

C. Ở đầu vào không hòn đảo kí hiệu “+”

D. Cả 3 giải đáp trên phần nhiều đúng

Đáp án: A

Câu 22: Đầu vào không đảo kí hiệu vết “+” nghĩa là:

A. Tín hiệu mang tới đầu vào không đảo thì tín hiệu ra ngược vết với biểu đạt vào.

B. Tín hiệu đưa đến đầu vào không đảo thì bộc lộ ra cùng dấu với biểu hiện vào.

C. Không có chân thành và ý nghĩa gì, chỉ nên kí hiệu ngẫu nhiên

D. Cả 3 đáp án phần đa sai

Đáp án: B

Câu 23: Tìm phát biểu đúng:

A. Biểu thị ra sẽ cùng dấu hay ngược dấu biểu hiện vào tùy thuộc biểu thị đưa vào đầu vào đảo hay không đảo

B. Biểu lộ vào là bộc lộ một chiều, biểu hiện ra là biểu đạt xoay chiều

C. Dấu hiệu vào là tín hiệu xoay chiều, biểu đạt ra là biểu thị một chiều

D. Biểu hiện vào là tín hiệu xoay chiều, biểu thị ra là bộc lộ xoay chiều

Đáp án: A. Vì mạch khuếch tán chỉ khuếch tán tín hiệu, ko có tác dụng đổi năng lượng điện xoay chiều thành một chiều cùng ngược lại.

Câu 24: Thiết kế mạch điện tử đơn giản và dễ dàng thực hiện theo mấy nguyên tắc:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án: C

Câu 25: Yếu tố nào dưới đây thuộc nguyên tắc xây dựng mạch năng lượng điện tử:

A. Bám sát đít và thỏa mãn nhu cầu yêu cầu thiết kế.

B. Mạch kiến tạo đơn giản, tin cậy.

C. Thuận lợi khi gắn thêm đặt, vận hành, sửa chữa.

D. Cả 3 đáp án trên.

Đáp án: D

Câu 26: Yếu tố nào tiếp sau đây không trực thuộc nguyên tắc thi công mạch năng lượng điện tử:

A. Hoạt động ổn định và chính xác.

B. Linh phụ kiện có sẵn bên trên thị trường.

C. Mạch thiết kế phức tạp.

D. Mạch xây dựng đơn giản, tin cậy.

Đáp án: C. Vì mạch thiết kế đơn giản và tin cậy.

Câu 27: Thiết kế mạch điện tử được thực hiện theo mấy bước:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án: A

Câu 28: Phát biểu nào sau đây đúng: công việc của thi công gồm:

A. Xây đắp mạch nguyên lí

B. Kiến thiết mạch gắn thêm ráp

C. Cả hai đáp án hồ hết đúng

D. Cả 2 đáp án phần đông sai

Đáp án: C

Câu 29: Phát biểu nào tiếp sau đây đúng:

A. Mạch năng lượng điện tử điều khiển và tinh chỉnh là mạch điện tử thực hiện chức năng điều khiển.

B. Mạch tinh chỉnh tín hiệu là mạch năng lượng điện tử điều khiển.

C. Mạch điều khiển tốc độ động cơ năng lượng điện xoay chiều một trộn là mạch năng lượng điện tử điều khiển.

D. Cả 3 đáp án số đông đúng.

Đáp án: D

Câu 30: Ở mô hình điều khiển vào công nghiệp từ sản phẩm tính, biểu đạt được lấy từ:

A. Màn hình

B. Bàn phím

C. Cỗ điều khiển

D. Động cơ

Đáp án: B

Câu 31: Đâu là sơ đồ khối bao quát của mạch điện tử điều khiển:

*

Đáp án: C. vì chưng đáp án A thiếu mặt đường hồi tiếp, giải đáp B không đúng chiều mũi tên đường hồi tiếp, lời giải D sai vị trí ĐTĐK.

Câu 32: Dựa vào đâu để phân một số loại mạch điện tử điều khiển:

A. Phụ thuộc vào công suất

B. Phụ thuộc chức năng

C. Phụ thuộc vào mức độ tự động hóa hóa

D. Cả 3 đáp án hồ hết đúng

Đáp án: D

Câu 33: Công dụng của mạch năng lượng điện tử tinh chỉnh là:

A. Điều khiển tín hiệu

B. Điều khiển thiết bị điện dân dụng

C. Điều khiển trò chơi, giải trí

D. Cả 3 đáp án mọi đúng

Đáp án: D

Câu 34: Sự chuyển đổi trạng thái của biểu thị đó là:

A. đổi khác tắt, sáng của đèn giao thông

B. Giờ còi thông báo khi gặp gỡ sự cố

C. Mặt hàng chữ chạy của những bảng quảng cáo

D. Cả 3 lời giải trên

Đáp án: D

Câu 35: Công dụng của mạch tinh chỉnh và điều khiển tín hiệu:

A. Thông tin tình trạng thứ khi gặp gỡ sự cố.

B. Thông báo những thông tin quan trọng cho bé người tiến hành theo lệnh.

C. Làm những thiết bị trang trí bởi bảng năng lượng điện tử.

Xem thêm: Tổng Hợp Đề Thi Tiếng Anh Vào Lớp 10, 150 Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Anh

D. Cả 3 lời giải trên.

Đáp án: D

Câu 36: Đâu là sơ thiết bị khối mạch tinh chỉnh tín hiệu:

*

Đáp án: C

Câu 37: Đối với mạch thông tin và bảo đảm quá năng lượng điện áp mang đến gia đình, vươn lên là áp gồm nhiệm vụ:

A. Tăng năng lượng điện áp từ 20V → 220V

B. Hạ điện áp từ bỏ 220V → 20V

C. Hạ điện áp trường đoản cú 220V → 200V

D. Hạ điện áp trường đoản cú 200V → 20V

Đáp án: B

Câu 38: Đối với mạch thông báo và đảm bảo quá điện áp đến gia đình, Đ1 và C gồm nhiệm vụ: