Câu hỏi 2 :

Cấu tạo thành của động cơ đốt trong có có: " href="https://cultureldjazair2007.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/23911-cau-tao-cua-dong-co-dot-trong-gom-co.html">Cấu tạo ra của bộ động cơ đốt trong có có: 

A.Hệ thống trét trơn.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm công nghệ 11 bài 20

B.Hệ thống cung ứng nhiên liệu với không khí.

C.Hệ thống triển lẵm khí.

Xem thêm: Thực Hành Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Nghiệp, Thuyết Trình Công Nghệ 10 Bài 56

D.Hệ thống có tác dụng mát.


Câu hỏi 4 :

Động cơ đốt trong gồm khả năng: " href="https://cultureldjazair2007.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/23932-dong-co-dot-trong-co-kha-nang.html">Động cơ đốt trong gồm khả năng: 

A.Biến sức nóng năng thành cơ năng

B.Biến năng lượng điện năng thành cơ năng

C.Biến điện năng thành nhiệt độ năng

D.Biến sức nóng năng thành điện năng


Câu hỏi 5 :

Động cơ Điêzen 4 kì thứ nhất được thành lập và hoạt động vào thời hạn nào ?" href="https://cultureldjazair2007.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/23936-dong-co-diezen-4-ki-dau-tien-duoc-ra-doi-vao-thoi-gian-nao.html">Động cơ Điêzen 4 kì trước tiên được ra đời vào thời gian nào ?
*