Dụng cụ: Bộ cơ chế vẽ kỹ năng (thước kẻ, êke, compa, bút chì cứng và cây viết chì mền, tẩy

Tài liệu: SGK

Đề bài: Các phiên bản vẽ mặt bằng tổng thể và toàn diện và những hình màn trình diễn của ngôi nhà


Cho phiên bản vẽ mặt tổng thể và toàn diện và phiên bản vẽ mặt bằng của ngôi nhà

Đọc bạn dạng vẽ mặt phẳng tổng thể

Đọc phiên bản vẽ mặt bằng ngôi nhà


3.1. Đọc phiên bản vẽ mặt bằng tổng thể

Cho phiên bản vẽ khía cạnh bằng toàn diện và tổng thể (hình 12. 1) với hình chiếu phối cảnh (hình 12.2) của một bệnh xá xã.

Bạn đang xem: Thực hành bản vẽ xây dựng công nghệ 11

*

*

Yêu cầu :

Câu1.

Trạm xá bao gồm bao nhiêu ngôi nhà?

Nêu tác dụng của từng ngôi nhà.

Câu 2. Đánh số các ngôi nhà trên hình chiếu phối cảnh theo chú thích trên mặt phẳng tổng thể.

Câu 3: chứng minh hướng quan giáp để nhận ra mặt đứng ngôi nhà những ngôi nhà đất của trạm xá cho trên hình 12.3SGK

*

Gợi ý trả lời

Câu 1.

Có ba ngôi đơn vị chính:

1. Nhà thăm khám bệnh2. đơn vị điều trị3. Nhà dự định hóa gia đình

Có một công trình phụ

4. Khu vực vệ sinh

Câu 2.Đánh số các ngôi bên trên hình chiếu phối cảnh theo chú giải trên mặt bằng tổng thể.

1. Nhà thăm khám bệnh

2. Bên điều trị

3. Nhà sáng kiến hóa gia đình

4. Khu vệ sinh

*

Câu 3:Chỉ phía quan liền kề để cảm nhận mặt đứng ngôi nhà những ngôi nhà của trạm xá:

*

3.2. Đọc phiên bản vẽ phương diện bằng

*

Các form size liên quan:

Tường dày 0,22M

Vách chống 0,11M

Cửa sổ chống sinh hoạt chung rộng 2,2M

Cửa sổ không giống rộng 1,4M

Cửa đi rộng 0,8M

Thực hiện những yêu mong sau:

Câu 1: thống kê giám sát dùng cây viết chì ghi các kích thước còn thiếu hụt trên bạn dạng vẽ.

Câu 2: Tính diện tích những phòng ngủ và phòng sinh hoạt phổ biến (m2).

Gợi ý trả lời

Câu 1.

Tính toán các kích cỡ :

Tính diện tích s sử dụng của các phòng từ các kích thước bên phía trong phòng.

Xem thêm: Những Con Số Hoàn Thiện Là Gì ? Kiểm Tra Số Hoàn Hảo Bằng Java

Kích thước bên phía trong phòng bằng khoảng cách giữa các trục tường trừ độ dày tường

*

*

Câu 2.

Diện tích phòng để ngủ 1:

(left( 4,2m - 0,22m/2 m - 0,11m/2 ight).left( 4m - 2.0,22m/2 ight) = 15,25m^2)

Diện tích phòng ngủ 2:

(left( 4m - 0,22m/2 - 0,11m/2 ight).left( 4m - 2.0,22m/2 ight) = 14,50m^2)

Diện tích phòng nghỉ ngơi chung:

(left( 5,2m - 2.0,22m/2 m ight).left( 3,8m - 2.0,22m/2 ight) = 17,83m^2)