Thiết kế là quá trình hoạt động sáng tạocủa bạn thiết kế, bao hàm nhiều giai đoạn.

Bạn đang xem: Thiết kế và bản vẽ kỹ thuật

1.1.Các quy trình thiết kế:

Các giai đoạn thiết kế lập thành một sơ đồ gia dụng thiết kế.

*

Ngày nay máy vi tính đã được sử dụng thoáng rộng trong xây đắp và chế tạo. Kiến tạo trợ góp bằng máy vi tính (Computer Aided Design, viết tắt là CAD) đã có lại tác dụng rất to lớn lớn.

1.2. Xây đắp hộp vật dụng học tập:

a, sinh ra ý tưởng khẳng định đề tài:

Hộp đựng vật dụng học tập

b, tích lũy thông tin:

Hộp có chiều lâu năm 350mm, rộng 220mm, bao gồm 3 bộ phận.

Ống đựng cây viết (1).

Ngăn để giấy tờ (2).

Ngăn để vẻ ngoài (3).

*

c, chế tạo thử:

Làm mô hình

Chế tạo thử.

*

d, Phân tích, tiến công giá:

e, hoàn thiện bản vẽ:

*


2. Bạn dạng vẽ kĩ thuật


2.1, Khái niệm

Bản vẽ kinh nghiệm là những thông tin kinh nghiệm được trình bài dưới dạng vật dụng hoạ theo quy tắc thống nhất.

2.2, những loại phiên bản vẽ kĩ thuật

Bản vẽ cơ khí bao gồm các bạn dạng vẽ liên quan đến thiết kế, kiểm tra, chế tạo, thêm ráp, sử dụng những máy móc với thiết bị.

*

Bản vẽ xây dựng tất cả các bản vẽ tương quan đến thiết kế, thi công, gắn thêm ráp, kiểm tra sử dụng những công trình xây dựng.

*

2.3, phương châm của phiên bản vẽ kĩ thuật đối với thiết kế

Trong quá trình thi công từ khi hình thành ý tưởng đến lúc lập hồ sơ kĩ thuật đề xuất qua các giai đoạn xây dựng như sau:

Giai đoạn hiện ra ý tưởng: vẽ sơ vật hoặc phác hoạ sản phẩm.

Giai đoạn thu thập thông tin: gọi các bạn dạng vẽ liên quan đến sản phảm khi thiết kế, lập các bạn dạng vẽ phác hoạ của sản phẩm.

Giai đoạn thẩm định: bàn bạc ý kiến trải qua các phiên bản vẽ xây cất sản phẩm.

Giai đoạn lập làm hồ sơ kĩ thuật: lập các phiên bản vẽ toàn diện và cụ thể của sản phẩm.

Bài 1:

Ghép cột phía bên trái và bên buộc phải sao cho phù hợp nhất.

*

Hướng dẫn giải

1-C; 2-A

Bản vẽ xây dựng: phiên bản vẽ ước thang

Bản vẽ cơ khí: bản vẽ gắn thêm của tay quay

Bài 2:

Hãy điền những từ phù hợp vào chổ trống.


1.Thiết kế là quy trình hoạt động…………..của bạn thiết kế.

Xem thêm: Hô Hấp Sáng Là Gì - Hô Hấp Sáng Xảy Ra Ở Nhóm Thực Vật Nào


2. Bạn dạng vẽ cơ khí và phiên bản vẽ xây dựng được gọi tầm thường là………………......