Nội dung bài giảngSơ lược về phù hợp chất tất cả oxi của clo tìm đọc nước Javen với Clorua vôi gồm thành phần, tính chất, cấu tạo như núm nào? chúng được dùng làm những gì và được điều chế bằng cách nào?


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1.Thành phần, đặc thù và áp dụng của nước Javel với clorua vôi

1.2.Điều chế nước Javel cùng clorua vôi

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 24 hóa học 10

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK cùng Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 24 Chương 5 hóa học 10


Nước JavelClorua vôi
Thành phần

Dung dịch: NaCl cùng NaClO.

Bạn đang xem: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

NaClO ⇔ HClO

natri hipoclorit axit hipoclorơ

- CTPT: CaOCl2


*

NaClO + CO2 + H2O → HClO + NaHCO3

- NaClO, HClO: tất cả tính oxi hóa rất mạnh.

- hóa học bột, màu trắng, xốp.


CaOCl2 + 2HCl →CaCl2 + Cl2+ H2O

- tính năng với CO2 trong bầu không khí ẩm:

2CaOCl2 + CO2 + H2O →2HClO + CaCO3 + CaCl2

Ứng dụng

- Tẩy white vải, sợi, giấy, ...

- Tẩy uế chuồng trại chăn nuôi, bên vệ sinh

- Tẩy trắng, tẩy uế.

- tinh luyện dầu mỏ.

- Xử lí những chất độc, bảo đảm môi trường.

1.1.1 Nước JavelNước Javel là dung dịch các thành phần hỗn hợp muối NaCl cùng NaClO.Muối NaClO tất cả tính oxi hóa khôn xiết mạnh, do thế nước Javel bao gồm tính tẩy màu, cạnh bên trùng, tẩy trắng vải, sợi, giấy và sử dụng sát trùng chuồng trại chăn nuôi, bên vệ sinh.NaClO là muối bột của axit rất yếu, yếu hơn axit cacbonic buộc phải dễ chức năng với CO2 của ko khí sinh sản thành axit HClO gồm tính thoái hóa mạnh.

⇒ nước Javel không và để được lâu trong ko khí.

Xem thêm: Có Bao Nhiêu Số Tròn Trăm Có 4 Chữ Số, Câu Hỏi Của Edogawa Conan

1.1.2. Clorua vôi CaOCl2Clorua vôi là chất bột color trắng, xốp, hương thơm xốc, gồm tính thoái hóa mạnh.Tác dụng với axit clohidric cho Cl2­

CaOCl2 + 2HCl→ CaCl2 + Cl2 + H2O

Trong không gian ẩm, clorua vôi tính năng với CO2 tạo ra axit hipoclorơ

1.2. Điều chế nước Javel cùng clorua vôi


1.2.1. Điều chế nước JavelTrong chống thí nghiệm:

Cho khí clo công dụng với NaOH loãng ở nhiệt độ thường:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

*

Hình 1:Sơ đồ pha chế nước Javel trong chống thí nghiệm

Trong công nghiệp:

Điện phân dung dịch NaCl nồng độ 15 – 20% vào thùng năng lượng điện phân không có màng ngăn.

(2NaCl + 2H_2O o 2NaOH + H_2 uparrow + Cl_2 uparrow )

(Cl_2 + 2NaOH o NaCl + NaClO + H_2O)

*

Hình 2:Điều chế nước Javel trong công nghiệp

1.2.2. Điều chế clorua vôi

Cho clo chức năng với vôi tôi (sữa vôi) nghỉ ngơi 30oC thu được clorua vôi:

Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O (to= 30OC)

*

Hình 3: Clorua vôi


Bài tập minh họa


Bài 1:

Viết phương trình bội phản ứng màn biểu diễn sơ đồ chuyển hóa sau:

*

Hướng dẫn:

(1)(2KMnO_4 + 16HCl o 2KCl + 2MnCl_2 + 5Cl_2 uparrow + 8H_2O)

(2)(Cl_2 + 2NaOH o NaCl + NaClO + H_2O)

(3)(MnO_2 + 4HCl o MnCl_2 + Cl_2 uparrow + 2H_2O)

(4)(Cl_2 + Ca(OH)_2 o CaOCl_2 + H_2O) ĐK: Ở 30oC

(5)(CaOCl_2 + 2HCl o CaCl_2 + Cl_2 + H_2O)

Hoặc(CaOCl_2 o CaCl_2 + frac12O_2) ĐK: toc

Bài 2:

Viết những phương trình bội phản ứng điều chế nước Javel từ những chất có trong phòng thí nghiệm: NaCl, MnO2, H2SO4đặc, NaOH

Hướng dẫn:Điều chế axit HCl tự NaCl, H2SO4đặc, H2O

NaCl (r) + H2SO4 (đặc) → NaHSO4 + HCl ĐK: tOC

Từ HCl và MnO2điều chế khí Cl2

MnO2 + 4HCl (đặc) → MnCl2 + Cl2 + 2H2O ĐK: tOC

Từ Cl2 và dung dịch NaOH loãng nguội pha trộn nước Javel

Cl2+ 2NaOH→ NaCl + NaClO + H2O

Bài 3:

Chỉ sử dụng một dung dịch thử, hãy nhận ra các hỗn hợp mất nhãn sau: HCl, HClO, NaCl, NaClO

Hướng dẫn:

Sử dụng quỳ tím:

HCl → Qùy tím hóa đỏHClO→ Qùy tím không thay đổi màuNaCl→ Qùy tím mất màuNaClO→ Qùy tím hóa đỏ rồi mất màu