Hướng dẫn bí quyết kiểm tra số tuyệt đối hoàn hảo trong C. Bạn sẽ học được bí quyết tạo hàm soát sổ số tuyệt đối trong C sau bài học kinh nghiệm này.

Bạn đang xem: Số hoàn hảo là gì

Bạn sẽ xem: Số tuyệt vời và hoàn hảo nhất là gì

Số tuyệt đối trong C

Theo wikipedia thì có mang số hoàn hảo như sau:

Số hoàn hảo nhất (hay nói một cách khác là số trả chỉnh, số hoàn thiện hoặc số trả thành) là một số nguyên dương nhưng mà tổng những ước nguyên dương chấp nhận của nó (số nguyên dương bị nó phân chia hết ko kể nó) bằng chính nó.Nguồn wikipedia

Khái niệm số tuyệt vời trong C cũng tương tự trên. Họ coi một số trong những là số tuyệt đối trong C ví như như tổng các ước nguyên dương thừa nhận của nó (ngoại trừ nó) bởi chính nó.


*

Đây là khóa xe thứ giúp chúng ta có thể tìm được số tuyệt đối hoàn hảo trong C.

Kiểm tra số hoàn hảo trong C

Một số được xem là số hoàn hảo và tuyệt vời nhất trong C nếu như tổng những ước nguyên dương xác nhận của nó (ngoại trừ nó) bởi chính nó.

Để tìm ước số của một số trong những chỉ định, họ chia lần lượt số đó cho các số nhỏ dại hơn nó, cùng nếu phép chia không có dư thì số được chia đó là một ước số đề nghị tìm.

Và chúng ta tạo hàm soát sổ số tuyệt vời trong C như sau:

Copy

int find_perfect_num(int n) // flag = 1 => số hoàn hảo nhất // flag = 0 => chưa phải số tuyệt đối int flag = 0, total=0; //Tìm tổng cầu số for (int i=1;i if (n % i == 0) total+=i;//Nếu là ước số thì cộng vào tổng //So sánh tổng cầu số cùng với số đã mang lại để tìm ra số hoàn hảo và tuyệt vời nhất if (total == n & n!=0) flag = 1; return flag;}

Chúng ta rất có thể gọi hàm này và áp dụng trong công tác nhập n khám nghiệm n bao gồm phải số tuyệt đối hoàn hảo không vào C như sau:

Copy

#include int find_perfect_num(int n) // flag = 1 => số hoàn hảo // flag = 0 => không phải số tuyệt vời int flag = 0, total=0; //Tìm tổng ước số for (int i=1;i if (n % i == 0) total+=i;//Nếu là mong số thì cộng vào tổng //So sánh tổng mong số cùng với số đã cho để tìm ra số hoàn hảo if (total == n và n!=0) flag = 1; return flag;}int main(void) int n; printf(">> nhap mot so tu nhien: "); scanf("%d",&n); int kiểm tra = find_perfect_num(n); if( check == 1 ) printf("%d la so hoan hao ", n); else printf("%d khong phai la so hoan hao ", n); return 0;

Lưu ý là số nhập từ bàn phím phải là một số tự nhiên.

Xem thêm: Sự Bay Hơi Là Gì - Lý Thuyết Sự Bay Hơi Và Sự Ngưng Tụ

Màn hình nhập liệu và kết quả kiểm tra số hoàn hảo nhất trong C đã như sau:

Copy

In ra dãy số tuyệt đối bằng C

Và dưới đấy là ví dụ về chương trình nhập n in ra dãy số hoàn hảo nhất từ 1 cho n vào C:

Copy

#include int find_perfect_num(int n) // flag = 1 => số hoàn hảo // flag = 0 => chưa phải số hoàn hảo nhất int flag = 0, total=0; //Tìm tổng mong số for (int i=1;i if (n % i == 0) total+=i;//Nếu là ước số thì cộng vào tổng //So sánh if (total == n & n!=0) flag = 1; return flag;}int main(void) int n; printf(">> nhap mot so n: "); scanf("%d",&n); int i = 0, check; while ( i check = find_perfect_num(i); if( kiểm tra == 1 ) printf("%d ", i); ++i; return 0;}

Kết quả:

Copy

Tổng kết

Trên phía trên Kiyoshi sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra số tuyệt đối hoàn hảo trong C rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, các bạn hãy thực hành thực tế viết lại các ví dụ của ngày từ bây giờ nhé.