Sách Giáo Khoa chất hóa học Lớp 8 được Bộ giáo dục và Đào tạo nên biên soạn.Sách bao gồm 6 chương:Chất – Nguyên Tử – Phân Tử, phản bội Ứng Hóa Học, Mol Và đo lường Hóa Học, Oxi – không khí , Hidro – Nước cùng Dung Dịch.

Mục lục Sách Giáo Khoa hóa học Lớp 8 :

Bài 1. Mở đầu môn hóa học

CHƯƠNG 1: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ

Bài 2. Chất – chất hóa học 8Bài 3. Bài thực hành thực tế 1Bài 4. Nguyên tử – chất hóa học 8Bài 5. Nguyên tố chất hóa học – chất hóa học 8Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tửBài 7. Bài thực hành 2Bài 8. Bài rèn luyện 1 – chất hóa học 8Bài 9. Phương pháp hóa họcBài 10. Hóa trị – hóa học 8Bài 11. Bài rèn luyện 2Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – hóa học 8Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – hóa học 8

CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài 12. Sự chuyển đổi chấtBài 13. Làm phản ứng hóa họcBài 14. Bài thực hành thực tế 3Bài 15. Định qui định bảo toàn khối lượng – hóa học 8Bài 16. Phương trình hóa học – chất hóa học 8Bài 17. Bài rèn luyện 3Đề đánh giá 15 phút – Chương 2 – chất hóa học 8Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – chất hóa học 8

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Bài 18. Mol – chất hóa học 8Bài 19. Biến hóa giữa cân nặng thể tích và lượng chấtBài 20. Tỉ khối của hóa học khíBài 21. Tính theo cách làm hóa họcBài 22. Tính theo phương trình hóa họcBài 23. Bài rèn luyện 4Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – chất hóa học 8Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – hóa học 8Đề chất vấn học kì 1 – hóa học 8

CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ

Bài 24. đặc thù của oxiBài 25. Sự thoái hóa – bội phản ứng hóa thích hợp – Ứng dụng của oxiBài 26. OxitBài 27. Điều chế khí oxi – phản bội ứng phân hủyBài 28. Không khí – Sự cháyBài 29. Bài luyện tập 5 – hóa học 8Bài 30. Bài thực hành 4Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – chất hóa học 8Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – hóa học 8

CHƯƠNG 5: HIĐRO – NƯỚC

Bài 31. đặc thù – Ứng dụng của hiđroBài 32. Bội phản ứng oxi hóa – khửBài 33. Điều chế khí hiđro – bội phản ứng thếBài 34. Bài luyện tập 6 – hóa học 8Bài 35. Bài thực hành 5Bài 36. NướcBài 37. Axit – Bazơ – muối – hóa học 8Bài 38. Bài luyện tập 7Bài 39. Bài thực hành 6Đề khám nghiệm 15 phút – Chương 5 – hóa học 8Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – hóa học 8


Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa học 8

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

Bài 40. Dung dịchBài 41. Độ tung của một hóa học trong nước – hóa học 8Bài 42. Nồng độ dung dịchBài 43. điều chế dung dịchBài 44.

Xem thêm: Trả Lời Câu Hỏi Sgk Công Nghệ 10 Bài 52 Trang 162, Câu 1 Trang 162 Công Nghệ 10

Bài luyện tập 8 – chất hóa học 8Bài 45. Bài thực hành thực tế 7Đề khám nghiệm 15 phút – Chương 6 – hóa học 8Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – hóa học 8Đề kiểm tra học kì 2 – chất hóa học 8