cultureldjazair2007.com trình làng đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa chất hóa học 12 (tải xuống miễn phí), nhằm mục tiêu giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kỹ năng và kiến thức và nội dung chương trình SGK chất hóa học 12.

Mục lục Sách giáo khoa chất hóa học 12:CHƯƠNG 1 – ESTE – LIPIT.Bài 1. Este.Bài 2. Lipit.Bài 3. Quan niệm về xà phòng và hóa học giặt cọ tổng hợp.Bài 4. Luyện tập: Este và hóa học béo.CHƯƠNG 2 – CACBOHIĐRAT.Bài 5. Glucozơ.Bài 6. Saccarozơ, tinh bột cùng xenlulozơ.Bài 7. Luyện tập: kết cấu và đặc điểm của cacbohiđrat.Bài 8. Thực hành: Điều chế, đặc điểm hoá học của este cùng cacbohiđrat.CHƯƠNG 3 – AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN.Bài 9. Amin.Bài 10. Amino axit.Bài 11. Peptit và protein.Bài 12. Luyện tập: cấu trúc và đặc thù của amin, amino axit với protein.CHƯƠNG 4 – POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME.Bài 13. Đại cương về polime.Bài 14. Vật liệu polime.Bài 15. Luyện tập: Polime và vật tư polime.Bài 16. Thực hành: một số trong những tính chất của protein và vật liệu polime.CHƯƠNG 5 – ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI.Bài 17. Vị trí của sắt kẽm kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại.Bài 18. đặc điểm của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại.Bài 19. đúng theo kim.Bài 20. Sự làm mòn kim loại.Bài 21. Điều chế kim loại.Bài 22. Luyện tập: tính chất của kim loại.Bài 23. Luyện tập: Điều chế sắt kẽm kim loại và sự bào mòn kim loại.Bài 24. Thực hành: Tính chất, pha trộn kim loại, sự bào mòn kim loại.CHƯƠNG 6 – KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM.Bài 25. Sắt kẽm kim loại kiềm và hợp chất đặc trưng của kim loại kiềm.Bài 26. Sắt kẽm kim loại kiềm thổ với hợp chất đặc biệt quan trọng của sắt kẽm kim loại kiềm thổ.Bài 27. Nhôm cùng hợp chất của nhôm.Bài 28. Luyện tập: tính chất của sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ cùng hợp chất của chúng.Bài 29. Luyện tập: đặc điểm của nhôm cùng hợp hóa học của nhôm.Bài 30. Thực hành: tính chất của natri, magie, nhôm với hợp hóa học của chúng.CHƯƠNG 7 – SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI quan TRỌNG.Bài 31. Sắt.Bài 32. Hợp hóa học của sắt.Bài 33. Hợp kim của sắt.Bài 34. Crom và hợp chất của crom.Bài 35. Đồng cùng hợp hóa học của đồng.Bài 36. Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc.Bài 37. Luyện tập: đặc điểm hoá học tập của sắt cùng hợp chất của sắt.Bài 38. Luyện tập: tính chất hoá học của crom, đồng và hợp chất của chúng.Bài 39. Thực hành: tính chất hoá học tập của sắt, đồng và hồ hết hợp chất của sắt, crom.CHƯƠNG 8 – PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ.Bài 40. Nhận biết một trong những ion trong dung dịch.Bài 41. Thừa nhận biết một vài chất khí.Bài 42. Luyện tập: dìm biết một trong những chất vô cơ.CHƯƠNG 9 – HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN tởm TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG.Bài 43. Hoá học cùng vấn đề phát triển kinh tế.Bài 44.


Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa học 12


Xem thêm: Tiếp Tuyến Của Đường Tròn Là Gì, Phát Biểu Định Nghĩa Tiếp Tuyến Của Đường Tròn

Hoá học và vấn đề xã hội.Bài 45. Hoá học và vấn đề môi trường.Chịu nhiệm vụ xuất bản: chủ tịch Hội đồng member kiêm tgđ NGƯT NGÔ TRẦN ÁI.Phó tổng giám đốc kiêm Tổng chỉnh sửa GS.TS VŨ VĂN HÙNG.Biên tập lần đầu: VƯƠNG MINH CHÂU – NGUYỄN VĂN LỄ.Biên tập tái bản: NGUYỄN VĂN NGUYÊN – ĐẶNG CÔNG HIỆP.Biên tập mĩ thuật: NGUYỄN THỊ HỒNG VY.Biên tập kĩ thuật cùng trình bày: NGUYỄN THỊ HỒNG VY.Trình bày bìa: PHAN HƯƠNG.Sửa phiên bản in: NGUYỄN VĂN NGUYÊN.Chế bản: CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG.Trong sách có sử dụng một số trong những hình ảnh minh hoạ mang từ sách nước ngoài.