Sách Giáo Khoa chất hóa học Lớp 12 được bộ giáo dục đào tạo và Đào Tạo soạn và tạo .Sách gồm chín chương đầy đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chăm đề hóa học …
Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa học 12 cơ bản

Mục lục Sách Giáo Khoa chất hóa học Lớp 12 :

CHƯƠNG 1. ESTE – LIPIT

Bài 1. Este – chất hóa học 12Bài 2. Lipit – hóa học 12Bài 3. định nghĩa về xà chống và hóa học giặt cọ tổng hợpBài 4. Rèn luyện este và hóa học béoĐề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – chất hóa học 12Đề đánh giá 45 phút – Chương 1 – hóa học 12

CHƯƠNG 2. CACBOHIDRAT

Bài 5. Glucozơ – chất hóa học 12Bài 6. Saccarozơ, tinh bột với xenlulozơBài 7. Luyện tập: cấu trúc và đặc điểm của CacbohiđratBài 8. Thực hành: Điều chế, đặc điểm hóa học tập của este và cacbohiđratĐề đánh giá 15 phút – Chương 2 – Hoá học 12

CHƯƠNG 3. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

Bài 9. AminBài 10. Amino axitBài 11. Peptit với proteinBài 12. Luyện tập: cấu trúc và tính chất của amin, amino axit với proteinĐề kiểm soát 15 phút – Chương 3 – hóa học 12Đề khám nghiệm 45 phút – Chương 3 – hóa học 12

CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Bài 13. Đại cương cứng về polimeBài 14. Vật tư polimeBài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polimeBài 16. Thực hành: một số trong những tính hóa học của protein và vật liệu polimeĐề soát sổ 15 phút – Chương 4 – hóa học 12Đề kiểm soát 45 phút – Chương 4 – chất hóa học 12

CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu trúc của kim loạiBài 18. đặc điểm của kim loại. Hàng điện hoá của kim loạiBài 19. đúng theo kimBài 20. Sự bào mòn kim loạiBài 21. Điều chế kim loạiBài 22. Luyện tập: tính chất của kim loạiBài 23. Luyện tập: Điều chế sắt kẽm kim loại và sự ăn mòn kim loạiBài 24. Thực hành: Tính chất, pha chế kim loại, sự ăn mòn kim loạiĐề khám nghiệm 15 phút – Chương 5 – hóa học 12Đề soát sổ 45 phút – Chương 5 – chất hóa học 12

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) – HÓA HỌC 12

CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

Bài 25. Sắt kẽm kim loại kiềm cùng hợp chất quan trọng của sắt kẽm kim loại kiềmBài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng đặc biệt của sắt kẽm kim loại kiềm thổBài 27. Nhôm và hợp chất của nhômBài 28. Luyện tập: đặc thù của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ với hợp chất của chúngBài 29. Luyện tập: đặc thù của nhôm với hợp hóa học của nhômBài 30. Thực hành: đặc thù của natri, magie, nhôm và hợp hóa học của chúngĐề kiểm soát 15 phút – Chương 6 – hóa học 12Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết ) – Chương 6 – chất hóa học 12

CHƯƠNG 7. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI quan liêu TRỌNG

Bài 31. SắtBài 32. Hợp hóa học của sắtBài 33. Kim loại tổng hợp của sắtBài 34. Crom cùng hợp hóa học của CromBài 35. Đồng và hợp hóa học của đồngBài 36. Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, ThiếcBài 37. Luyện tập: đặc thù hóa học tập của sắt và hợp chất của sắtBài 38. Luyện tập: tính chất hóa học tập của Crom, đồng cùng hợp chất của chúngBài 39. Thực hành: tính chất hóa học tập của sắt, đồng và nhưng mà hợp hóa học của sắt, cromĐề chất vấn 15 phút – Chương 7 – hóa học 12Đề soát sổ 45 phút (1 tiết ) – Chương 7 – hóa học 12

CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

Bài 40. Thừa nhận biết một số ion trong dung dịchBài 41. Thừa nhận biết một vài chất khíBài 42. Luyện tập: thừa nhận biết một số trong những chất vô cơĐề chất vấn 15 phút – Chương 8 – chất hóa học 12Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết ) – Chương 8 – hóa học 12

CHƯƠNG 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN tởm TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG – HÓA 12

Bài 43. Hóa học cùng vấn để cải tiến và phát triển kinh tếBài 44.

Xem thêm: Vai Trò Của Hệ Thống Điện Quốc Gia Hay, Ngắn Gọn, Hệ Thống Điện Quốc Gia Là Gì

Hóa học và vấn đề xã hộiBài 45. Chất hóa học và vụ việc môi trườngĐề chất vấn 15 phút – Chương 9 – chất hóa học 12