Sách Giáo Khoa chất hóa học Lớp 11 được bộ giáo dục và Đào Tạo biên soạn và vạc hành. Sách bao gồm chín chương không thiếu thốn công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học …

Nội dung sách gồm các phần:

Sự điện liNito, PhotphoCacbon, silicĐại cương về chất hóa học hữu cơHidrocacbon noHidrocacbon không noHidrocacbon thơmDẫn xuất halogen – ancol – phenolAndehit – Xetol – Axit cacboxylic


Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa học 11

CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI

Bài 1. Sự điện liBài 2. Axit, bazơ cùng muốiBài 3. Sự năng lượng điện li của nước. PH. Chất chỉ thị Axit – bazơBài 4. Bội phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất năng lượng điện liBài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản nghịch ứng điều đình ion trong dung dịch các chất điện liBài 6. Bài thực hành thực tế 1: Tính axit-bazơ. Phản nghịch ứng thương lượng ion vào dung dịch những chất năng lượng điện liĐề soát sổ 15 phút – Chương I – chất hóa học 11Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương I – hóa học 11

CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO

Bài 7. NitơBài 8. Amoniac và muối amoniBài 9. Axit nitric cùng muối nitratBài 10. PhotphoBài 11. Axit photphoric cùng muối photphatBài 12. Phân bón hóa họcBài 13. Luyện tập: tính chất của Nitơ, photpho và các hợp hóa học của chúngBài 14. Bài thực hành thực tế 2: đặc thù của một số trong những hợp hóa học nitơ, photphoĐề soát sổ 15 phút – Chương II – hóa học 11Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương II – hóa học 11

CHƯƠNG 3: CACBON – SILIC

Bài 15. CacbonBài 16. Hợp chất của cacbonBài 17. Silic với hợp hóa học của silicBài 18. Công nghiệp silicatBài 19. Luyện tập: tính chất của cacbon, silic và những hợp hóa học của chúngĐề khám nghiệm 15 phút – Chương III – hóa học 11Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương III – hóa học 11

CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

Bài 20. Mở màn về hoá học hữu cơBài 21. Công thức phân tử hợp hóa học hữu cơBài 22. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơBài 23. Phản nghịch ứng hữu cơBài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, cách làm phân tử và bí quyết cấu tạoĐề đánh giá 15 phút – Chương IV – hóa học 11Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương IV – hóa học 11

CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NO

Bài 25. AnkanBài 26. XicloankanBài 27. Rèn luyện ankan cùng xicloankanBài 28. Bài thực hành số 3 : so với định tính nguyên tố. Điều chế và đặc thù của metanĐề kiểm soát 15 phút – Chương V – chất hóa học 11Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương V – hóa học 11

CHƯƠNG 6: HIDROCACBON KHÔNG NO

Bài 29. AnkenBài 30. AnkađienBài 31. Luyện tập: Anken cùng AnkadienBài 32. AnkinBài 33. Luyện tập: AnkinBài 34. Bài thực hành 4 : Điều chế và đặc điểm của etilen và axetilenĐề kiểm soát 15 phút – Chương VI – hóa học 11Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương VI – chất hóa học 11

CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON

Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số trong những hiđrocacbon thơm khácBài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơmBài 37. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiênBài 38. Khối hệ thống hóa về hiđrocacbonĐề đánh giá 15 phút – Chương VII – chất hóa học 11Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương VII – chất hóa học 11

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL

Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbonBài 40. AncolBài 41. PhenolBài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenolBài 43. Bài thực hành 5: tính chất của etanol, glixerol và phenolĐề đánh giá 15 phút – Chương VIII – chất hóa học 11Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương VIII – hóa học 11

CHƯƠNG 9: ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC

Bài 44. Anđehit – xetonBài 45. Axit cacboxylicBài 46. Luyện tập: Anđehit – xeton – axit cacboxylicBài 47. Bài thực hành thực tế 6: đặc điểm của anđehit với axit cacboxylicĐề soát sổ 15 phút – Chương IX – hóa học 11Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương IX – hóa học 11
*

*

*

*

*

Đắc nhân tâm – How khổng lồ win friends và Influence People của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy nhất và có tầm...


Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra Cuối Tuần Toán Lớp 4 Cả Năm (Có Đáp Án Tham Khảo)

Tải Sách Miễn chi phí là website phát âm sách, đọc truyện online; thiết lập sách, download truyện miễn phí. Ebook các định dạng pdf/epub/mobi/prc/azw3 được sưu tầm từ không ít nguồn trên internet. Chúng ta cũng có thể đọc online hoặc tải về về máy để tiện theo dõi.