Khái niệm sinh trưởng cùng phát dục được áp dụng để chỉ nhị mặt của quá trình cải cách và phát triển ở trang bị nuôi, là vượt trình biến đổi liên tục về chất và lượng từ lúc trứng được thụ tinh thành phù hợp tử, phôi thai, sinh ra, lớn lên, trưởng thành rồi già cỗi.

Bạn đang xem: Quy luật sinh trưởng phát dục của vật nuôi

Sinh trưởng và phát dục là hai quá trình khác biệt nhưng thống tuyệt nhất với nhau, bổ sung và hỗ trợ nhau có tác dụng cho khung hình phát triển càng ngày hoàn chỉnh, vai trò được diễn tả như sau:

*

II - Quy khí cụ sinh trưởng - phát dục

1. Quy công cụ sinh trưởng - phân phát dục theo giai đoạn

Trong vượt trình cách tân và phát triển mỗi cá thể đều buộc phải trải qua những tiến trình nhất định, sinh hoạt mỗi giai đoạn cần phải có chế độ dinh dưỡng và âu yếm thích đúng theo thì đồ nuôi mới rất có thể sinh trưởng, vạc dục tốt, cho nhiều sản phẩm. Những giai đoạn cải tiến và phát triển của một số vật nuôi được tóm tắt:

*

2. Quy nguyên lý sinh trưởng - phát dục không đồng đều

Sự sinh trưởng - phát dục của đồ dùng nuôi diễn ra đồng thời dẫu vậy ko đồng đều. Tuỳ từng thời kì, có lúc sinh trưởng nhanh, vạc dục chậm trễ và ngược lại.

Ví dụ:

- quy trình tiến độ đầu thời gian phôi thai, quá trình phát dục mạnh, tuy thế cuối quá trình phôi thai thì quy trình phát dục chậm trễ và sinh trưởng nhanh hơn.

- thời gian thành thục, trọng lượng vật nuôi tăng nhanh do cơ xương và cải tiến và phát triển mạnh, tuy nhiên, từ thời kì trưởng thành và cứng cáp trở đi chỉ tích luỹ mỡ.

3. Quy dụng cụ sinh trưởng, phân phát dục theo chu kì

Trong vượt trình phát triển của đồ nuôi, các hoạt động sinh lý, các quy trình trao đổi chất của khung người diễn ra cơ hội tăng, dịp giảm có tính chu kỳ.

Ví dụ: ngày hoạt động nhiều, điều đình chất tăng, tối ít vận động, điều đình chất giảm.

Tính chu kỳ thể hiện rõ nhất ở hoạt động sinh dục của trang bị nuôi cái: trứng chín với rụng thuộc với hiện tượng kỳ lạ động dục ra mắt theo chu kì một mực về thời gian.

Có thể điều khiển quy trình sinh sản đồ dùng nuôi để thu được nhiều lợi ích kinh tế.

III - CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG - PHÁT DỤC:

*


Phần 2: 10 câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 10 bài bác 22: Quy nguyên lý sinh trưởng, phạt dục của đồ vật nuôi

Câu 1:Vai trò của sinh trưởng trong quá trình phát triển bao gồm:

A. Tăng thể tích của cơ thể.

B. Tăng khối lượng của cơ thể.

C. Trả thiện, tiến hành các công dụng sinh lý.

D. Tăng hiệp thương chất liên tục.

Đáp án:B. Tăng trọng lượng của cơ thể.

Giải thích:Vai trò của sinh trưởng trong vượt trình cách tân và phát triển bao gồm: Tăng khối lượng của khung người - Hình 22.1 SGK trang 65

Câu 2:Vai trò của phạt dục trong quá trình phát triển bao gồm:

A. Tăng thể tích của cơ thể.

B. Tăng trọng lượng của cơ thể.

C. Trả thiện, thực hiện các tác dụng sinh lý.

D. Tăng thương lượng chất liên tục.

Đáp án:C. Trả thiện, thực hiện các công dụng sinh lý.

Giải thích:Vai trò của phạt dục trong quá trình cải cách và phát triển bao gồm: hoàn thiện, triển khai các công dụng sinh lý - Hình 22.1 SGK trang 65

Câu 3:Các giai đoạn cải tiến và phát triển của gia súc bao gồm có:

A. Giai đoạn bào thai

B. Giai đoạn ấu trùng.

C. Giai đoạn thai.

D. Giai đoạn sơ sinh.

Đáp án:C. Thời gian thai.

Giải thích:Các giai đoạn trở nên tân tiến của gia súc có có: Thời kì thai –Hình 22.2 SGK trang 66

Câu 4:Các giai đoạn trở nên tân tiến của cá tất cả có:

A. Thời gian bào thai.

B. Cá khôn cùng thuần chủng.

C. Cá giống.

D. Thời kì mút sữa sữa.

Đáp án:C. Cá giống.

Giải thích:Các giai đoạn trở nên tân tiến của cá bao gồm có: Cá giống như - Hình 22.2 SGK trang 66

Câu 5:Có tổng số mấy quy lý lẽ sinh trưởng và phát dục:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Đáp án:B. 3.

Xem thêm: Lý T Huyết Áp Là Gì Sinh 8 Bài 18, Huyết Áp Là Gì Sinh Học 8 Bài 18

Giải thích:Có 3 quy hình thức sinh trưởng với phát dục – SGK trang 66

Câu 6:Trong quá trình cải cách và phát triển của đồ nuôi, sự sinh trưởng, phát dục của thiết bị nuôi ra mắt ….. Mà lại không đồng đều.

A. Theo trình tự phạt dục trước, sinh trưởng sau

B. Theo trình tự phát triển trước, vạc dục sau

C. Không đồng thời

D. Đồng thời

Đáp án:D. Đồng thời

Giải thích:Trong thừa trình cải tiến và phát triển của đồ dùng nuôi, sự sinh tr¬ưởng, phạt dục của vật dụng nuôi ra mắt đồng thời như¬ng không đồng các – SGK trang 66

Câu 7:Nghiên cứu giúp quy chế độ sinh trưởng vạc dục theo chu kỳ có ý nghĩa sâu sắc gì trong chăn nuôi ?

A. Thụ tinh tự tạo đạt kết quả cao

B. Hiệu suất chăn nuôi cao

C. Vận dụng giỏi các chu kỳ luân hồi của thứ nuôi

D. Toàn bộ đều đúng

Đáp án:D. Toàn bộ đều đúng

Giải thích:Nghiên cứu vãn quy công cụ sinh trưởng phát dục theo chu kỳ có chân thành và ý nghĩa trong chăn nuôi là: Giúp chăm sóc, nuôi dưỡng tương xứng với chu kỳ sống của nhỏ vật để sở hữu hiệu suất chăn nuôi cao: Thụ tinh nhân tạo đạt hiệu quả cao thì phải nắm rõ chu kỳ đụng dục của đồ gia dụng nuôi, sử dụng loài vật cày kéo, tiết sữa, đẻ trứng… phải vận dụng giỏi chu kỳ hoan hỉ - ức chế của hệ thần kinh, chu kỳ luân hồi ngày – đêm…

Câu 8:Các yếu ớt tố làm sao sau đây ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát dục của thứ nuôi?

A. Thức ăn

B. âu yếm quản lý

C. Môi trường sống

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án:D. Cả 3 lời giải trên

Giải thích:Các yếu hèn tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phạt dục của đồ gia dụng nuôi: Thức ăn. Chăm lo quản lý. Môi trường thiên nhiên sống - SGK trang 67

Câu 9:Chu kỳ cồn dục của trâu là:

A. Trăng tròn ngày

B. 21 ngày

C. 25 ngày

D. 28 ngày

Đáp án:C. 25 ngày

Giải thích:Chu kỳ rượu cồn dục của trâu là: 25 ngày

Câu 10:Chu kỳ hễ dục của đồ vật nuôi chia thành bao nhiêu giai đoạn:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án:B. 4

Giải thích:Chu kỳ động dục của đồ dùng nuôi chia làm 4 giai đoạn: tiến độ trước động dục - quy trình tiến độ động dục - tiến độ sau cồn dục - Giai đoạn cân đối sinh dục