Phiếu bài xích tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 cả năm tất cả 35 phiếu ôn tập, khớp ứng với 35 tuần vào cả năm học 2020 - 2021. Mỗi vào cuối tuần thầy cô chỉ cần phát 1 phiếu ôn tập này cho học sinh.

Bạn đang xem: Phiếu bài tập toán lớp 4

Phiếu bài tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 4 tổng hợp những dạng toán trong chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4 theo tuần, mỗi tuần bao gồm 4 bài xích tập, rất tiện nghi cho những em học viên ôn tập, khối hệ thống lại con kiến thức. Ngoài ra, thầy cô và các em tất cả thể tham khảo thêm bài tập môn giờ Việt.


Phiếu bài xích tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 1

Bài 1: Điền lốt ( ; = ) phù hợp vào chỗ chấm

23476.......32467

34890 .........34890

5688..........45388

93021...........9999

Bài 2: Một nhà máy trong 4 ngày cung cấp được 680 ti vi. Hỏi trong 7 ngày xí nghiệp sản xuất đó chế tạo được bao nhiêu chiếc tivi, biết số ti vi hằng ngày sản xuất như nhau.

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Bài 3: Số tía mươi nghìn không trăm linh bảy viết là:

A. 300 007

B. 30 007

C. 3 007

D . 30 070

Bài 4: Số lớn nhất gồm 5 chữ số không giống nhau là:

A. 99 999

B. 98756

C. 98765

D. 99 995

Phần dùng để sửa bài làm sai ở trên

......................................................................

......................................................................


......................................................................

......................................................................

Phiếu bài bác tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 2

Bài 1: Viết những số sau:

a. Mười lăm nghìn:...............................................

b. Bảy trăm năm mươi:..........................................

c. Tứ triệu:...........................................................

d. Một nghìn tứ trăm linh năm:............................

Bài 2: trong các số sau 67382; 37682; 62837; 62783; 286730 số nào lớn số 1 là:

A. 67382

B. 62837

C. 286730

D. 62783

Bài 3: Số ngay tức khắc sau số 999 999 là:

A. 1 triệu

B. 10 triệu

C. 1 tỉ

D. 100 triệu

Bài 4: Viết số gồm: 7 triệu, 7 trăm triệu, 7 nghìn, 7 đối kháng vị:.................

Phần dùng làm sửa bài xích làm sai ở trên

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phiếu bài bác tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 3

Bài 1: Viết số tương thích vào nơi chấm


a. 675; 676; ..... ; ......;.......;........;681.

b. 100;.......;.........;........; 108; 110.

Bài 2: Viết số gồm:

a. 2 trăm nghìn, 5 trăm, 3 chục, 9 đối chọi vị:.......................

b. 5 nghìn, 8 chục, 3 solo vị:............................................

c. 9 trăm nghìn, 4 nghìn, 6 trăm 3 chục:............................

Bài 3: dãy số tự nhiên là:

A. 1, 2, 3, 4, 5,........................

B. 0, 1, 2, 3, 4, 5,.................

C. 0, 1, 2, 3, 4, 5.................

D. 0, 1, 3, 4, 5,..................

Bài 4: kiếm tìm x với: x là số tròn chục, 91> x > 68 ; x=..............................................

Phần dùng làm sửa bài bác làm sai ở trên

............................................................

............................................................

............................................................

Phiếu bài xích tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 4

Bài 1: Viết số tương thích vào chỗ chấm .

a. 50 dag = ...................hg 4 kilogam 300g =................. .g

b. 4 tấn 3 kg = ..................kg 5 tạ 7 kilogam = ................kg

c. 82 giây = .........phút ........giây 1005 g = .......kg .....g

Bài 2: 152 phút = .......giờ ......phút . Số nên điền là:

A. 15 giờ 2 phút ; B. 1 giờ đồng hồ 52 phút ; C. 2 tiếng 32 phút ; D. 1 giờ đồng hồ 32 phút

Bài 3: 8 hộp cây bút chì hệt nhau có 96 chiếc cây bút chì. Hỏi 5 hộp như thế có số cây viết chì là:

A. 12 cây viết chì ; B. 60 cây bút chì ; C . 17 cây viết chì ; D. 40 cây viết chì

Bài 4: gồm 5 gói bánh từng gói nặng trĩu 200g và 4 gói kẹo từng gói nặng 250g . Hỏi tất cả có bao nhiêu kilôgam các loại bánh kẹo ?

...................................................................


...................................................................

...................................................................

Phần dùng để sửa bài bác làm không đúng ở trên

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phiếu bài tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 5

Bài 1: Viết số tương thích vào vị trí chấm:

a) 3 ngày = ..........giờ

5 giờ đồng hồ = ............. Phút

b) 3 giờ 10 phút = ........phút

2 phút 5 giây = ............ Giây

Bài 2: một đội có 5 HS gồm số đo lần lượt là: 138cm, 134cm,128cm, 135cm, 130cm .

Hỏi mức độ vừa phải số đo độ cao của mỗi học viên là bao nhiêu?

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Bài 3: trong số số: 5 647 532; 7 685 421; 8 000 000; 11 048 502; 4 785 367; 7 071 071 thì số bé xíu nhất là:

A. 5 647 532 ; B. 4 785 367 ; C. 11 048 502 ; D. 8 000 000

Bài 4: Can đầu tiên đựng 12 lít nước. Can sản phẩm công nghệ hai đựng 16 lít nước. Hỏi can thứ cha đựng từng nào lít nước ? Biết trung bình mỗi can đựng 15 lít nước.

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phần dùng để làm sửa bài bác làm không đúng ở trên

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phiếu bài bác tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 6

Bài 1: Đặt tính rồi tính:


a) 2547 + 7241 b) 3917 - 2567

.................................................................

.................................................................

.................................................................


c) 2968 + 6524 d) 3456 - 1234

.................................................................

.................................................................

.................................................................


Bài 2: nếu a = 6 thì quý giá của biểu thức 7543 x a là

A. 45248; B. 45058; C. 45258; D. 42358

Bài 3: Một trường tất cả 315 học sinh nữ, số học viên nam ít hơn số học sinh nữ 28 bạn. Hỏi ngôi trường đó bao gồm bao nhiêu học tập sinh?

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Bài 4: Tính tổng của số bé nhỏ nhất tất cả 8 chữ số và số lớn số 1 có 7 chữ số .

Số nhỏ xíu nhất bao gồm 8 chữ số là:....................... ; Số lớn nhất có 7 chữ số là:......................

Tổng của nhì số đó là:..................................................................................................

Phiếu bài bác tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 7

Bài 1: trường hợp a = 47685 ; b = 5784 thì quý hiếm biểu thức a + b là:

A. 53269; B. 53469; C. 53479; D. 53569;

Bài 2: cho biết m = 10 ; n = 5 ; p. = 2, tính giá trị của biểu thức:

a) m + n + p. =.............................................................................

b) m + n - phường =.............................................................................

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 1 Toán 5 Năm 2021, Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 5 Năm 2021

c) m + n x phường =.............................................................................

Bài 3: Một hình chữ nhật bao gồm số đo chiều dài là 16 cm, chiều rộng lớn là 12 cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật sẽ là bao nhiêu?