Đề cương cứng ôn tập học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 mang đến các dạng bài xích tập trọng tâm, cùng đề ôn tập cho các em học sinh lớp 5 tham khảo, chuẩn bị thật tốt kiến thức cho bài bác thi cuối học tập kì 2 sắp đến tới.

Bạn đang xem: Ôn tập toán lớp 5 học kỳ 2

Đồng thời, cũng là tài liệu cho những thầy cô khi lí giải ôn tập môn Toán cuối học kì 2 cho những em học sinh. Vậy mời thầy cô và các em học viên cùng tìm hiểu thêm nội dung cụ thể trong nội dung bài viết dưới phía trên của cultureldjazair2007.com:


Bài tập ôn thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 5327,46 + 549,37

……………………………………

……………………………………

……………………………………

b) 537,12 x 49

……………………………………

……………………………………

……………………………………

c) 485,41 - 69,27

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

d) 36,04 : 5,3

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Bài 2: Điền dấu >;

Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (2 điểm)

a) Chữ số 2 trong số thập phân 18,524 thuộc sản phẩm nào?

A. Hàng 1-1 vị

C. Mặt hàng phần trăm

B. Sản phẩm phần mười

D. Sản phẩm phần nghìn

b) Viết

*
bên dưới dạng số thập phân được:

A.7,0

B. 0,7

C. 70,0

D. 0,07

c) 25 % = ?

A. 250

B. 25

C. 2,5

D. 0,25

Bài 6: (2 điểm) Một ô tô đi tự A cho B với vận tốc 48km/giờ. Một xe sản phẩm đi trái chiều từ B mang đến A với gia tốc 34km/giờ. Cả nhị xe cùng xuất xứ lúc 6 giờ 15 phút và gặp nhau thời điểm 8 giờ 45 phút. Tính độ lâu năm quãng con đường AB.

Bài giải:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 7: (1 điểm) cho hình chữ nhật ABCD có size như hình bên, M là trung điểm của cạnh AB.a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

b) Tính diện tích của hình AMCD.

Đề cương ôn tập Toán lớp 5 học tập kỳ 2

Phần 1: Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng

Câu 1: Chữ số 3 trong số thập phân 86,342 thuộc hàng nào?

A. Mặt hàng chụcB. Sản phẩm phần mườiC. Hàng phần trămD. Sản phẩm phần nghìn

Câu 2: Chữ số 0 trong các thập phân 17,209 thuộc mặt hàng nào?

A. Mặt hàng trămB. Hàng phần mườiC. Sản phẩm phần trămD. Mặt hàng phần nghìn

Câu 3: Chữ số 2 trong những thập phân 196,724 thuộc hàng nào?

A.

*
B.
*
C.
*
D. 2 1-1 vị

Câu 4: Chữ số 7 trong những thập phân 181,075 thuộc hàng nào?

A. 7B.

*
C.
*
D.
*
Câu 5: Phân số
*
viết bên dưới dạng số thập phân là :

A. 6,25B. 0,65C. 2,65D. 0,625

Câu 6: 0,4 là cách viết bên dưới dạng số thập phân của phân số nào?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 7: 0,075 = ……?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 8: hỗn số

*
viết dưới dạng phân số là :

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 9: 19,100 được viết dưới dạng gọn hơn là :

A. 19,10B. 19,1C. 19,0D. 19,100

Câu 10: Khoảng thời gian từ 7 giờ 15 phút đến 8 giờ yếu 10 phút là:

A. 25 phút B. 35 phútC. 45 phútD. 50 phút

Câu 11: Khoảng thời gian từ 9h kém 15 phút đến 9 giờ 30 phút là:

A. Trăng tròn phútB. Nửa tiếng C. 40 phútD. 45 phút

Câu 12: 1% của 100.000 đồng là:

A. 1 đồngB. 10 đồng C. 100 đồngD. 1000 đồng
Bài 10: Một ô tô đi với gia tốc 51km/ giờ. Hỏi xe hơi đó đi với vận tốc bao nhiêu mét/phút?

Bài 11: Ô tô với xe máy khởi thủy cùng một lúc và đi trái chiều nhau. Ô đánh đi từ bỏ A với tốc độ 44,5km/ giờ, xe mày đi từ B với gia tốc 32,5 km/giờ. Sau 1 giờ đồng hồ 30 phút xe hơi và xe cộ máy gặp gỡ nhau trên C. Hỏi quãng con đường AB dài từng nào ki-lô-mét?

Bài 12: Một chống học bản thiết kế hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 8m, chiều rộng 6m, chiều cao 3,5m. Fan ta mong mỏi sơn xà nhà và tứ bức tường phía trong chống học.

a) Tính diện tích cần sơn biết diện tích những cửa là 15m.

b) Mỗi m2 sơn với cái giá 25 000 đồng. Hỏi sơn chống học đó hết toàn bộ bao nhiêu tiền?

Bài 13: Một cửa hàng định giá dòng cặp là 65 000 đồng. Nhân dịp khai giảng năm học mới, cửa hàng hạ giá chỉ 12%. Hỏi sau khi tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá 12% thì giá của cái cặp là từng nào tiền?

Đề ôn tập Toán lớp 5 học tập kì 2

PHẦN I: Trắc nghiệm (5 điểm)

Bài 1: chọn và lưu lại đáp án đúng cho mỗi bài tập bên dưới đây:

1) (0,5 điểm)

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0032

B. 0,032

C. 0,32

D. 3,2

2) (0,5 điểm) Số phù hợp điều vào khu vực chấm để 2m3 = ……..dm3 là:

A. 20

B. 200

C. 2000

D. Trăng tròn 000

3) (0,5 điểm) Thể tích của hình hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 6cm, chiều rộng lớn 5cm, độ cao 8cm là:

A. 30cm2

B. 240 cm2

C. 240 cm

D. 240cm3

4) (0,5 điểm) Một ôtô đi với tốc độ 51 km/giờ. Hỏi ôtô kia đi với tốc độ bao nhiêu mét phút?

A. 850 m/phút

B. 805 m/phút

C. 510 m/phút

D. 5100 m/phút

5) (0,5 điểm) Từ 9h kém 10 phút mang đến 9 giờ 1/2 tiếng có:

A. 10 phút

B. 20 phút

C. 30 phút

D. 40 phút

6) (0,5 điểm) 0,5% = ?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Bài 2. Điền số tương thích vào địa điểm trống :(1 điểm)

a. 3h 45 phút = ..…..…phút

b. 7 m3 9 dm3 = …..……m3

c.

*
giờ = ....….phút

d.

*
phút = ............... Giây

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : (1 điểm)

a. Tỉ số phần trăm của hai số 8 và 32 là: 0,25%

b. Thể tích của hình lập phương tất cả cạnh 3cm là: 27 cm2

c. Diện tích hình tròn có bán kính r = 0,5cm là: 11,304 cm2

d. Một tín đồ đi xe sản phẩm công nghệ trong thời gian 2 giờ trong vòng 30 phút với vận tốc 40km/giờ.

Vậy quãng đường người đó đi được là 100 km.

PHẦN II: từ bỏ luận (5 điểm)

Bài 1. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 21,76 x 2,05

b. 14 phút 48 giây + 29 phút 17 giây

c. 75,95 : 3,5d. 34 giờ đồng hồ 40 phút : 5

Bài 2. a.Tính giá trị biểu thức. (0,5 điểm)

107 – 9,36 : 3,6 x 1,8

b. Tìm kiếm x : (0,5 điểm)

x : 5,6 = 19,04

Bài 3.

Xem thêm: Phiếu Bài Tập Toán Lớp 4 Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 4 Học Kì 1 Có Đáp Án

Một bể nước hình vỏ hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là: chiều nhiều năm 3,5m, chiều rộng lớn 2m, chiều cao 1,8m. Khi bể không tồn tại nước fan ta mở và một lúc nhị vòi nước rã vào bể. Mỗi phút vòi trước tiên chảy được 60 lít, vòi vật dụng hai tung được 40 lít. Hỏi sau mấy giờ đồng hồ nước đầy bể? (2 điểm).