Nếu tụ điện C1 hoặc C2 trên hình 7 -7 bị tấn công thủng thì sẽ xẩy ra hiện tượng gì?

Lời giải chi tiết

Nếu tụ điện C1 hoặc C2 trên hình 7 -7 bị tiến công thủng thì cái điện có khả năng sẽ bị nối tắt và tụ điện không còn chuyển động nữa.

cultureldjazair2007.com
Bạn đang xem: Nếu tụ điện c1 hoặc c2 bị đánh thủng thì sẽ xảy ra hiện tượng gì

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp cultureldjazair2007.com
Xem thêm: Bộ Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Vào 10 Các Tỉnh, Bộ Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Năm 2022 Có Đáp Án

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng cultureldjazair2007.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép cultureldjazair2007.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.