Bài 7: một vài tính chất của đất trồng

I - keo ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG HẤP THỤ CỦA ĐẤT

1. Keo đất

a. Khái niệm

Keo đất là hồ hết phân tử có size khoảng dưới (1mu m), không hoà chảy trong nước cơ mà ở tinh thần huyền phù.

Bạn đang xem: Một số tính chất của đất trồng

b. Cấu tạo

Mỗi một hạt keo gồm một nhân

Lớp phân tử nằm ngoài nhân phân li thành các ion và tạo ra ra lớp ion ra quyết định điện. Phía xung quanh lớp ion ra quyết định điện là lớp ion bù (gồm 2 lớp: lớp ion bất tỉnh và lớp ion khuếch tán) có điện trái dấu với lớp ion đưa ra quyết định điện.

*

Trong đó:

Nhân: nằm trong thuộc của keo khu đất gồm các chất parafin

Lớp ion ra quyết định điện: quyết định điện tích của keo

Lớp ion bất động: mang điện tráo dấu với lớp ion đưa ra quyết định điện

Lớp ion khuếch tán: mang điện trái vết với lớp ion đưa ra quyết định điện, và thảo luận ion cùng với dunq dịch đất

2. Khả năng hấp thụ của đất

Là kỹ năng đất giữ lại lại những chất dinh dưỡng, các phần tử nhỏ; giảm bớt sự cọ trôi của bọn chúng dưới tác động của nước mưa, nước tưới.

II - PHẢN ỨNG CỦA DUNG DỊCH ĐẤT

Chỉ tính chua, kiềm, hoặc trung tính của đất:

> : làm phản ứng chua

= : phản bội ứng trung tính

1. Bội nghịch ứng chua của đất

Căn cứ vào tinh thần của H+ và Al3+ trong đất 2 nhiều loại độ chua:

a. Độ chua hoạt tính

Là độ chua vị H+ trong dung dịch khu đất gây nên

Được thể hiện bằng pH (H20)

b. Độ chua tiềm tàng

Là độ chua vị H+ và Al3+ trên mặt phẳng keo khu đất gây nên.

2. Phản nghịch ứng kiềm của đất

Do đất đựng muối Na2CO3 và CaCO3,... Thủy phân tạo thành NaOH cùng Ca(OH)2 làm cho đất hóa kiềm

Ý nghĩa: Dựa vào phản nghịch ứng của đất, fan ta trồng cây, bón phân, vôi để cải tạo độ màu mỡ của đất

PTHH: Na2CO3 + 2H2O ---> 2NaOH +H2O + CO2

III - ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA ĐẤT

1. Khái niệm

Là tài năng của đất, hỗ trợ đồng thời và không ngừng nước, chất dinh dưỡng, không chứa chất độc hại, bảo đảm cho cây đạt năng suất cao.

Các yếu ớt tố ra quyết định định độ phì nhiêu của đất:

Nước

Calxi

Lân

2. Phân loại

Tuỳ theo nguồn gốc hình thành, độ phì nhiêu của khu đất được tạo thành 2 loại: độ phì nhiêu tự nhiên và độ phì nhiêu màu mỡ nhân tạo.

a. Độ phì nhiêu màu mỡ tự nhiên:

Độ phì nhiêu màu mỡ được xuất hiện dưới thảm thực vật tự nhiên, không tồn tại sự tác động của nhỏ người.

Xem thêm: Toán Lớp 4 Có Lời Giải - Các Dạng Toán Lớp 4 Thường Gặp Hay Nhất

b. Độ màu mỡ nhân tạo

Độ màu mỡ được hiện ra trong chuyển động sản xuất của nhỏ người.

Trong tiếp tế để cung ứng nông, lâm nghiệp xung quanh độ phì nhiêu của đất cần có các điều kiện:

Giống tốt

Thời huyết thuận lợi

Chế độ chăm sóc tốt, hợp lý 

Lời kết

Sau khi tham gia học xong Bài 7: một trong những tính hóa học của đất trồng, những em cần nắm rõ các nội dung trọng tâm: