Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Match nghĩa là gì

*
*
*

match
*

match /mætʃ/ danh từ diêm ngòi (châm súng hoả mai...) danh từ cuộc thi đấua match of football: một hội thi đấu bóng đá địch thủ, đối thủ; bạn ngang tài, bạn ngang sứcto meet one"s match: chạm mặt đối thủto have not one"s: không tồn tại đối thủ dòng xứng nhau, cái hợp nhauthese two kinds of cloth are a good match: hai một số loại vải này rất hợp nhau sự kết hôn; hôn nhânto make a match: tác thành buộc phải một việc hôn nhân đám (chỉ tín đồ định đem làm bà xã hay làm chồng)she (he) is a good match: chiếc đám ấy tốt đấy ngoại động từ đối chọi, địch được, sánh được, đối đượcworldly pleasures cannot match those joys: đều thú è cổ tục cấp thiết sánh được cùng với những niềm vui này tạo cho hợp, tạo nên phù hợpthey are well matched: hai bạn hợp nhau lắm, hai người rất tốt đôi; hai bạn thật là kỳ phùng địch thủto match words with deeds: tạo cho lời nói phù hợp với việc làm gả, mang đến lấy nội rượu cồn từ xứng, hợpthese two colours vị not match: hai màu này không hợp nhau
buộcghépmatch floor: sàn mộc ghépmatch lines: mặt đường ghép (khuôn)ghép mộng xoikhớpfuzzy match: sự so khớp mờmatch dissolve: sự biến chuyển hình nạp năng lượng khớpmatch fields: những trường so khớpmatch key: tiêu chuẩn để so khớpmatch key: khóa để so khớpmatch level: nấc so khớpmatch lines: các đường trùng khớpmatch processing: sự giải pháp xử lý so khớpmix and match: hòa trộn với so khớppattern match: so khớp mẫupicture match: sự làm cho khớp ảnhlàm đến khớplàm khớppicture match: sự có tác dụng khớp ảnhlàm ưa thích ứngfuzzy match: sự có tác dụng thích ứng mờpicture match: sự có tác dụng thích ứng ảnhlàm tiếp hợplàm tương hợplắp vàongói (nổ)nútnode match tolerance: không đúng số đúng theo nútphối hợpimpedance match: kết hợp trở khángphù hợpràng buộcso khớpfuzzy match: sự so khớp mờmatch fields: những trường so khớpmatch key: tiêu chuẩn chỉnh để so khớpmatch key: khóa nhằm so khớpmatch level: nấc so khớpmatch processing: sự xử trí so khớpmix and match: hòa trộn và so khớppattern match: so khớp mẫuxoi rãnhLĩnh vực: toán & tincuộc đấuLĩnh vực: xây dựngdây đốtlàm ván cừLĩnh vực: hóa học và vật liệudiêm// ngòi cháyGiải thích hợp EN: A short piece of wood, paper, or plastic whose tip is covered with a material that ignites through friction.Giải ưa thích VN: Mẩu gỗ, giấy hoặc hóa học dẻo ngắn nhưng đầu của chính nó được bao trùm bởi một vật dụng liệu có thể bắt lửa nhờ vào ma sát.ngòi cháy/dây cháy chậmGiải thích hợp EN: Any of various other igniting devices, such as a charge of gunpowder wrapped in paper. (From an earlier word for the wick of a candle.).Giải say đắm VN: những loại thiết bị tóm gọn lửa khác chẳng hạn thuốc súng được gói trong giấy.( xuất phát điểm từ một từ lúc đầu để nói đến bấc của cây nến).Lĩnh vực: điện lạnhghép phù hợpLĩnh vực: cơ khí và công trìnhphối chọncolour matchsự san bởi màu sắchalf-way bores matchsự luôn tiện lỗ từ hai đầuimpedance matchsự mê say phối trở khángimpedance matchthích ứng trở khángmatch boardván cừmatch boardingván cừmatch boarding machinemáy soi rãnh (ván)match broadván có soi rãnhmatch coprocessorbộ cách xử lý toán họcmatch jointsự links mộng xoimatch levelmức tương hợpmatch linesđường trùng (hợp)match markingsự ghi nhãn ưa thích ứngmatch operationnguyên công sửa điểu chỉnhmatch planebào soimatch wagontoa bảo vệmatch wagontoa sút xócdoanh vụ bù trừ nhaudoanh vụ xứng đúng theo nhau

Từ điển siêng ngành Thể thao: trơn chuyền

Match

Trận đấu

Từ điển chăm ngànhThể thao: láng chuyền

MATCH : a contest between opponents, especially a sports contest. < Old English gemæcca "spouse, lover"

TRẬN ĐẤU: một trận thi đấu thể thao

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): match, mismatch, match, matching, unmatched, matchless, matchlessly

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): match, mismatch, match, matching, unmatched, matchless, matchlessly


*

*

*

match

Từ điển Collocation

match noun

1 in sports

ADJ. big, crucial, important | exciting, thrilling | championship, competitive, cup, league | friendly | away, home He"s such a keen fan, he even goes to all the away matches. | cricket, football, rugby, wrestling, etc.

VERB + MATCH play The match will be played in the new stadium. | have Figo had an outstanding match. | go to, see, watch | be defeated in, thua kém | clinch, win A late goal clinched the match for Porto. | draw We drew our first game of the season 1?1.

MATCH + VERB take place

PREP. during a/the ~ an incident which took place during Saturday"s match | in a/the ~ She was injured in last week"s match. | ~ against the match against Wales | ~ between the match between nhật bản and Brazil | ~ with They lost their match with Estonia.

2 for lighting a fire

ADJ. lighted

QUANT. box

VERB + MATCH light, strike He lit a match so they could see in the cave. | blow out

PHRASES put a match khổng lồ sth Someone had put a match khổng lồ the pile of papers.

3 good combination

ADJ. excellent, good, perfect The blouse and skirt are a perfect match.

PREP. ~ between an excellent match between our goals và what your company offers | ~ for That jumper should be a good match for your trousers.

4 sth the same

ADJ. exact

PREP. ~ for To forge the certificate, she needed an exact match for the paper và the fonts.

Từ điển WordNet


n.

a formal contest in which two or more persons or teams competea burning piece of wood or cardboard

if you drop a match in there the whole place will explode

the score needed to lớn win a matchsomething that resembles or harmonizes with

that tie makes a good match with your jacket

v.

provide funds complementary to

The company matched the employees" contributions

give or join in marriagebe equal or harmonize

The two pieces match
Xem thêm: Bring It On Nghĩa Là Gì ? Hãy Xem Các Ví Dụ To Bring On/Off, To Bring Out

English Synonym and Antonym Dictionary

matches|matched|matchingsyn.: battle companion complement contest counterpart double duplicate encounter engagement equal equivalent fellow trò chơi lighter mate play sport twin