Giải bài 1 trang 100 SGK Hóa 12

Bài 1 (trang 100 SGK Hóa 12):Có 4 ion là Ca2+, Al3+, Fe2+, Fe3+. Ion tất cả số electron lớp ngoài cùng rất nhiều nhất là :

A. Fe3+.

Bạn đang xem: Luyện tập tính chất của kim loại

B. Fe2+.

C. Al3+.

D. Ca2+.

Lời giải:

Đáp án B.

Giải bài 2 trang 100 SGK Hóa 12

Bài 2 (trang 100 SGK Hóa 12):Kim các loại có tính chất vật lý phổ biến là dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và bao gồm ánh kim. Lý do của những tính chất vật lý phổ biến là :

A. Vào tinh thể kim loại có rất nhiều electron độc thân.

B. Vào tinh thể sắt kẽm kim loại có những ion dương chuyển động tự do.

C. Trong tinh thể sắt kẽm kim loại có các electron hoạt động tự do.

D. Vào tinh thể kim loại có không ít ion dương kim loại.

Lời giải:

Đáp án C.

Giải bài bác 3 trang 100 SGK Hóa 12

Bài 3 (trang 100 SGK Hóa 12):Kim loại khác biệt có độ dẫn điện, dẫn nhiệt khác nhau, sự khác biệt đó được đưa ra quyết định bởi điểm lưu ý nào sau đây?

A. Có trọng lượng riêng không giống nhau.

B. Gồm kiểu mạng tinh thể không giống nhau.

C. Có mật độ electron tự do thoải mái khác nhau.

D. Có tỷ lệ ion dương khác nhau.

Lời giải:

Đáp án C.

Giải bài xích 4 trang 100 SGK Hóa 12

Bài 4 (trang 100 SGK Hóa 12):Ngâm một lá kim loại Ni trong số những dung dịch muối sau: MgSO4, NaCl, CuSO4, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2, AgNO3. Hãy cho thấy thêm muối nào có phản ứng cùng với Ni. Phân tích và lý giải và viết phương trình hoá học.

Lời giải:

Niken rất có thể phản ứng được với những dung dịch muối hạt sau đây:

Ni + CuSO4→ NiSO4+ Cu↓

Ni + Pb(NO3)2→ Ni(NO3)2+ Pb↓

Ni + 2AgNO3 → Ni(NO3)2 + 2Ag↓

Giải bài 5 trang 101 SGK Hóa 12

Bài 5 (trang 101 SGK Hóa 12):Để làm sạch một chủng loại thủy ngân gồm lẫn tạp hóa học là kẽm, thiếc, chì người ta khuấy chủng loại thủy ngân này trong hỗn hợp HgSO4dư.

a. Hãy giải thích phương thức làm sạch với viết phương trình hóa học.

b. Nếu tệ bạc có lẫn tạp hóa học là sắt kẽm kim loại nói trên, hãy làm biện pháp nào để vứt bỏ được tạp chất? Viết phương trình hóa học.

Lời giải:

a. Khuấy mẫu thủy ngân trong dung dịch HgSO4có các phản ứng

HgSO4+ Zn → ZnSO4+ Hg

HgSO4+ Sn → SnSO4+ Hg

HgSO4+ Pb → PbSO4+ Hg

Như vậy những tạp chất Zn, Sn, Pb bị tổng hợp hết. Lọc lấy thu thủy ngân tinh khiết.

b, Nếu tệ bạc có lẫn những kim loại nói trên cho các thành phần hỗn hợp vào dung dịch AgNO3. Sẽ có được các làm phản ứng xảy ra:

Zn + 2AgNO3→ Zn(NO3)2+ 2Ag↓

Sn + 2AgNO3→ Sn(NO3)2+ 2Ag↓

Pb + 2AgNO3→ Pb(NO3)2+ 2Ag↓

Khi đó các kim các loại bị tổ hợp hết trong hỗn hợp AgNO3 lọc đem kết tủa nhận được Ag tinh khiết

Giải bài 6 trang 101 SGK Hóa 12

Bài 6 (trang 101 SGK Hóa 12):Hòa tan hoàn toàn 20 gam tất cả hổn hợp Fe và Mg trong hỗn hợp HCl thu 1 gam khí H2. Lúc cô cạn hỗn hợp thu được từng nào gam muối khan?

A. 54,5(g)

B. 55,5(g)

C. 56,5(g)

D. 57,5(g)

Lời giải:

Đáp án B.

• biện pháp 1:

*

gọi x, y lần lượt là số mol của Fe cùng Mg trong láo lếu hợp

số mol H2 là

*

theo bài xích ra ta bao gồm hệ phương trình

*

khối lượng muối bột khan là :

m = mFeCl2+ mMgCl2= x(56 + 71) + y(24 + 71)

m = 56x + 24y + 71(x + y)

m = 20 + 71.0,5 = 55,5(g)

• bí quyết 2:

nmuối = 

*

Khối lượng muối hạt = m(kim loại) + m(gốc clorua) = 20,0 + 71. 0,5 = 55,5 (g)

Giải bài bác 7 trang 101 SGK Hóa 12

Bài 7 (trang 101 SGK Hóa 12):Hòa tan hoàn toàn 0,5 gam Fe với một kim loại hóa trị II trong dung dịch HCl thu được 1,12 lít khí H2đktc. Kim loại hóa trị II kia là sắt kẽm kim loại nào sau đây.

A. Mg.

B. Ca.

C. Zn.

D. Be.

Lời giải:

Đáp án D.

*
*

Giải bài xích 8 trang 101 SGK Hóa 12

Bài 8 (trang 101 SGK Hóa 12):Cho 16,2 gam kim loại M gồm hóa trị n tính năng với 0,15 mol O2. Hóa học rắn chiếm được sau bội nghịch ứng mang hòa rã vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13,44 lít khí H2đktc. Kim loại M là sắt kẽm kim loại nào sau đây?

A. Fe.

B. Al.

C. Ca.

D. Mg.

Lời giải:

Đáp án B.

*

Giải bài bác 9 trang 101 SGK Hóa 12

Bài 9 (trang 101 SGK Hóa 12):Có 5 mẫu kim loại là Mg, Al, Ba, Fe, Ag. Giả dụ chỉ dùng thêm hỗn hợp H2SO4thì rất có thể nhận biết được những mẫu kim loại nào ?

A. Mg, Ba, Ag.

B. Mg, Ba, Al.

C. Mg, Ba, Al, Fe.

D. Cả 5 mẫu kim loại.

Lời giải:

Đáp án D.

– cho dd H2SO4loãng lần vào các mẫu thử:

+ Mẫu tất cả khí thoát ra có có kết tủa trắng là Ba

Ba + H2SO4→ BaSO4↓ + H2↑

+ Mẫu gồm khí bay ra cùng dung dịch muối hạt thu được có màu trắng xanh là Fe

Fe + H2SO4→ FeSO4+ H2↑

+ mẫu mã không tung là Ag

+ 2 mẫu sót lại cùng bao gồm khí ko màu bay ra là Al và Mg

Mg + H2SO4→ MgSO4+ H2↑

2Al + 3H2SO4→ Al2(SO4)3+ 3H2↑

– đem một lượng dư kim loại Ba (đã nhận thấy được ở trên) nhỏ dại vài giọt dd H2SO4loãng mang lại sẽ xảy ra phản ứng

Ba + H2SO4→ BaSO4↓ + H2↑

Ba + 2H2O → Ba(OH)2+ H2↑

Lọc bỏ kết tủa BaSO4↓ ta thu được dd Ba(OH)2

– cho Ba(OH)2lần lượt vào 2 mẫu mã thử chưa phân biệt được là Mg với Al

+ kim loại nào thấy khí thoát ra là Al

2Al + 2H2O + Ba(OH)2→ Ba(AlO2)2+ 2H2↑

+ kim loại nào không tồn tại hiện tượng gì là Mg

⇒ Vậy sẽ nhận biết được cả 5 kim loại

Giải bài bác 10 trang 101 SGK Hóa 12

Bài 10 (trang 101 SGK Hóa 12):Cho bột đồng dư vào hỗn hợp hỗn hợp có Fe(NO3)3và AgNO3sau bội phản ứng xong thu được chất rắn A với dung dịch B. Viết PTHH của những phản ứng xảy ra. Cho biết A, B có những hóa học gì? biết rằng :

Tính oxi hóa : Ag+> Fe3+> Cu2+> Fe2+

Tính khử : Cu > Fe2+> Ag

Lời giải:

Trường vừa lòng Cu dư:

Cu + 2AgNO3→ Cu(NO3)2+ 2Ag ↓

Cu + 2Fe(NO3)3→ Cu(NO3)2+ 2Fe(NO3)2

Rắn A : Ag, Cu dư

Dung dịch B : Cu(NO3)2, Fe(NO3)2

Lý thuyết về tính chất của kim loại

1. đặc điểm chung của kim loại

– đặc thù vật lý: tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, gồm ánh kim

– đặc điểm hóa học: tính khử do nguyên tử sắt kẽm kim loại dễ nhịn nhường electron trong các phản ứng hóa học.

2. Cặp oxi hoá – khử của kim loại

Dạng oxi hoá với dạng khử của và một nguyên tố kim loại tạo cho cặp oxi hoá – khử của kim loại.

Xem thêm: Công Nghệ 10 Bài Mở Đầu Công Nghệ 10 Bài 1: Bài Mở Đầu, Bài 1: Bài Mở Đầu

Ví dụ: Cặp oxi hoá – khử Ag+/Ag; Cu2+/Cu; Fe2+/Fe

3. Hàng điện hoá của kim loại

*

4. Pin năng lượng điện hóa

– Pin điện hóa là sản phẩm công nghệ trong đó năng lượng của làm phản ứng oxi hóa khử chuyển thành năng lượng điện năng

– trong pin năng lượng điện hóa:

– rất âm (anot): xảy ra quy trình oxi hóa

– rất dương (catot): xảy ra quy trình khử

– Suất điện cồn của pin: E0pin= E0(+)– E0(-)

5. Cố điện cực chuẩn chỉnh của kim loại

– vào pin điện hóa: Nếu năng lượng điện cực kim loại là cực âm → thì cầm điện cực chuẩn chỉnh của kim loại có giá trị âm, nếu năng lượng điện cực sắt kẽm kim loại là rất dương → thì cầm cố điện cực chuẩn của kim loại có mức giá trị dương

– sắt kẽm kim loại của cặp lão hóa – khử bao gồm thế điện cực chuẩn nhỏ tuổi hơn tất cả khử được cation kim loại của cặp lão hóa – khử tất cả thế năng lượng điện cực chuẩn chỉnh lớn hơn.

– luật lệ α: chất oxi hóa dũng mạnh hơn đang oxi hóa chất khử to gan hơn, sinh ra chất oxi hóa yếu hơn và hóa học khử yếu đuối hơn