Bài 3 - luyện tập : thành phần nguyên tử mang tính chất tổng kết, củng nỗ lực lại kiến thức về nguyên tố nguyên tử. Dựa trên tiêu chí bám gần cạnh chương trình sách giáo khoa, cultureldjazair2007.com xin gởi tới chúng ta nội dung của bài, hi vọng hoàn toàn có thể giúp ích cho những bạn!


*

A -Kiến thức trọng tâm

1. Nguyên tử được cấu tạo nên bởi electron với hạt nhân. Phân tử nhân được làm cho bởi proton cùng nơtron

qe= - 1,602.10-19C, quy ước bằng 1– ; me= 0,00055uqp= +1,602.10-19C ,quy ước bởi 1+ ; mp= 1uqn= 0 ; mn= 1u

2. Trong nguyên tử, số đơn vị điện tích hạt nhân Z = số proton = số electron

Số khối A = Z + NNguyên tử khối coi nhưu bằng tổng số các proton và những nowtron (gần đúng).Nguyên tử khối của một nguyên tố có không ít đồng vị là nguyên tử khối vừa đủ của đồng vị đó.Nguyên tố hóa học là số đông nguyên tử có cùng số Z.Các đồng vị của một nguyên tố hóa học là các nguyên tử gồm cùng số Z , khác số N.

Bạn đang xem: Luyện tập thành phần nguyên tử

3. Số hiệu nguyên tử Z với số khối A đặc thù cho nguyên tử

Kí hiệu $_Z^A extrmX$

Câu 1.Trang 18 sgk hóa học 10

Theo số liệu làm việc bảng 1 bài 1 trang 8 :

a) Hãy tính cân nặng g của nguyên tử nitơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron) (Đây là phép tính gần đúng).

b) Tính tỉ số cân nặng của electron vào nguyên tử so với khôi lượng của toàn nguyên tử.


Câu 2.Trang 18 sgk hóa học 10

Tính nguyên tử khối vừa đủ của kali biết rằng trong tự nhiên và thoải mái thành phần % những đồng vị của kali là :

93,258% $_19^39 extrmK$; 0,012% $_19^40 extrmK$ và 6,730% $_19^41 extrmK$


Câu 3.Trang 18 sgk chất hóa học 10

a) Định nghĩa nguyên tố hoá học.

b) Kí hiệu nguyên tử thể hiện những đặc thù gì cho nguyên tử một nguyên tô" hoá học, mang thí dụ với yếu tố kali.


Câu 4:Trang 18 sgk hóa học 10

Căn cứ vào đâu mà tín đồ ta biết chắc chắn là rằnggiữa yếu tố hiđro (Z = 1) và nguyên tố urani (Z = 92) gồm 90 nguyên tố.


Câu 5.Trang 18 sgk hóa học 10

Tính nửa đường kính gần đúng của nguyên tử canxi biết thể tích của một mol can xi tinh thể bởi 25,87cm3.

(Cho biết: vào tinh thể, các nguyên tử canxi chỉ chiếm khoảng 74% thể tích, còn lại là khe trống).

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Văn 2015 Hà Nội, Đề Thi Vào 10 Môn Ngữ Văn Tại Hà Nội Từ 2015


Câu 6.Trang 18 sgk hóa học 10

Viết công thức của những loại phân tử đồng (II) oxit, biết rằng đồng cùng oxi có những đồng vị sau : 

$_29^65 extrmCu$; $_29^63 extrmCu$; $_8^16 extrmO$; $_8^17 extrmO$; $_8^18 extrmO$