Giải Hóa 11 bài 42: rèn luyện Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol giúp các em học viên lớp 11 củng cố khối hệ thống hóa đặc điểm hóa học tập và phương pháp điều chế Ancol, Phenol.

Bạn đang xem: Luyện tập dẫn xuất halogen ancol và phenol

Đồng thời giải cấp tốc được các bài tập Hóa 11 chương 8 trang 195.

Giải bài bác tập Hóa 11 bài xích 42 trước khi đi học các em hối hả nắm vững kỹ năng và kiến thức hôm sau làm việc trên lớp đang học gì, đọc sơ qua về ngôn từ học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, lập cập soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đó là nội dung chi tiết giải Hóa 11 bài bác 42, mời các bạn cùng xem thêm tại đây.


Luyện tập Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol


Câu 1

Viết cách làm cấu tạo, gọi tên các dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Cl; những ancol mạch hở gồm công thức phân tử C4H10O, C4H8O.


Gợi ý câu trả lời

Câu 2

Viết phương trình chất hóa học của phản ứng giữa etyl bromua với: dung dịch NaOH đun cho nóng ; đung dịch NaOH + C2H5OH đun nóng.


Gợi ý đáp án

CH3-CH2-Br + NaOH -to→ CH3-CH2-OH + NaBr

CH3-CH2-Br + NaOH -C2H5OH, to→ CH2=CH2 + NaBr + H2O

Câu 3

Viết phương trình hóa học của bội nghịch ứng (nếu xảy ra) giữa ancol etylic, phenol với mỗi chất sau: natri hiđroxit, nước brom, dung dịch HNO3.

Gợi ý đáp án

- Ancol với phenol đều chức năng với Na

2CH3-CH2-OH + mãng cầu → 2CH3-CH2-ONa + H2

2C6H5-OH + 2Na → 2C6H5-ONa + H2

- Ancol etylic (C2H5OH) ko phản ứng với bố chất còn lại, chỉ có phenol phản bội ứng:

Câu 4

Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông cạnh các câu sau:

a) Hợp chất C6H5- CH2-OH ko thuộc các loại hợp chất phenol nhưng mà thuộc ancol thơm.

b) Ancol etylic hoàn toàn có thể hòa tan giỏi phenol, nước.

c) Ancol và phenol đều phải có thể tính năng với natri xuất hiện khí hidro.

d) Phenol tất cả tính axit yếu dẫu vậy dung dịch phenol trong nước ko làm chuyển màu quỳ tím.


e) Phenol tan trong dung dịch NaOH là do đã làm phản ứng cùng với NaOH tạo ra thành muối tan.

g) Phenol tung trong hỗn hợp NaOH chỉ là sự việc hòa tan thông thường .

h) dung dịch phenol trong nước làm cho quỳ tím hóa đỏ.

Gợi ý đáp án

a) Đ Hợp chất C6H5- CH2-OH ko thuộc nhiều loại hợp chất phenol cơ mà thuộc ancol thơm.

b) Đ Ancol etylic hoàn toàn có thể hòa tan xuất sắc phenol, nước.

c) Đ Ancol và phenol đều phải sở hữu thể chức năng với natri sinh ra khí hidro.

d) Đ Phenol tất cả tính axit yếu tuy nhiên dung dịch phenol vào nước ko làm đổi màu quỳ tím.

e) Đ Phenol tan trong hỗn hợp NaOH là vì đã bội nghịch ứng với NaOH chế tác thành muối tan.

g) S Phenol chảy trong dung dịch NaOH chỉ là sự việc hòa tan bình thường .

Xem thêm: Ôn Tập Hiệu Quả Cùng Các Bộ Đề Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh

h) S hỗn hợp phenol vào nước làm cho quỳ tím hóa đỏ.

Câu 5

Hoàn thành các dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học:

a) CH4

*
C2H2
*
C2H4
*
C2H5OH
*
CH3COOH

b) C6H6

*
C6H5Br
*
C6H5ONa
*
C6H5OH
*
Br3C6H2OH

Gợi ý đáp án

Câu 6

Cho lếu láo hợp tất cả etanol và phenol công dụng với natri (dư) nhận được 3,36 lít khí hidro ngơi nghỉ đktc. Nếu như cho tất cả hổn hợp trên tính năng với dung dịch nước brom đầy đủ thu được 19,86 gam kết tủa white của 2,4,6-tribromphenol