Em ko phải hỏi phổ biến chung như vậy. Vì so với mỗi một việc thì lại khác.Bạn sẽ xem: khối lượng bình brom tăng là gì

Ví dụ: Dẫn lếu hợp tất cả 2 khí là metan với etilen đi qua bình đựng hỗn hợp nước brom. Sau bội phản ứng thấy trọng lượng bình brom tạo thêm m gam và có V lít khí bay ra...

Bạn đang xem: Khối lượng bình brom tăng là gì

VẬY trong việc này, m gam brom tăng thêm là vày đâu???

Chính là do khí etilen phản ứng với brom, nên đã trở nên giữ lại ở trong bình brom. Khí metan không phản ứng thì đã thoát ra ngoài.

PTHH: C2H4 + Br2 -> C2H4Br2

Vậy m(gam) =metilen.


*

Một bình kín đáo chứa 0,04 mol C2H2, cùng 0,06 mol H2, một không nhiều bột Ni. Nung rét bình sau một thời hạn thu được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn tổng thể khí Y vào hỗn hợp brom dư thì tất cả 0,896 lít các thành phần hỗn hợp khí Z bay ra. Tỉ khối của Z so với H2 bởi 4,5. Vậy cân nặng bình đựng dung dịch brom tăng lên là

A. 0,6 gam

B.1,2 gam

C.0,8 gam

D.0,84 gam

Đáp án C

Một bình bí mật chứa 0,04 mol C2H2; 0,06 mol H2, một không nhiều Ni.Nung → hhY.hhY + Br2 dư thì bao gồm 0,04 mol hhZ thoát ra. DZ/H2 = 4,5.• Theo bảo toàn khối lượng: mC2H2 + mH2 = mbình brom tăng + mZ→ mbình brom tăng = 0,04 x 26 + 0,06 x 2 - 0,04 x 9 = 0,8 gam

Dẫn 2 mol một olefin X qua dung dịch brom dư, trọng lượng bình sau phản bội ứng tăng 56 gam. Vậy cách làm phân tử của X là:

A.C2H4.

B.C3H6.

C.C4H8.

D.C5H10.

35. Mang đến 0,2 mol tất cả hổn hợp X tất cả etan,propan với propen qua dd brom dư thấy cân nặng bình brom tăng 4,2g. Lượng khí còn sót lại đem đốt cháy trọn vẹn thu đc 6,48g nước. Vậy % thể tích etan , propan và propen theo thứ tự là?

m tăng = mC3H6 = 4.2 (g)

=> nC3H6 = 0.1 mol

Đặt :

nC2H6 = a (mol)

nC3H8 = b (mol)

=> a + b = 0.2 - 0.1 = 0.1 (mol ) (1)

nH2O = 6.48/18 = 0.36 (mol)

Bảo toàn H :

6a + 8b = 0.36*2 = 0.72 (2)

(1) , (2) :

a = 0.04

b = 0.06

%C2H6 = 0.04 / 0.2 * 100% = 20%

%C3H6 = 0.1/0.2 * 100% = 50%

%C3H8 = 100 - đôi mươi - 50 = 30%

Cho 0,2 mol hỗn hợp X bao gồm etan, propan và propen qua dung dịch brom dư, thấy trọng lượng bình brom tăng 4,2g. Lượng khí sót lại đem đốt cháy hoàn toàn thu được 6,48g nước. Vậy % thể tích etan, propan cùng propen thứu tự là

A. 30%, 20%, 50%.

B. 20%, 50%, 30%.

D. 20%, 30%, 50%.

khối lượng bình brom tăng 4,2g ⇒ mC3H6 = 4,2g ⇒ nC3H6 = 0,1

⇒ nAnkan = 0,2 – 0,1 = 0,1

Đặt nC2H6 = a ; nC3H8 = b

có a+ b = nAnkan = 0,1 (1)

3a + 4b = nH2O = 6,48 : 18 = 0,36 (2)

Từ (1) với (2) ⇒ a = 0,04 ; b = 0,06

⇒ %VC2H6 = 0,04 : 0,2 = 20%

%VC3H8 = 30%

%VC3H6 = 1/2

Đáp án D.

Cho axetilen vào trong bình dung dịch brom dư. Khối lượng bình tăng lên a gam, a là trọng lượng của

A. Hỗn hợp brom

B. Khối lượng brom

C. Axetilen

D. Brom với khí axetilen

Cho 22,4 lít khí (đktc) các thành phần hỗn hợp X (gồm C2H2, C3H4, C2H4, H2) gồm tỉ khối so với He bởi 5,5 qua bột Ni nung nóng thu được tất cả hổn hợp Y. Cho các thành phần hỗn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì thoát thoát ra khỏi bình 4,48 lít (đktc) khí Z có tỉ khối so với H2bằng 11,5. Khối lượng bình brom đã tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam.

C. 10 gam.

D. 17,4 gam.

Đáp án D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam

Cho 22,4 lít khí (đktc) các thành phần hỗn hợp X (gồm C2H2, C3H4, C2H4, H2) gồm tỉ khối so với He bởi 5,5 qua bột Ni nung rét thu được tất cả hổn hợp Y. Cho tất cả hổn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì thoát thoát khỏi bình 4,48 lít (đktc) khí Z có tỉ khối so với H2 bởi 11,5. Cân nặng bình brom đang tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam

C. 10 gam

D. 17,4 gam

Chọn D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam

Cho 22,4 lít khí (đktc) hỗn hợp X (gồm C2H2, C3H4, C2H4, H2) có tỉ khối đối với He bằng 5,5 qua bột Ni nung lạnh thu được tất cả hổn hợp Y. Cho tất cả hổn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì thoát thoát ra khỏi bình 4,48 lít (đktc) khí Z tất cả tỉ khối đối với H2 bởi 11,5. Trọng lượng bình brom đang tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam.

C.

Xem thêm: Áp Suất Khí Quyển Là Gì - Áp Suất Khí Quyển Bằng Bao Nhiêu

10 gam.

Đáp án D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam

Dẫn 6,72 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí tất cả CH4 , C2H4 qua bình Brom dư thấy khối lượng bình đựng hỗn hợp Brom tăng 5,6 gam . Tính % về khối lượng của mỗi hiddro cacbon bao gồm trong các thành phần hỗn hợp ?