Giải bài xích tập trang 100, 101 bài 29 bài luyện tập 5 Sách giáo khoa (SGK) hóa học 8. Câu 1: Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy...

Bạn đang xem: Phương pháp giải bài tập hóa học 8


Bài tập 1 - Trang 100 - SGK chất hóa học 8

Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy của các đơn chất trong oxi : cacbon, photpho, hiđro, nhôm biết rằng sản phẩm lần lượt là những hợp hóa học lần lượt có công thức chất hóa học : CO2, P2O5, H2O, Al2O3. Hãy hotline tên những chất tao thành.

Hướng dẫn.

C + O2 (oversett^o ightarrow) CO2

4P + 5O2 (oversett^o ightarrow) 2P2O5

2H2 + O2 (oversett^o ightarrow) 2H2O

4Al + 3O2 (oversett^o ightarrow) 2Al2O3

Gọi thương hiệu :

+ CO2 : khí cacbonic ;

+ P2O5 : đi photpho pentaoxit ;

+ H2O : nước ;

+ Al2O3 : nhôm oxit.

Bài tập 2 - Trang 100 - SGK hóa học 8

Những biện pháp phải tiến hành để dập tắt sự cháy là gì ? nguyên nhân nếu thực hiện được những biện pháp ấy thì sẽ dập tắt được sự cháy ?

Hướng dẫn.

Biện pháp dập tắt sự cháy :

 + Hạ nhiệt độ của hóa học cháy xuống dưới ánh nắng mặt trời cháy ; 

 + phương pháp li hóa học cháy với oxi

Khi tiến hành được những biện pháp trên đã dập tắt được sự cháy vì chưng khi đó đk để sự cháy diễn ra đã mất và đương nhiên sự cháy không thể liên tiếp được nữa.

Bài tập 3 - Trang 101 - SGK hóa học 8

Các oxit dưới đây thuộc các loại oxit axit tuyệt oxit bazơ ? bởi sao ?

Na2O, MgO, CO2, Fe2O3, SO2, P2O5

Gọi tên các oxit đó.

Hướng dẫn.

+ Oxit axit : CO2 (cacbon đioxit), SO2 (lưu huỳnh đioxit), P2O5 (điphotpho pentaoxit). Vì các oxit của phi kim và có những axit tương ứng.

+ Oxit bazơ : Na2O ( natri oxit),MgO(magie oxit), Fe2O3 (sắt III oxit). Vì những oxit là những oxit của sắt kẽm kim loại và bao hàm bazơ tương ứng.

Bài tập 4 - Trang 101 - SGK chất hóa học 8

Khoanh tròn sinh sống đầu các câu tuyên bố đúng :

Oxit là hợp hóa học của oxi với :

a. Một nguyên tố kim loại ;

b. Một yếu tắc phi kim không giống ;

c. Các nguyên tố hóa học khác ;

d. Một nguyên tố hóa học khác ;

e. Các nguyên tố kim loại.

Hướng dẫn.

Câu d. đúng.

Bài tập 5 - Trang 101 - SGK hóa học 8

Những tuyên bố sau đây, tuyên bố nào sai ?

a. Oxit được chia ra làm nhị loại đó là : oxit axit cùng oxit bazơ.

b. Tất cả các oxit đông đảo là oxit axit.

c. Tất cả những oxit rất nhiều là oxit bazơ.

d. Oxit axit hay là oxit của phi kim và tương ứng với một axit.

e. Oxit axit các là oxit của phi kim.

f. Oxit bazơ là oxit của kim loại tương xứng với một bazơ.

Hướng dẫn.

Những vạc biểu không nên là : b, c, e.

Bài tập 6 - Trang 101 - SGK hóa học 8

Hãy cho biết những phản nghịch ứng tiếp sau đây thuộc các loại phản ứng hóa hòa hợp hay bội phản ứng phân bỏ ? vì sao ?

a) 2KMnO4 (oversett^o ightarrow) K2MnO4 + MnO2 + O2

b) CaO + CO2 -> CaCO3

c) 2HgO -> 2Hg + O2

d) Cu(OH)2 (oversett^o ightarrow) CuO + H2O

Hướng dẫn.

a) làm phản ứng phân hủy vì xuất phát điểm từ một chất KMnO4 phân hủy thành bố chất khác nhau.

b) làm phản ứng hóa hợp vày từ hai chất CaO với CO2 tạo nên thành sản phẩm duy duy nhất CaCO3.

c) phản ứng phân bỏ vì xuất phát từ 1 chất trước tiên HgO xuất hiện hai chất sau bội phản ứng.

d) phản nghịch ứng phân hủy bởi vì từ Cu(OH)2 phân diệt thành hai hóa học CuO cùng nước.

Bài tập 7 - Trang 101 - SGK chất hóa học 8

Chỉ ra phần đa phản ứng chất hóa học có xẩy ra sự oxi hóa trong số phản ứng cho dưới đây :

a. H2 + O2 -> 2H2O

b. 2Cu + O2 -> 2CuO

c. H2O + CaO -> Ca(OH)2

d. 3H2O + P2O5 -> 2H2PO4

Hướng dẫn.

Các làm phản ứng oxi hóa là bội nghịch ứng a với b.

Bài tập 8 - Trang 101 - SGK chất hóa học 8

 Để sẵn sàng cho buổi thí nghiệm thực hành cần trăng tròn lọ khí oxi, từng lọ gồm dung tích 100ml.

Xem thêm: Cấu Trúc Dữ Liệu Là Gì ? Tổng Quan Về Cấu Trúc Dữ Liệu Cấu Trúc Dữ Liệu (Data Structure) Là Gì

a) Tính khối lượng kali pemangarat cần dùng, giả sử khí oxi thu được ở điều kiện tiêu chuẩn và bị hao hụt 10%.

b) Nếu dùng kali clorat bao gồm thêm lượng nhỏ MnO­2 thì lượng kali clorat bắt buộc dùng là bao