Khi nối các đầu dây dẫn điện với cùng 1 nguồn điện, ta chỉ thấy bóng đèn ở cốc đựng dung dịch NaCl bật sáng. Vậy dung dịch NaCl dẫn điện, còn nước đựng và hỗn hợp saccarozơ ko dẫn điện.

Bạn đang xem: Hóa học 11 sự điện li

Nếu làm các thí nghiệm tương tự, bạn ta thấy: NaCl rắn, khan; NaOH rắn, khan; những dung dịch ancol etylic (C2H5OH), glixerol (C2H5(OH)3)không dẫn điện.

Ngược lại, các hỗn hợp axit, bazơ và muối đều dẫn điện.

2. Nguyên nhân tính dẫn điện của những dung dịch axit, bazơ và muối bột trong nước

Ngay từ thời điểm năm 1887, A-rê-ni-ut (S.Arrhenius) đã trả thiết và sau này thực nghiệm đã xác thực rằng: 

Tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ với muối là vì trong dung dịch của chúng có những tiểu phân mang năng lượng điện tích chuyển động tự do được gọi là những ion.

Quá trình phân li những chất trong nước ra ion là sự việc điện li. Các chất tan trong nước phân li ra ion được gọi là số đông chất điện li . 

Vậy axit, bazơ cùng muối là phần lớn chất năng lượng điện li.

Sự điện li được trình diễn bằng phương trình năng lượng điện li.

Ví dụ:

- muối phân li thành cation sắt kẽm kim loại và anion cội axit:

*

- Axit phân li thành cation H+ và anion gốc axit:

*

- Bazơ phân li thành cation kim loại và anion hiđroxit:

*

3. Định nghĩa sự năng lượng điện li

- Sự năng lượng điện li là quy trình phân li thành những ion (cation, anion) khi chất tan vào nước hoặc lạnh chảy.

- chất điện li là hầu như chất khi tan vào nước tạo thành thành hỗn hợp dẫn năng lượng điện nhờ phân li thành ion.

II. PHÂN LOẠI CÁC CHẤT ĐIỆN LI

1. Độ năng lượng điện li

- Để bộc lộ mức độ phân li ra ion của những chất năng lượng điện li, ta dùng khái niệm độ điện li.

+ Độ điện li α (anpha) của một chất điện li là tỉ số giữa phân tử phân li thành ion (n) với tổng số phần tử hòa rã (n0).

*

+ tỉ lệ thành phần phân tử cũng là tỉ lệ cùng với số mol, nên αα bằng tỉ số phần nồng độ mol hóa học tan phân li thành Cp và tổng độ đậm đặc mol của chất tan vào dung dịch Ct:

*

- Độ điện li α phụ ở trong vào:

+ bản chất của chất tan.

+ thực chất của dung môi.

+ nhiệt độ

+ Nồng độ chất điện li.

2. Hóa học điện li dạn dĩ và hóa học điện li yếu

a) Chất điện li mạnh

Chất năng lượng điện li dũng mạnh là hóa học khi tan trong nước, những phân tử hoà tan hầu như phân li ra ion, α=1.

Những chất điện li táo bạo là các axit to gan như HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, ...; những bazơ táo bạo như NaOH, KOH, Ba(OH)2 ,... Và phần lớn các muối.

Trong phương trình năng lượng điện li của chất điện li mạnh, tín đồ ta sử dụng một mũi tên chỉ chiều của quy trình điện li.

Ví dụ: 

*

b) chất điện li yếu

Chất năng lượng điện li yếu đuối là chất khi tan trong nước chỉ có 1 phần số phân tử hoà tung phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Những hóa học điện li yếu đuối là các axit yếu hèn như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3 , ... ; những bazơ yếu hèn như Bi(OH)3,Mg(OH)2 , ...

Trong phương trình năng lượng điện li của hóa học điện li yếu, bạn ta dùng hai mũi tên trái hướng nhau.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Nhiệt Độ Tuyệt Đối Là Gì ? Nhiệt Độ Tuyệt Đối Là Gì

Ví dụ:

*

Cân bởi điện li là cân bằng động. Y như mọi thăng bằng hoá học khác, cân bằng điện li cũng theo đúng nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê.