Lý thuyết Hóa 10 bài bác 23. Hiđro clorua, axit clohiđric cùng muối clorua

I. HIĐRO CLORUA

1. Kết cấu phân tử

Hiđro clorua là hợp chất cộng hóa trị, phân tử gồm cực:

*

(Hiệu độ âm điện giữa nguyên tử clo và nguyên tử hiđro là 3,16 – 2,2 0= 0,96

2. Tính chất

- Hiđro clorua là chất khí ko màu, mùi hương xốc, độc.

Bạn đang xem: Hidro clorua axit clohidric và muối clorua

*

⟹ Nặng rộng không khí.

- Khí HCl tan tương đối nhiều trong nước chế tác thành hỗn hợp axit HCl (ở 20oC, 1 lít nước hòa tan ngay gần 500 lít khí HCl).

II. AXIT CLOHIĐRIC

1. đặc điểm vật lí

- chất lỏng không màu, mùi xốc.

- cân nặng riêng D=1,19 g/cm3.

- Dung dịch HCl đậm đặc bốc sương trong không gian ẩm.

2. Tính chất hóa học

a) Tính axit: Axit HCl là axit mạnh

* Làm quỳ tím (xanh) ⟶ đỏ.

* Tác dụng với kim loại (Đứng trước H)

*

(n là hóa trị thấp tốt nhất của kim loại M)

Ví dụ:

*

* Tác dụng với oxit bazơ, bazơ

*

Ví dụ:

*

* Tác dụng cùng với muối

HCl + muối hạt ⟶ muối hạt clorua + Axit (mới)

(Sản phẩm phải tất cả muối clorua ↓ hay axit (mới) là axit yếu, dễ bay hơi)

Ví dụ:

*

b) Tính khử: vày trong phân tử HCl, yếu tắc clo bao gồm số thoái hóa thấp duy nhất là −1

*

3. Điều chế

a) Trong phòng thí nghiệm

Cho tinh thể NaCl tác dụng với axit H2SO4 đậm đặc cùng đun lạnh (phương pháp sunfat):

*

Ở nhiệt độ cao hơn:

*

Khí HCl hòa tan vào nước ⟶ dung dịch axit HCl.

b) vào công nghiệp

- Tổng đúng theo từ H2 và Cl2C:

*

- phương pháp sunfat (với to ≥ 400oC) cũng rất được áp dụng trong công nghiệp.

- Thu HCl từ bội phản ứng clo hóa các hợp hóa học hữu cơ:

CH4 + Cl2 ⟶ CH3Cl + HCl

III. MUỐI CLORUA VÀ NHẬN BIẾT ION CLORUA

1. Một trong những muối clorua

- muối hạt của axit clohiđric điện thoại tư vấn là muối bột clorua.

- Đa số muối hạt clorua tan các trong nước, trừ một số trong những muối clorua không tan trong nước như AgCl↓(trắng) và ít chảy như PbCl2↓(trắng), CuCl↓(trắng)...

* Ứng dụng:

- NaCl: dùng làm muối hạt ăn, điều chế NaOH, Cl2, H2, nước Gia-ven, axit HCl...

- KCl: sử dụng làm phân kali.

- ZnCl2: có công dụng diệt khuẩn, làm chất chống mục gỗ.

- AlCl3: hóa học xúc tác trong tổng hợp hữu cơ.

- BaCl2: trừ sâu bệnh dịch trong nông nghiệp.

Xem thêm: Các Dạng Toán Cơ Bản Lớp 4 Và Cách Giải, Trọn Bộ Bài Tập Toán Cơ Bản Lớp 4

2. Phân biệt ion clorua

- thuốc thử: dung dịch AgNO3.

- tín hiệu phân biệt: Khi nhỏ dung dịch AgNO3 vào dung dịch axit HCl hay dung dịch muối clorua sản xuất kết tủa trắng (AgCl)