- Chọn bài xích -Unit 1: BACK to SCHOOLUnit 2: PERSONAL INFORMATIONUnit 3: AT HOMEUnit 4: AT SCHOOLUnit 5: WORK and PLAYUnit 6: AFTER SCHOOLUnit 7: THE WORLD OF WORKUnit 8: PLACESUnit 9: AT home AND AWAYUnit 10: HEALTH và HYGIENCEUnit 11: KEEP FIT, STAY HEALTHYUnit 12: LET"S EAT!Unit 13: ACTIVITIESUnit 14: FREETIME FUNUnit 15: GOING OUTUnit 16: PEOPLE and PLACES

Mục lục

4. Listen & read. Then answer the questions.6. Read. Then answer.4. Listen. Then practice with a partner.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh lớp 7


Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: trên đây

Học tốt Tiếng Anh Lớp 7 Unit 2: PERSONAL INFORMATION giúp cho bạn giải những bài tập vào sách tiếng anh, sách giải bài xích tập giờ đồng hồ anh 7 triệu tập vào câu hỏi sử dụng ngôn ngữ (phát âm, tự vựng và ngữ pháp) để cải tiến và phát triển bốn tài năng (nghe, nói, đọc với viết):

A. Telephone numbers (Phần 1-7 trang 19-23 SGK giờ đồng hồ Anh 7)

1. Read.

(Đọc.)

TELEPHONE DIRECTORY

(DANH BẠ ĐIỆN THOẠI)

*

Practice with a partner. Say the telephone numbers for these people. (Thực hành với bạn học, nói số điện thoại cảm ứng của những người này.)

a) Dao Van An 7345610: seven – three – four – five – six – one – oh.

b) Pham Viet Anh 8269561: eight – two – six – nine – five – six – one.

c) Pham Thanh ba 5267117: five – two – six – seven – one – one – seven.

d) Dinh Thi Bang 9259288: nine – two – five – nine – two – double eight.

e) Vu Thanh Bat 6275564: six – two – seven – double five – six – four.

f) Bui Ngoc Linh 8231236: eight – two – three – one – two – three- six.

2. Listen và write the telephone numbers.

(Lắng nghe cùng viết các số điện thoại.)

Bài nghe:

a) 8 251 654 b) 8 250 514c) 8 521 963 d) 8 351 793e) 8 237 041 f) 8 821 652

3. Listen.

(Nghe.)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Lan: Xin lỗi Hoa.

Hoa: Gì vậy Lan.

Lan: Số năng lượng điện thoại của doanh nghiệp là gì?

Hoa: 8 262 019.

Lan: Cảm ơn. Mình sẽ gọi cho bạn sớm.


Now ask your classmates & complete the list. (Bây giờ đồng hồ hỏi các bạn trong lớp của em và xong danh mục này.)

Ví dụ:

*

4. Listen and read. Then answer the questions.

(Nghe cùng đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Phong: Xin chào. Đây là số 8 537 471.

Tâm : Xin chào. Gồm phải Phong không?

Phong: Vâng. Ai đấy?

Tâm : trung tâm đây. Về tối mai chúng ta có nhàn không?

Phong: Ừ. Mình rảnh.

Tâm : Bạn cũng muốn đi xem phim không?

Phong: mong chứ. Mấy giờ phim vẫn bắt đầu?

Tâm : Phim sẽ bắt đầu lúc 7 giờ.

bọn họ sẽ gặp gỡ nhau lúc 6 giờ 45.

Phong: họ sẽ chạm mặt nhau sinh hoạt đâu?

Tâm : chúng ta sẽ chạm mặt nhau trước rạp phim.

Phong: hay đấy. Mình sẽ chạm chán bạn vào ngày mai. Đừng trễ nhé!

Trả lời câu hỏi:

a) Who will meet tomorrow? (Ngày mai ai sẽ chạm chán nhau?)

=> Tam và Phong will meet each other tomorrow.

b) What will they do? (Họ sẽ làm cho gì?)

=> They will see a movie.

c) What time will they meet? (Họ sẽ gặp mặt nhau lúc nào/ thời gian mấy giờ?)

=> They will meet at 6.45.

d) Where will they meet? (Họ sẽ chạm mặt nhau làm việc đâu?)

=> They will meet in front of the movie theatre.

5. Listen. Then write the answers.

(Nghe. Tiếp nối viết các câu trả lời.)

Bài nghe:

*

6. Read. Then answer.

(Đọc. Tiếp nối trả lời.)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Trong đoạn hội thoại này, Hân rất có thể là chị hoặc em của Lan. Chú ý trong hình mình thấy Hân còn cực kỳ trẻ đề xuất mình đang dịch Hân là em của Lan.

Hân : Xin chào. Đây là số 8 674 758.

Phong: Xin chào. Tất cả phải Lan đó không?

Hân : Không. Đây là em chị ấy, Hân. Bạn đang gọi đấy ạ?

Phong: Anh là Phong. Anh nói theo một cách khác chuyện với Lan được không?

Hân : hết sức tiếc. Hiện nay chị ấy không tồn tại ở nhà.

Phong: bao giờ thì chị ấy đã về?

Hân : khoảng 6 giờ chị ấy sẽ về.


Phong: Được rồi. Vui lòng nói cho chị ấy là anh sẽ hotline lại sau 6 giờ.

Hân : Vâng ạ. Em đã nói cho chị ấy. Tạm thời biệt.

Phong: tạm bợ biệt.

Trả lời câu hỏi:

a) Who is caling? (Ai sẽ gọi?)

=> Phong is calling.

b) Who is answering the phone? (Ai đang vấn đáp điện thoại?)

=> Han, Lan’s sister, answers the phone.

c) Who are they talking about? (Họ đang nói về ai?)

=> They’re talking about Lan.

d) When will she be back? (Khi như thế nào cô ấy trở về?)

=> She will be back about 6 o’clock.

e) When will Phong hotline her again? (Khi như thế nào Phong sẽ điện thoại tư vấn lại mang đến cô ấy?)

=> Phong will gọi her again after six.

7. Play with words.

(Chơi cùng với chữ.)

Bài nghe:

Will you come lớn my party?

(Bạn sẽ đến dự bữa tiệc của tôi chứ?)

Hướng dẫn dịch:

*

Remember.

(Ghi nhớ.)


*

B. My birthday (Phần 1-9 trang 24-28 SGK giờ Anh 7)

1. Listen và repeat.

(Nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

first (thứ nhất)second (thứ hai)third (thứ ba)
fourth (thứ tư)fifth (thứ năm)sixth (thứ sáu)
seventh (thứ bảy)eighth (thứ tám)ninth (thứ chín)
tenth (thứ mười)eleventh (thứ mười một)twelfth (thứ mười hai)
thirteenth (thứ mười ba)fourteenth (thứ mười bốn)fifteenth (thứ mười năm)
sixteenth (thứ mười sáu)seventeenth (thứ mười bảy)eighteenth (thứ mười tám)
nineteenth (thứ mười chín)twentieth (thứ hai mươi)twenty-first (thứ nhị mốt)
twenty-second (thứ nhị hai)twenty-third (thứ hai ba)twenty-fourth (thứ hai tư)
twenty-fifth (thứ nhì năm)twenty-sixth (thứ hai sáu)twenty-seventh (thứ hai bảy)
twenty-eighth (thứ hai tám)twenty-ninth (thứ hai chín)thirtieth (thứ ba mươi)
thirty-first (thứ tía mốt)

2. Listen và write the dates.

(Nghe và viết các ngày tháng.)

Bài nghe:

*

a) the first of Julyb) the nineteenthc) the sixthd) the fourteenthe) the seventeenthf) the thirty-first

3. Write the months in order from first to lớn twelfth.

(Viết các tháng theo trang bị tự tự tháng trước tiên đến tháng đồ vật mười hai.)

*

January : mon MộtJuly : mon Bảy
February: tháng HaiAugust : tháng Tám
March : mon BaSeptember: tháng Chín
April : tháng TưOctober : mon Mười
May : tháng NămNovember : tháng Mười Một
June : mon SáuDecember : mon Mười Hai

4. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Kế tiếp luyện tập với chúng ta học.)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Thầy Tân: Mời bạn kế tiếp.

Hoa : Em chào thầy.

Thầy Tân: chào em. Tên em là gì?

Hoa : Phạm Thị Hoa ạ.

Thầy Tân: Ngày sinh của em là gì?

Hoa : Ngày 8 mon 6. Sinh nhật cho tới em sẽ được 14 tuổi.

Thầy Tân: Địa chỉ của em?

Hoa : Số 12 mặt đường Trần Hưng Đạo. Em sinh sống với cô chú.

Thầy Tân: Số điện thoại cảm ứng thông minh của em?

Hoa : 8 262 019.

Thầy Tân: Cảm ơn em, Hoa. Em gồm thích trường họ không?

Hoa : Dạ có. Nó khôn cùng đẹp. Mà lại em vô cùng lo lắng.

Em không tồn tại người chúng ta nào cả. Em không được vui mang đến lắm.

Thầy Tân: Đừng lo. Thầy chắc chắn rằng chẳng bao lâu nữa em sẽ có tương đối nhiều bạn mới.


*

Trả lời câu hỏi:

a) How old is Hoa now? (Bây giờ đồng hồ Hoa bao nhiêu tuổi?)

=> She is thirteen now.

b) How old will she be on her next birthday? (Cô ấy sẽ từng nào tuổi vào sinh nhật tới?)

=> She will be 14 on her next birthday.

c) When is her birthday? (Sinh nhật của cô ý ấy vào trong ngày nào?)

=> It’s on the eighteenth of June.

d) Who does Hoa live with? (Hoa sống với ai?)

=> She lives with her uncle & aunt.

e) Why is Hoa worried? (Tại sao Hoa lại lo lắng?)

=> She’s worried because she doesn’t have any friends.

Về em.)

f) How old will you be on your next birthday? (Em sẽ bao nhiêu tuổi vào sinh nhật tới?)

=> I’ll be fourteen on my next birthday.

g) Who do you live with? (Em sống với ai?)

=> I live with my parents.

h) What is your address? (Địa chỉ của em?)

=> My address is 1102 Giai Phong Street.

5. Read the dialogue again. Then complete this form.

(Đọc lại đoạn hội thoại. Sau đó hoàn thành phiếu sau.)

Student Registration Form

(Phiếu đăng kí học sinh)

Name : Pham Thi Hoa

Date of birth : June 8th

Address : 12 Tran Hung Dao Street

Telephone number: 8 262 019

6. Read. Then complete the card.

(Đọc. Sau đó xong xuôi thiệp mời này.)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Lan 12 tuổi. Vào nhà Nhật, 25 mon 5, cô ấy sẽ tiến hành 13 tuổi. Cô ấy sẽ tổ chức triển khai một bữa tiệc cho sinh nhật của cô ấy. Cô ấy đã mời một vài bạn bạn.

Cô ấy sống làm việc số 24 đường Lý hay Kiệt. Buổi tiệc sẽ diễn ra tại nhà của cô ấy. Nó sẽ ban đầu lúc 5 giờ đồng hồ chiều và ngừng lúc 9 giờ.

Complete this invitation thẻ to Lan’s party. (Hoàn thành tấm thiệp mời tham dự lễ hội sinh nhật của Lan.)

Dear Nam,

I am having a birthday tiệc ngọt on Sunday, May 25th. The các buổi tiệc nhỏ will be at my house at 24 Ly Thuong Kiet Street from 5 pm lớn 9 pm.

I hope you will come và join the fun.

Love,

Lan Telephone: 8 674 758

7. Think và write. Imagine you will be a guest at Lan’s birthday party.

(Suy nghĩ và viết. Hãy tưởng tượng em vẫn là khách hàng mời dự buổi tiệc sinh nhật của Lan.)

a) What will you give Lan? (Bạn sẽ khuyến mãi gì mang lại Lan?)

=> I’ll give her a beautiful pen-box. (hộp đựng bút)

b) How will you get to her home? (Bạn mang lại nhà Lan bằng phương tiện đi lại gì?)

=> I’ll get to lớn her home by bicycle.

c) What games will you play? (Bạn sẽ chơi trò giải trí gì?)

=> I’ll plays the game “Let’s sing”.

d) What will you eat? (Bạn sẽ nạp năng lượng gì?)

=> I’ll eat cakes, sweets và fruits.


e) What will you drink? (Bạn đang uống gì?)

=> I’ll drink soft drink.

f) What time will you leave? (Khi nào bạn ra về?)

=> I’ll leave at about 8.30 pm.

8. Now write an invitation lớn your birthday party.

Xem thêm: 5 Cách Nhận Spin, Chạy Spin Coin Master Là Gì, Cách Nhận Spin Coin Master Cực Dễ Cùng Levvvel

(Bây giờ đồng hồ hãy viết một thiệp mời tới tiệc sinh nhật của bạn.)

June 25th

Dear Thanh,

I am having a birthday buổi tiệc ngọt next Sunday, June 27th. The các buổi party will be at my house at 112 Le Duan street, from 6 pm lớn 10 pm. Will you come lớn join in with us? I hope you will come & have a great time.