Hướng dẫn soạn, giải bài xích tập giờ Anh lớp 7 Unit 10: Getting started trang 38 cụ thể đầy đủ những phần giúp học viên làm bài bác tập tiếng Anh 7 thí điểm thuận lợi hơn.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 10


Tiếng Anh 7 Unit 10: Getting started trang 38

Video giải giờ đồng hồ Anh 7 Unit 10 Sources of energy: Getting started

1 (trang 38 giờ đồng hồ Anh lớp 7)Listen and read (Nghe cùng đọc)

Bài nghe:


Mai: Nam, I read yesterday that we all have a carbon footprint.

Nam: Well, we all have footprints – we make them with our feet!

Mai: Ha ha, I know that. But this kind of footprint is about the negative effect we have on the environment.

Nam: Right, it’s in the news a lot these days.

Mai: So our footprint is bigger when we use energy that produces carbon dioxide. That’s bad for the environment.

Nam: So it’s better lớn have a smaller footprint, right?

Mai: Right, Nam. Non-renewable energy sources lượt thích coal, natural gas, và oil produce a lot of carbon dioxide. Those sources are going to run out soon too.

Nam: So, they’re different to lớn wind, hydro, và solar?

Mai: Yes, they’re all sources of energy too, but they’re renewable. That means we can’t use them all up – they will last forever.

Nam: vì you have a big carbon footprint, Mai?

Mai: Mine’s small. I recycle the products I use and I go everywhere by bike. We have solar panels on our roof at home to catch the sun’s energy, too.

Nam: Oh no! I think my footprint is big, và not just because of these big shoes!

Hướng dẫn dịch:

MỘT LOẠI DẤU CHÂN KHÁC

Mai: Nam, trong ngày hôm qua tớ phát âm thấy rằng vớ cả chúng ta đều gồm một vệt chân các bon.

Nam: À, vớ cả bọn họ đều bao gồm dấu chân - họ tạo ra nó bằng cẳng chân của bọn chúng ta!

Mai: Ha ha, tớ biết điều ấy chứ. Nhưng các loại dấu chân này tương quan đến cảm giác xấu mà bọn họ tác hễ lên môi trường.

Nam: phải rồi, nó xuất hiện thêm nhiều cùng bề mặt báo số đông ngày này.

Mai: Vậy vệt chân của chúng ta to rộng khỉ chúng ta sử dụng tích điện tạo ra khí CO2. Điều kia thật xấu đến môi trường.

Nam: Vậy khi gồm một dấu chân nhỏ dại hơn thì tốt hơn đề nghị không?

Mai: Đúng rồi Nam. Tích điện không tái sinh như than đá, khí đốt trường đoản cú nhiên, và dầu sinh ra ra không ít CO2. Hầu như nguồn này đang sớm cạn kiệt.

Nam: Vậy bọn chúng khác vói năng lượng gió, thủy điện và tích điện mặt trời, đúng không?

Mai: Đúng thế. Chúng đều là các nguồn tích điện nhưng chúng là năng lượng tái sinh được. Điều đó tất cả nghĩa là họ không khi nào sử dụng hết phần đa thứ đó được. Bọn chúng sẽ còn mãi mãi.

Nam: Cậu bao gồm để lại dấu chân to không Maỉ?

Mai: vết chân của mình thì nhỏ. Tớ tái chế các thành phầm tó đã thực hiện và tớ đi mọi nơi bằng xe đạp. Nhà tớ còn tồn tại các tấm pin mặt trời trên mái đế thu năng lượng mặt trời nữa.

Nam: Ồ không! Tớ nghĩ rằng dấu chân của mình lớn, và chưa hẳn chỉ vì chưng đôi giầy lớn này.

a. Read the conversation again & answer the questions. (Đọc lại bài đàm thoại và vấn đáp câu hỏi.)

1. What is a carbon footprint?

2. What does "non-renewable energy" mean?

3. Why is sunlight a renewable source?

4. Why does Mai think she has a small carbon footprint?

5. What things bởi vì you think might create a big carbon footprint?

Đáp án:

1. It’s about the negative effect we have on the environment.

2. ‘Non-renewable energy’ means that it will run out if we use it.

3. Sunlight is a renewable source because we can’t use it all up, it will last forever.

4. Mai thinks she has a small carbon footprint because she recycles the products she uses & she goes everywhere by bike.

The products we use that are bad for the environment or the energy we use that produces carbon dioxide might create a big carbon footprint.

Hướng dẫn dịch:

Câu hỏi

Câu trả lời

1. Vết chân carbon là gì?

2. "Năng lượng ko tái tạo" có nghĩa là gì?

3. Nguyên nhân ánh sáng phương diện trời là nguồn tái tạo?

4. Lý do Mai cho là cô ấy có một lượng khí thải carbon nhỏ?

5. Bạn nghĩ điều gì hoàn toàn có thể tạo ra lượng khí thải carbon lớn?

1. Đó là ảnh hưởng tiêu cực của bọn họ đối với môi trường.

2. ‘Năng lượng không tái tạo’ tức là nó sẽ hết sạch nếu họ sử dụng nó.

3. Ánh sáng phương diện trời là 1 trong những nguồn tái tạo ra vì họ không thể sử dụng hết nó, nó sẽ tồn trên mãi mãi.

4. Mai nghĩ rằng cô ấy gồm một lượng khí thải carbon nhỏ vì cô ấy tái chế các sản phẩm cô ấy thực hiện và cô ấy đi khắp nơi bằng xe cộ đạp.

Các sản phẩm bọn họ sử dụng có hại cho môi trường xung quanh hoặc năng lượng bọn họ sử dụng tạo thành carbon dioxide có thể tạo ra một lượng béo khí thải carbon.

b. Complete the networking below using information from the conversation (Hoàn thành lưới từ dưới đây sử dụng thông tin trong bài xích hội thoại.)

Đáp án:

- renewable sources: wind, hydro, solar

- non-renewable sources: coal, natural gas, oil

Hướng dẫn dịch:

- những nguồn hoàn toàn có thể tái tạo: gió, thủy điện, tích điện mặt trời

- các nguồn cần yếu tái tạo: than đá, khí đốt từ nhiên, dầu mỏ

2 (trang 39 tiếng Anh lớp 7)Now, listen and repeat the words và phrases (Bây giờ nghe với lặp lại những từ và các từ.)

wind

coal

natural gas

nuclear

biogas

oil

hydro

solar

Hướng dẫn dịch:

wind (gió)

coal (than đá)

natural gas (khí đốt trường đoản cú nhiên)

nuclear (hạt nhân)

biogas (khí sinh học)

oil (dầu mỏ)

hydro (thuỷ điện)

solar (mặt trời)

3 (trang 39 giờ đồng hồ Anh lớp 7)Put the words into the correct groups below. (Xếp những từ vào đúng nhóm.)

Đáp án:

- renewable sources: wind, hydro, biogas, nuclear, solar

- non-renewable sources: natural gas, oil, coal

Hướng dẫn dịch:

- những nguồn tái tạo: gió, thủy điện, khí sinh học, phân tử nhân, tích điện mặt trời

- những nguồn không tái tạo: khí đốt tự nhiên, dầu mỏ, than đá

4 (trang 39 giờ Anh lớp 7)Practise asking and answering the questions about renewable & non-renewable sources. (Thực hành việc hỏỉ cùng trả lời thắc mắc về những nguồn tất cả thế tái tạo thành và không thay tái tạo.)

Gợi ý:

A: What type of energy source is wind?

B: It’s a renewable source of energy.

A: What type of energy source is coal?

B: It’s a non-renewable source.

Hướng dẫn dịch:

A: Gió là loại tích điện gì?

B: Đó là 1 trong những loại năng lượng rất có thể tái sinh.

A: Than đá là loại tích điện gì?

B: Đó là một loại tích điện không thể tái sinh.

Bài giảng giờ Anh 7 Unit 10 Sources of energy: Getting started

Unit 10: từ bỏ vựng tiếng Anh: Liệt kê các từ vựng phải học trong bài...

Unit 10: A closer look 1 (trang 40): Put the words below into the table lớn describe the types of energy...

Unit 10: A closer look 2 (trang 41, 42): Complete the sentences using the future continuous form of the verbs in brackets...

Unit 10: Communication (trang 43): Answer the questions below with a number from 1 to lớn 4...

Unit 10: Skills 1 (trang 44): Work in pairs. Discuss the following questions...

Unit 10: Skills 2 (trang 45): Look at the picture. Discuss the following in pairs...

Unit 10: Looking back (trang 46): Put the words into the correct groups...

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Luật Huế 2016 Của Đh Huế, Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ Huế 2016

Unit 10: Project (trang 47): Look at the slogans. How are they used? Why are they important...