Unit 4: My neighbourhood

GETTING STARTED (phần 1-6 trang 38-39 SGK giờ đồng hồ Anh 6 mới)

1. Listen and read. (Nghe cùng đọc)

Bài nghe:

https://cultureldjazair2007.com/wp-content/uploads/2018/12/unit-4-getting-started-ex-1-3.mp3

Hướng dẫn dịch:

Phong:A, chúng mình đang ở Hội An. Mình thật là phấn khích.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh lớp 6 unit 4

Nick: Mình cũng vậy.

Khang: Đúng thật. Thiệt là cổ kính.

Phong: Vậy thứ nhất chúng bản thân đi đâu nào?

Nick: Hãy đi mang đến “Chùa cầu” đi.

Phong: Xem nào, bản đồ chỉ rằng bên Tân Kỳ gần hơn đấy. Bọn chúng mình mang đến đó trước nhé?

Nick, Khang: Ừ chắc chắn là rồi.

Phong: Chúng bản thân đi bằng xe đạp điện phải không?

Nick: Không, bọn chúng mình đi bộ đến đó đi.

Phong: ừm,cũng được . Đầu tiên băng qua đường, sau đó rẽ phải, sau đó đi thẳng.

Nick: Được, đi nào.

Phong: Chờ chút.

Khang: Chuyện gì vậy Phong?

Phong: Chúng mình dang nơi đâu vậy? Tớ nghĩ chúng mình bị lạc rồi đó

Nick: Ồ không, nhìn kìa, bao gồm một cô gái. Hãy hỏi cô ấy

Phong: Xin lỗi, chúng mình bị lạc. Chúng ta có thể chỉ chúng mình đường cho Tân Kỳ không?

Cô gái: Nhà Tân Kỳ à? Đi thẳng tiếp nối rẽ phải. Cơ mà sẽ nhanh h nếu rẽ buộc phải ở đây, tiếp đến rẽ trái.

Phong: Cảm ơn vô cùng nhiều.

Cô gái: Không gồm gì đâu.

Phong: Nick, nhanh lên nào.

a. Read and put the actions in order. (Đọc và bố trí những hành vi theo sản phẩm công nghệ tự)

2 → 5 → 3 → 4 → 1 → 6

Hướng dẫn dịch:

2. Nick, Khang cùng Phong mang đến Hội An.

5. Phong nhìn vào bản đồ.

3. Nick, Khang, Phong ra quyết định đi mang lại Nhà Tân Kỳ.

4. Nick, Khang, Phong bị lạc.

1. Cô nàng chỉ đường đến họ.

6. Nick, Khang, Phong cấp tốc chóng đi dạo đến nhà Tân Kỳ.

b. Making suggestion. Put the words in the …. (Đưa ra lời đề nghị.Sắp xếp các từ theo chưa có người yêu tự đúng)

1. A. Where shall we go first?

b. Let’s go khổng lồ “Chua Cau”.

2. A. Shall we go there first?

b. Ok, sure.

3. A. Shall we go by bicycle?

b. No, let’s walk there.

Hướng dẫn dịch:

1. A. Bọn họ đi đâu đầu tiền nào?

b. Bọn họ hãy mang đến “Chùa cầu” đi

2. A. Họ đến kia đầu tiến đề nghị không?

b. Đúng vậy.

3. A. Bọn họ sẽ đi bằng xe đạp điện phải khống?

b. Không, chúng ta hãy đi bộ.

2. Work in pairs. Role-play making suggestions. (Làm việc theo cặp. Đóng vai chỉ dẫn lời đề nghị. )

A: What shall we vày this afternoon?

B: Shall we play badminton?

A: Oh, sure.

A: What shall we do this evening?

B: Shall we go to the cinema?

A: No, let’s go out and have an ice cream.

Hướng dẫn dịch:

A: bọn họ sẽ làm gì trưa nay?

B: họ chơi ước lông đi?

A: Ồ được thôi.

A: tối nay chúng ta sẽ làm gì?

B: bọn họ đi xem phim đi?

A: Không, hãy cùng ra bên ngoài và nạp năng lượng kem đi.

3. Match the places below with the pictures. …. (Nối hầu hết nơi bên dưới với hầu như bức hình. Tiếp nối nghe, đánh giá và lặp lại những từ.)

Bài nghe:

https://cultureldjazair2007.com/wp-content/uploads/2018/12/unit-4-getting-started-ex-3.mp3

*

1 – E. Square2 – H. Palace3 – F. Cathedral4 – c. Memorial
5 – G. Art gallery6 – A. Statue7 – B. Railway station8 – D. Temple

4. Think about where you live. Work in pairs. …. (Nghĩ về nơi mà các bạn sông. Thao tác theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi vể nó. )

Gợi ý:

A : Is there a cinema in your neighborhood?

B : No, there isn’t . My neighborhood is in outskirt , there have many fields .

A : It’t so interesting .

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa Trị Lớp 8 Đầy Đủ Nhất, Các Dạng Bài Tập Hóa 8 Đầy Đủ Nhất

B : Sure. Vì chưng you want khổng lồ visit my trang chủ next weekend?

A : Yes. How far is it from our school to lớn your house?

B : It’s about 5 kilometres.

5. Match the instructions in the box …. (Nối mọi hướng dẫn trong khung với hình đến phù hợp)

*

1. Go straight on. ( Đi thẳng. )

2. Turn left at traffic lights. (Rẽ trái làm việc đèn giao thông.)

3. Go past the bus stop. (Băng qua trạm xe cộ buýt.)

4. Take the first turning on the left. (Rẽ trái ở phần rẽ đầu tiên.)

5. Go to the over of the road. (Đi cho cuối đường.)

6. Go along the Street. (Đi dọc theo con đường.)

7. Cross the Street. (Băng qua đường. )

6. Game: Work in pairs. Give your partner directions to one of the places on the map, và they try lớn guess. Then swap. ((Trò chơi: thao tác theo cặp. Chỉ hướng cho mình đến một vị trí trên bản đồ và họ sẽ cố gắng đoán. Tiếp nối đổi vai. )

Hướng dẫn dịch: