Hóa 8 bài bác 16 giúp những em học sinh lớp 8 nắm vững được kiến thức và kỹ năng về công việc lập phương trình hóa học. Đồng thời giải cấp tốc được các bài tập chất hóa học 8 chương 2 trang 57, 58.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 8

Việc giải bài bác tập hóa học 8 bài 16 trước khi đi học các em nhanh lẹ nắm vững kỹ năng và kiến thức hôm sau làm việc trên lớp đã học gì, gọi sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đấy là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Hoá học 8 bài xích 16: Phương trình hóa học

Giải bài tập Hóa 8 bài xích 15 trang 57, 58

Giải bài bác tập Hóa 8 bài bác 15 trang 57, 58

Bài 1 trang 57 SGK Hóa 8

a) Phương trình hóa học trình diễn gì, bao gồm công thức hóa học của không ít chất nào?

b) Sơ đồ của phản ứng không giống với phương trình hóa học của bội phản ứng ở điểm nào?

c) Nêu ý nghĩa của phương trình hóa học?

Gợi ý đáp án:

a) Phương trình hóa học màn trình diễn ngắn gọn phản ứng hóa học, gồm công thức chất hóa học của hóa học phản ứng và sản phẩm phản ứng.

b) Sơ thiết bị của bội nghịch ứng khác với phương trình chất hóa học là chưa xuất hiện hệ số thích hợp hợp, tức là chưa thăng bằng nguyên tử. Tuy vậy có một số trong những trường thích hợp thì sơ đồ cũng chính là phương trình hóa học.


c) Phương trình hóa học cho thấy thêm tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong bội nghịch ứng tương tự như từng cặp chất trong phản bội ứng.

Bài 2 trang 57 SGK Hóa 8

Cho sơ đồ của các phản ứng sau:

a) mãng cầu + O2 → Na2O.

b) P2O5 + H2O → H3PO4.

Lập phương trình chất hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng.


Gợi ý đáp án:

Phương trình hóa học của phản ứng :

a) 4Na + O2 → 2Na2O

Số nguyên tử mãng cầu : số phân tử oxi : số phân tử Na2O là 4 : 1 : 2


b) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Số phân tử P2O5 : số phân tử H2O : số phân tử H3PO4 là 1 trong những : 3 :2

Bài 3 trang 58 SGK Hóa 8

Yêu ước làm như bài tập 2 theo sơ đồ của những phản ứng sau:

a) HgO → Hg + O2.

b) Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

Gợi ý đáp án:

Phương trình hóa học của làm phản ứng:

a) 2HgO → 2Hg + O2.

Số phân tử HgO : số nguyên tử Hg : số phân tử O2 là 2 : 2 :1.

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O.

Số phân tử Fe(OH)3 : số phân tử Fe2O3 : số phân tử H2O là 2 : 1 : 3.

Bài 4 trang 58 SGK Hóa 8

Cho sơ thiết bị phản ứng sau:

Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + NaCl.

a) Lập phương trình hóa học của bội phản ứng.

b) cho biết thêm tỉ lệ số phân tử của 4 cặp chất trong làm phản ứng (tùy chọn).

Gợi ý đáp án:

a) Phương trình chất hóa học của bội phản ứng:

Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NaCl.

b) Số phân tử Na2CO3 : số phân tử CaCl2 = 1 : 1

Số phân tử CaCO3 : số phân tử NaCl = 1 : 2

Số phân tử Na2CO3 : số phân tử NaCl = 1 : 2

Số phân tử CaCl2 : Số phân tử CaCO3 = 1 : 1

Bài 5 trang 58 SGK Hóa 8

Biết rằng kim loại magie Mg tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra khí hiđro H2 và hóa học magie sunfat MgSO4.

a) Lập phương trình hóa học của làm phản ứng.


b) cho thấy thêm tỉ lệ số nguyên tử magie thứu tự với số phân tử của cha chất không giống trong phản bội ứng.

Gợi ý đáp án:

a) Phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

b) Số nguyên tử Mg : số phân tử H2SO4 = 1:1

Số nguyên tử Mg : số phân tử MgSO4 = 1:1

Số nguyên tử Mg : số phân tử H2 = 1:1.

Bài 6 trang 58 SGK Hóa 8

Biết rằng photpho đỏ P công dụng với khí oxi sinh sản hợp hóa học P2O5.

a) Lập phương trình chất hóa học của làm phản ứng.

b) cho thấy thêm tỉ lệ số nguyên tử phường lần lượt cùng với số phân tử của hai chất khác trong bội nghịch ứng.

Gợi ý đáp án:

a) Phương trình chất hóa học của làm phản ứng : 4P + 5O2 → 2P2O5.

Xem thêm: Cách Vẽ Biểu Đồ Tròn Địa 9, Cách Vẽ Biểu Đồ Tròn Địa Lý Chuẩn Xác Nhất

b) Số nguyên tử p. : số phân tử oxi : số phân tử P2O5 là 4 : 5 : 2.

=> Số nguyên tử p. : số phân tử oxi = 4:5

Số nguyên tử phường : số phân tử P2O5 = 4:2 = 2:1

Bài 7 trang 58 SGK Hóa 8

Hãy chọn hệ số và phương pháp hóa học tập và phù hợp đặt vào hầu như chỗ bao gồm dấu hỏi trong số phương trình chất hóa học sau (chép vào vở bài tập)