• bài xích 1: Este • bài xích 2: Lipit • bài xích 3: quan niệm về xà phòng và hóa học giặt cọ tổng thích hợp • bài bác 4: Luyện tập: Este và chất béo

Chương 2: Cacbohiđrat
Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 12

• bài xích 5: Glucozơ • bài xích 6: Saccarozơ, tinh bột cùng xenlulozơ • bài 7: Luyện tập: cấu trúc và tính chất của cacbohiđrat • bài 8: Thực hành: Điều chế, đặc thù hóa học của este và cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino axit cùng protein


• bài 9: Amin • bài 10: Amino axit • bài bác 11: Peptit với protein • bài xích 12: Luyện tập: cấu trúc và tính chất của amin, amino axit và protein

Chương 4: Polime và vật tư polime


• bài xích 13: Đại cưng cửng về polime • bài xích 14: vật liệu polime • bài bác 15: Luyện tập: Polime và vật tư polime • bài xích 16: Thực hành: một số trong những tính hóa học của protein và vật liệu polime

Chương 5: Đại cương cứng về kim loại


• bài xích 17: địa chỉ của sắt kẽm kim loại trong bảng tuần trả và cấu tạo của sắt kẽm kim loại • bài xích 18: đặc thù của kim loại. Dãy điện hóa của sắt kẽm kim loại • bài 19: hợp kim • bài xích 20: Sự nạp năng lượng mòn sắt kẽm kim loại • bài bác 21: Điều chế sắt kẽm kim loại • bài 22: Luyện tập: đặc điểm của kim loại • bài bác 23: Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn sắt kẽm kim loại • bài bác 24: Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

Chương 6: kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm


• bài bác 25: kim loại kiềm cùng hợp chất đặc biệt quan trọng của kim loại kiềm • bài bác 26: kim loại kiềm thổ • bài xích 27: Nhôm cùng hợp chất của nhôm • bài xích 28: Luyện tập: đặc thù của sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ với hợp chất của bọn chúng • bài 29: Luyện tập: tính chất của nhôm và hợp hóa học của nhôm • bài 30: Thực hành: đặc điểm của natri, magie, nhôm cùng hợp hóa học của chúng

Chương 7: fe và một trong những kim nhiều loại quan trọng


• bài xích 31: sắt • bài bác 32: Hợp chất của sắt • bài 33: kim loại tổng hợp của fe • bài bác 34: Crom cùng hợp chất của crom • bài bác 35: Đồng cùng hợp hóa học của đồng • bài 36: qua loa về niken, kẽm, chì, thiếc • bài 37: Luyện tập: tính chất hóa học tập của sắt cùng hợp chất của fe • bài 38: Luyện tập: tính chất hóa học của crom, đồng cùng hợp hóa học của chúng • bài 39: Thực hành: đặc thù hóa học tập của sắt, đồng và tuy vậy hợp chất của sắt, crom

Chương 8: Phân biệt một vài chất vô cơ


• bài bác 40: nhận biết một trong những ion trong dung dịch • bài 41: nhấn biết một trong những chất khí • bài xích 42: Luyện tập: dìm biết một số chất vô cơ

Chương 9: Hóa học cùng vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường


• bài xích 43: hóa học và sự việc phát triển kinh tế • bài xích 44: chất hóa học và vấn đề xã hội • bài xích 45: Hóa học với vấn đề môi trường xung quanh


Xem thêm: Ảnh Hưởng Của Thuốc Hóa Học Bảo Vệ Thực Vật Đến Quần Thể Sinh Vật Và Môi Trường

Mục lục Giải bài tập SGK chất hóa học 12 theo chương •Chương 1: Este - Lipit •Chương 2: Cacbohiđrat •Chương 3: Amin, Amino axit và protein •Chương 4: Polime và vật tư polime •Chương 5: Đại cương cứng về sắt kẽm kim loại •Chương 6: sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ, nhôm •Chương 7: fe và một số trong những kim loại đặc biệt quan trọng •Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ •Chương 9: Hóa học với vấn đề cách tân và phát triển kinh tế, buôn bản hội, môi trường xung quanh