- Chọn bài xích -Bài 29 : AnkenBài 30 : AnkađienBài 31 : rèn luyện : Anken với ankađienBài 32 : AnkinBài 33 : rèn luyện : AnkinBài 34 : Bài thực hành 4 : Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

Xem toàn cục tài liệu Lớp 11: trên đây

Giải bài xích Tập chất hóa học 11 – bài 30 : Ankađien giúp HS giải bài bác tập, cung cấp cho những em một hệ thống kiến thức và sinh ra thói quen học tập làm việc khoa học, làm gốc rễ cho bài toán phát triển năng lực nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 135 SGK Hóa 11): rứa nào là ankađien, ankađien liên hợp? Viết công thức kết cấu và call tên các ankađien phối hợp có bí quyết phân tử C4H6, C5H8

Lời giải:

Định nghĩa :

– Ankađien là hiđrocacbon mạch hở bao gồm hai liên kết đôi C=C vào phân tử.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 11

– Ankađien có hai links đôi biện pháp nhau 1 liên kết đơn được gọi là ankađien liên hợp.

*

Bài 2 (trang 135 SGK Hóa 11): Viết phương trình hóa học ( sinh hoạt dạng bí quyết cấu tạo) của những phản ứng xẩy ra khi :

a. Isopren công dụng với hidro (xúc tác Ni)

b. Isopren công dụng với brom vào (trong CCl4) các chất được mang theo tỉ trọng số mol 1 : 1 tạo nên ra sản phẩm theo kiểu cùng 1, 4.

c. Trùng đúng theo isopren theo phong cách 1,4.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 8 Sgk Hóa Học Lớp 8, Giải Hóa Học 8

Lời giải:

*

Bài 3 (trang 135 SGK Hóa 11): Oxi hóa trọn vẹn 0,680 gam ankađien X thu được 1,120 lít CO2 (đktc)

a. Tìm cách làm phân tử của X

b. Tìm công thức cấu trúc có thể bao gồm của X

Lời giải:

a.

Gọi CTPT của ankađien X là CnH2n-2 (n ≥ 3)

*

⇒ (14n-2).0,05 = 0,68.n ⇒ n = 5 ⇒ CTPT X: C5H8

b. CTCT hoàn toàn có thể có của X là


*

Bài 4 (trang 135 SGK Hóa 11): Khi mang đến buta-1,3-đien tính năng với H2 ở ánh sáng cao, bao gồm Ni có tác dụng xúc tác, hoàn toàn có thể thu được

A. Butan ; B. Isobutan ; C. Isobutilen ; D. Pentan

Lời giải:

*

Bài 5 (trang 136 SGK Hóa 11): Hợp hóa học nào tiếp sau đây cộng hòa hợp H2 tạo nên thành isopentan?

*