- Chọn bài -Bài đôi mươi : mở đầu về hóa học hữu cơBài 21 : phương pháp phân tử hợp chất hữu cơBài 22 : cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơBài 23 : làm phản ứng hữu cơBài 24 : luyện tập : Hợp chất hữu cơ, bí quyết phân tử và phương pháp cấu tạo

Xem toàn cục tài liệu Lớp 11: trên đây

Giải bài bác Tập hóa học 11 – Bài trăng tròn : mở đầu về chất hóa học hữu cơ góp HS giải bài xích tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và xuất hiện thói quen học tập làm việc khoa học, làm gốc rễ cho vấn đề phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 91 SGK Hóa 11): so sánh hợp hóa học vô cơ và hợp chất hữu cơ về: yếu tố nguyên tố, đặc điểm liên kết hoá học trong phân tử.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11

Lời giải:

Thành phần nguyên tố:

Hợp chất hữu cơ Hợp chất vô cơ
– Là phần nhiều hợp chất bao gồm chứa yếu tắc cacbon(trừ CO, O2, muối bột cacbonat, xianiua, cacbua…)– Là đa số chất hoàn toàn có thể có cacbon, rất có thể không hợp chất vô cơ đựng cacbon CO, CO2, muối cacbonat, xianiua, cacbua…

Đặc điểm links hoá học trong phân tử:

Hợp chất hữu cơ Hợp chất vô cơ

– Được cấu tạo chủ yếu ớt từ những nguên tố phi kim tất cả độ âm điện không giống nhau không nhiều. Tỉ dụ hay chạm mặt nhất ngoài C là H, O, halogen, S, P…

– link trong vừa lòng chất đa số là links cộng hoá trị.

– Được cấu tạo chủ yếu từ các nguyên tố kim loại với phi kim. Ví dụ: NaCl, Mg(NO3)2…

– liên kết trong đúng theo chất hầu hết là link ion.

Bài 2 (trang 91 SGK Hóa 11): Nếu mục đích và cách thức tiến hành so với định tính và định lượng nguyên tố.

Lời giải:

Phân tích định tính so sánh định lượng
a/ mục đích
– xác minh nguyên tố nào bao gồm trong nhân tố phân tử hợp hóa học hữu cơ – ko những khẳng định được những nguyên tố nào gồm trong nguyên tố hợp chất hữu tuy vậy còn xác định được thành phần tỷ lệ về khối lượng của những nguyên tố đó.
b/ cách thức tiến hành
– tra cứu C cùng H bạn ta nung hợp chất hữu cơ với CuO để gửi C thành CO2, H thành H2O. – Nung hợp hóa học hữu cơ cùng với CuO. Kêt nạp nước bởi H2SO4 đặc, hấp thụ CO2 bằng KOH. Cân nặng tăng mỗi bình chính là cân nặng H2O với CO2
– chuyển N trong hợp chất hữu cơ thành NH3 – trọng lượng khí N2 ra đời thường được quy về đktc với tính
– Rồi phân biệt các hợp hóa học vô cơ đơn giản và quen thuộc trên. – Từ đó tính được trọng lượng C, H, N và tỷ lệ của bọn chúng trong hợp chất
– Phầm trăm oxi được tính gián tiếp sau các chất đã tính được.
Bài 3 (trang 91 SGK Hóa 11): Oxi hoá trọn vẹn 0,6 gam hợp chất hữu cơ A nhận được 0,672 lít CO2 (đktc) và 0,72 gam H2O. Tính thành phần phần trăm cân nặng của các nguyên tố vào phân tử chất A.

Lời giải:

Gọi CTPT của hợp chất hữu cơ là CxHyOz (x, y, z nguyên dương; z ≥ 0)

Ta có:

*

BT nhân tố ⇒ nC = nCO2 = 0,03 mol ⇒ mC = 12. 0,03 = 0,36g

*

BT yếu tố ⇒ nH = 2.nH2O = 2. 0,04 = 0,08 mol ⇒ mH = 0,08. 1 = 0,08 g

mO = 0,6 – 0,36 – 0,08 = 0,16(g)

⇒ Hợp chất A tất cả chứa C, H, O

Phần trăm cân nặng các thành phần trong phân tử A là:

*

Bài 4 (trang 91 SGK Hóa 11): β-Caroten (chất hữu cơ có trong củ cà rốt) bao gồm màu da cam. Nhờ công dụng của enzim ruốt non,β-Croten chuyển thành vitamin A cần nó có cách gọi khác là tiến vi-ta-min A. Oxi hoá trọn vẹn 0,67 gam β-Caroten rồi dẫn sản pẩm oxi hoá qua bình (1) đựng hỗn hợp H2SO4 đặc, sau đó qua bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2 dư.

Xem thêm: Bản Vẽ Thiết Kế Hộp Đựng Đồ Dùng Học Tập, Hình Thiết Kế Môn Công Nghệ 11 Năm Học 2012

Hiệu quả cho thấy trọng lượng bình (1) tăng 0,63 gam; bình (2) bao gồm 5 gam kết tủa. Tính phần trăm cân nặng của các nguyên tố trong phân tử β-Caroten

Lời giải: