Hướng dẫn giải bài bác 2. Axit, bazơ với muối sgk chất hóa học 11. Nội dung bài bác Giải bài bác 1 2 3 4 5 trang 10 sgk chất hóa học 11 bao hàm đầy đủ phần lý thuyết và bài tập, kèm theo công thức, phương trình hóa học, chuyên đề… bao gồm trong SGK sẽ giúp các em học sinh học giỏi môn hóa học 11, ôn thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 49, 50 sách giáo khoa hóa học 11


LÍ THUYẾT

1. Theo thuyết A-rê-ni-ut thì:

Axit là chất khi tung trong nước phân li ra cation H+

Ví dụ: HCl → H+ + Cl–

Bazơ là chất khi rã trong nước phân li ra anion OH–

Ví dụ: NaOH → Na+ + OH–

Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit lúc tan trong nước vừa hoàn toàn có thể phân li như axit, vừa rất có thể phân li như bazơ.

Ví dụ:

Zn(OH)2 ( ightleftharpoons) Zn2+ +2OH– ;

Zn(OH)2 ( ightleftharpoons) ZnO2-2 + 2H+


2. Phần đông axit nhưng tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion H+ hotline là các axit những nấc.

Ví dụ: H2SO4, H3PO4….

H3PO4 ⇌ H+ + H2PO4–

H2PO4– ⇌ H+ + HPO42–

HPO42– ⇌ H+ + PO43–

Những bazơ khi tan trong nước phân li các nấc ra ion OH– gọi là những bazơ những nấc. Lấy ví dụ như : Mg(OH)2, Ca(OH)2,….

Ví dụ: Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH–

3. Muối là đúng theo chất, lúc tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) cùng anion nơi bắt đầu axit. Ví dụ : Na2CO3 → 2Na+ + CO32-


– Muối trung hòa - nhân chính là muối nhưng anion cội axit không có công dụng phân li ra ion H+.

Ví dụ: NaCl, (NH4)2SO4…

– muối bột axit là muối mà lại anion cội axit tất cả khá năng phân li ra ion H+.

Ví dụ: KHSO4, NaHCO3, NaH2PO4…

NaHSO4 → Na+ + HSO4–

HSO4– → H+ + SO42-


Sự năng lượng điện li cùa muối bột trong nước chế tạo cation sắt kẽm kim loại (hoặc NH4+ , ion phức) và anion gốc axit.

BÀI TẬP

Dưới đó là phần hướng dẫn Giải bài bác 1 2 3 4 5 trang 10 sgk chất hóa học 11 đầy đủ và gọn gàng nhất. Nội dung chi tiết bài giải những bài tập chúng ta xem sau đây:

1. Giải bài bác 1 trang 10 hóa 11

Phát biểu các định nghĩa axit, axit một nấc và các nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối hạt trung hoà, muối axit? Lấy những thí dụ minh hoạ với viết phương trình điện li của chúng.

Bài giải:

– Axit: là mọi chất phân li nội địa ra ion H+

Ví dụ:


HCl → H+ + Cl–

H2S ⇌ 2H+ + S2-

– Axit một nấc: là phần đa axit chỉ phân li một nấc ra ion H+

Ví dụ: HCl, HBr…

HCl → H+ + Cl–

– Axit những nấc là những axit phân li những lần ra H+


Ví dụ:

H2S là axit nhì nấcH2S ⇔ H+ + HS–

HS– ⇌ H+ + S2-

H3PO4 là axit cha nấcH3PO4 ⇌ H+ + H2PO4–

H2PO4– ⇌ H+ + HPO42-

HPO42- ⇌ H+ + PO43-

– Bazơ là số đông chất lúc tan trong nước phân li ra ion OH–

Ba(OH)2 ⇌ Ba2+ + 2OH–

– Hiđroxit lưỡng tính: là gần như chất lúc tan nội địa vừa rất có thể phân li như axit vừa có thể phân li như bazơ.

Ví dụ: Zn(OH)2, Al(OH)3, Be(OH)2…

+ phân li thứ hạng bazơ: Al(OH)3 ⇌ Al3+ + 3OH–

+ phân li vẻ bên ngoài axit: HAlO2 ⇌ AlO2– + H+

(Khi đó: Al(OH)3 viết dưới dạng axit HAlO2.H2O)

– Muối trung hoà: là các muối cơ mà phân tử ko còn kỹ năng phân li ra ion H+

Ví dụ: NaCl, K2SO4, NaHPO3, CaCO3, Al(NO3)3…

Al(NO3)3 → Al3+ + 3NO3–

– Muối axit: là muối nhưng trong phân tử vẫn tồn tại hiđro có khả năng phân li ra ion H+

Ví dụ: NaHSO4, NaHCO3, KH2PO4, K2HPO2…

NaHSO4 → Na+ + HSO4–

Gốc axit HSO4– lại phân li ra H+

HSO4– ⇌ H+ + SO42-

2. Giải bài 2 trang 10 hóa 11

Viết phương trình điện li của các chất sau:

a) những axit yếu hèn H2S; H2CO3

b) Bazơ mạnh: LiOH

c) những muối: K2CO3, NaClO, NaHS

d) Hiđroxit lưỡng tính: Sn(OH)2

Bài giải:

a) những axit yếu đuối H2S; H2CO3:

H2S ⇆ H+ + HS–

HS– ⇆ H+ + S2-

H2CO3 ⇆ H+ + HCO3–

HCO3– ⇆ H+ + CO32-

b) Bazơ mạnh bạo LiOH

LiOH → Li+ + OH–

c) các muối K2CO3, NaClO, NaHS

K2CO3 → 2K+ + CO32-

NaClO → Na+ + ClO–

NaHS → Na+ + HS–

HS– ⇆ H+ + S2-

d) Hiđroxit lưỡng tính Sn(OH)2:

Sn(OH)2 ⇆ Sn2+ + 2OH–

Hoặc: H2SnO2 ⇆ 2H+ + SnO22-

3. Giải bài xích 3 trang 10 hóa 11

Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đấy là đúng ?

A. Một hợp hóa học trong thành phẩn phân tử tất cả hiđro là axit.

B. Một hợp hóa học trong thành phần phân tử bao gồm nhóm OH là bazơ.

C. Một hợp chất có tác dụng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

D. Một bazơ không nhất thiết phải bao gồm nhóm OH trong yếu tắc phân tử.

Bài giải:

A sai vày axit là chất khi rã trong nước phân ly ra H+ (định nghĩa theo thuyết Arrehnius). Các chất vào phân tử tất cả hiđro nhưng chưa hẳn axit như H2O, NH3,…

B không đúng vì các hiđroxit lưỡng tính trong nhân tố phân tử cũng có nhóm OH: Zn(OH)2, Al(OH)3,…

D sai do bazơ là hóa học khi tan trong nước phân ly ra anion OH–, yêu cầu trong phân tử bazơ luôn có team OH (định nghĩa theo thuyết Arrehnius)

⇒ Đáp án C.

4. Giải bài xích 4 trang 10 hóa 11

Với hỗn hợp axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua mất sự điện li của nước, thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. = 0,10M

B. 3COO– >C. > D. 3COOH là hóa học điện li yếu đề nghị trong nước chỉ phân li một phần.

CH3COOH ⇌ H+ + CH3COO–

Vì vậy 3COO–> = 0,1M

⇒ Đáp án D.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Công Nghệ 12 Hk1 Có Đáp Án, 200 Câu Trắc Nghiệm Công Nghệ 12 Có Đáp Án

5. Giải bài 5 trang 10 hóa 11


Đối với dung dịch axit bạo gan HNO3 0,10M nếu bỏ qua sự điện li của nước, thì đánh giá nào về mật độ mol ion sau đó là đúng?

A. = 0,10M ;

B. 3– >C. 3–> ;

D. 3 là hóa học điện li mạnh cho nên nó phân li hoàn toàn trong dung dịch

HNO3 → H+ + NO3–

0,1 → 0,1 0,1 (M)

= = 0,1M

Đáp án A.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đó là phần trả lời Giải bài bác 1 2 3 4 5 trang 10 sgk hóa học 11 đầy đủ, gọn ghẽ và dễ dàng nắm bắt nhất. Chúc các bạn làm bài xích môn chất hóa học 11 xuất sắc nhất!