• bài bác 1: Sự điện li • bài bác 2: Axit, bazơ và muối • bài xích 3: Sự năng lượng điện li của nước. PH. Chất chỉ thị axit-bazo • bài 4: phản nghịch ứng hiệp thương ion vào dung dịch những chất năng lượng điện li • bài bác 5. Luyện tập: Axit, bazơ với muối. Phản nghịch ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li • bài 6. Bài thực hành thực tế 1: Tính axit-bazơ. Bội phản ứng hiệp thương ion vào dung dịch những chất năng lượng điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho
Bạn đang xem: Hóa học lớp 11

• bài bác 7: Nitơ • bài xích 8: Amoniac cùng muối amoni • bài bác 9: Axit nitric và muối nitrat • bài bác 10: Photpho • bài xích 11: Axit photphoric và muối photphat • bài 12: Phân bón hoá học • bài xích 13: Luyện tập: đặc điểm của Nitơ, Photpho và những hợp hóa học của chúng. • bài 14: Bài thực hành thực tế 2: đặc thù của một trong những hợp chất Nitơ, Photpho

Chương 3: Cacbon - Silic


• bài bác 15: Cacbon • bài bác 16: Hợp chất của cacbon • bài xích 17: Silic và hợp hóa học của silic • bài bác 18: Công nghiệp silicat • bài 19: đặc thù của cacbon, silic và các hợp hóa học của chúng

Chương 4: Đại cương về chất hóa học hữu cơ


• bài xích 20: mở đầu về chất hóa học hữu cơ • bài 21: bí quyết phân tử hợp chất hữu cơ • bài xích 22: kết cấu phân tử hợp hóa học hữu cơ • bài 23: phản bội ứng hữu cơ • bài bác 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử với công thức kết cấu

Chương 5: Hidrocacbon no


• bài 25: Ankan • bài bác 26: Xicloankan • bài xích 27: Luyện tập: Ankan cùng xicloankan

Chương 6: Hidrocacbon ko no


• bài 29: Anken • bài xích 30: Ankađien • bài xích 31: Luyện tập: Anken cùng Ankađien • bài 32: Ankin • bài xích 33: rèn luyện Ankin • bài bác 34: Bài thực hành thực tế 4: Điều chế và đặc điểm của etilen, axetilen

Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên. Khối hệ thống hóa về Hiđrocacbon


• bài bác 35: Benzen với đồng đẳng. Một số trong những hiđrocacbon thơm khác • bài 36: Luyện tập: Hiđrocacbon thơm • bài 37: mối cung cấp Hiđrocacbon vạn vật thiên nhiên • bài 38: khối hệ thống hoá về Hiđrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol


• bài xích 39: Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon • bài bác 40: Ancol • bài 41: Phenol • bài bác 42: Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol với phenol • bài 43: Bài thực hành 5: đặc điểm của etanol, glixerol và phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic


• bài 44: Anđehit - Xeton • bài 45: Axit cacboxylic • bài 46: Luyện tập: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic • bài xích 47: Bài thực hành 6: tính chất của anđehit và axit cacboxylic


Xem thêm: " Bring It On Là Gì ? To Bring On/Off, To Bring Out Bring It On Nghĩa Là Gì

Mục lục Giải bài bác tập SGK hóa học 11 theo chương •Chương 1: Sự năng lượng điện li •Chương 2: Nitơ - Photpho •Chương 3: Cacbon - Silic •Chương 4: Đại cương về chất hóa học hữu cơ •Chương 5: Hidrocacbon no •Chương 6: Hidrocacbon không no •Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về Hiđrocacbon •Chương 8: Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol •Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic