- Chọn bài bác -Bài 1: EsteBài 2: LipitBài 3: khái niệm về xà phòng và chất giặt cọ tổng hợpBài 4: Luyện tập: Este và chất béo

Xem tổng thể tài liệu Lớp 12: trên đây

Giải bài bác Tập hóa học 12 – bài xích 4: Luyện tập: Este cùng chất khủng giúp HS giải bài bác tập, cung ứng cho những em một khối hệ thống kiến thức và có mặt thói quen học tập làm việc khoa học, làm căn nguyên cho bài toán phát triển năng lượng nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 18 SGK Hóa 12): so sánh chất lớn và este về: yếu tắc nguyên tố, quánh điểm cấu tạo phân tử với tính chất?

Lời giải:

So sánh este với hóa học béo

*

Bài 2 (trang 18 SGK Hóa 12): khi đun tất cả hổn hợp hai axit cacboxylic cùng với glixerol (axit H2SO4 làm xúc tác) hoàn toàn có thể thu được mấy trieste? Viết công thức cấu tạo của những chất này?

Lời giải:

Thu được 6 trieste.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 12 trang 18

*

Bài 3 (trang 18 SGK Hóa 12): khi thủy phân (xúc tác axit ) một este chiếm được glixerol với hỗn hợp các axit stearic (C17H35COOH), panmitic (C15H31COOH) theo tỉ trọng mol 2:1. Este rất có thể có công thức kết cấu nào sau đây?

*

Lời giải:

Đáp án B.

Bài 4 (trang 18 SGK Hóa 12): Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, 1-1 chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ngơi nghỉ cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

a) Tìm công thức phân tử của A.

b) triển khai phản ứng xà chống hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH nhằm phản ứng hoàn toàn thu được thành phầm có 6,8 gam muối. Tìm cách làm cấu tạo, gọi tên A.

Lời giải:


*

Vì A cùng O2 bao gồm cùng V ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất đề xuất nA = nO2 = 0,1 (mol)

*

A là este no 1-1 chức nên gồm CTPT là CnH2nO2 (n ≥ 2)

Ta có: MCnH2nO2 = 14n + 32 = 74 ⇒ n = 3

→CTPT của A là: C3H6O2

b) gọi CTPT của A là R1COOR2

R1 COOR2 + NaOH

*
R1COONa + R2OH

Theo pt: nR1COONa = mãng cầu = 0,1 mol


*

M(R1COONa ) = R1 + 67 = 68 → R1 = 1

→ R1 là H (hay muối hạt là HCOONa)

→ CTCT của A là: HCOOC2H5 (etyl format).


Bài 5 (trang 18 SGK Hóa 12): lúc thủy phân a gam một este X thu được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam matri linoleat C17H31COONa cùng m gam muối của natri oleat C17H33COONa.

Tính quý giá của a,m. Viết công thức cấu trúc có thể tất cả của X.

Lời giải:

PTHH tổng quát: (RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

*

Theo tỉ lệ làm phản ứng ⇒ nmuối = nNaOH = 3. Nglixerol = 3. 0,01 = 0,03 mol

*

⇒n(C17H33COONa) = 0,03 – 0,01 = 0,02 mol

⇒ m = m(C17H33COONa) = 0,02. 304 = 6,08(g)

mNaOH = 0,03. 40 = 1,2 g

BTKL ⇒ a = meste = mMuối + mglixerol – mNaOH = 6,08 + 3,02 + 0,92 – 1,2 = 8,82g

Tỉ lệ n(C17H31COONa): n(C17H33COONa) = 0,01 : 0,02 = 1:2

⇒Có 2 công thức kết cấu phù hợp:


*

Bài 6 (trang 18 SGK Hóa 12): khi thủy phân trọn vẹn 8,8 gam một este solo chức mạch hở X cùng với 100 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) nhận được 4,6 gam một ancol Y. Tên thường gọi của X là :

A. Etyl fomiat.

B. Etyl propionat.

C. Etyl axetat.

D. Propyl axetat.

Lời giải:

Đáp án C.

Xem thêm: Giải Hóa 11 Bài Thực Hành 1 Hóa Học 11 Cơ Bản, Giải Bài Thực Hành 1 Trang 24

Gọi CTPT của este là RCOOR1

Số mol KOH nKOH = 0,1.1 = 0,1 (mol)

RCOOR1 + KOH

*
RCOOK + R1OH

Theo pt: nRCOOR1 = nKOH = 0,1 mol.

*

Ta có:


*

Công thức cấu tạo là : CH3COOC2H5: etyl axetat

Bài 7 (trang 18 SGK Hóa 12): Đốt cháy trọn vẹn 3,7 gam một este solo chức X chiếm được 3,36 lít CO2(đktc) với 2,7 gam H2O. Phương pháp phân tử của X là

A. C2H4O2

B. C3H6O2

C. C4H8O2

D. C5H8O2

Lời giải:

Đáp án B

*

CT: CxHyOz

x : y : z =

*
= 0,15 : 0,3 : 0,1 = 1,5 : 3 : 1 = 3 : 6 : 2

CTPT : (C3H6O2)n bởi este 1-1 chức tất cả 2 oxi cần n=1 => CTPT C3H6O2

Bài 8 (trang 18 SGK Hóa 12): mang lại 10,4 gam lếu láo hợp tất cả axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đầy đủ với 150 gam hỗn hợp NaOH 4%. Xác suất theo khối lượng của etyl axetat trong các thành phần hỗn hợp bằng:

A. 22%.