Hướng dẫn giải bài bác 7. Luyện tập: cấu tạo và đặc thù của cacbohiđrat sgk hóa học 12. Nội dung bài bác Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 trang 36 37 sgk chất hóa học 12 bao gồm đầy đầy đủ phần triết lý và bài bác tập, kèm theo công thức, phương trình hóa học, chuyên đề… tất cả trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn hóa học 12, ôn thi giỏi nghiệp thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 12 sgk

I – KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Cấu tạo

– Glucozơ sinh sống dạng mạch hở là monoanđehit cùng poliancol: CH2OH4CHO

– Fuctozơ sinh hoạt dạng mạch hở là monoxeton cùng poliancol, rất có thể chuyển biến thành glucozơ trong môi trường bazơ: CH2OHCOOCH2OH CH2OH4CHO

– Saccarozơ: phân tử không tồn tại nhóm CHO, bao gồm chức poloancol: (C6H11O5)2O.

– Tinh bột: những mắt xích liên kết với nhau thành mạch xoắn lò xo, phân tử không tồn tại nhóm CHO.

– Xenlulozơ: những mắt xích link với nhau thành mạch kéo dài, phân tử không có nhóm CHO, mỗi đôi mắt xích gồm 3 nhóm OH từ bỏ do: n

2. đặc thù hóa học

– Glucozơ tất cả phản ứng của chức CHO:

C5H11O5CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → C5H11O5COONH4 + 2Ag ↓ + 2NH4NO3.

– Fructozơ cũng có phản ứng tráng tệ bạc trong môi trường xung quanh kiềm.

– Glucozơ, fructozơ, saccarozơ với xenlulozơ gồm phản ứng của chức poliancol:

+ Glucozơ, fructozơ, saccarozơ bội nghịch ứng với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh da trời lam.

+ Xenluloz ơ chức năng với axit nitric đậm đặc cho xenluloz ơ trinitrat:

<(C6H7O2(OH)3>n + 3nHNO3(đặc) (oversetH_2SO_4,t^o ightarrow ) <(C6H7O2(ONO2)3>n + 3nH2O

– Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ bao gồm phản ứng thủy phân dựa vào xúc tác axit hay enzim say đắm hợp.

– Glucozơ có phản ứng lên men rượu.

II – BÀI TẬP

Dưới đây là phần trả lời Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 trang 36 37 sgk hóa học 12 tương đối đầy đủ và gọn ghẽ nhất. Nội dung chi tiết bài giải các bài tập các bạn xem sau đây:

1. Giải bài bác 1 trang 36 hóa 12

Để phân biệt những dung dịch glucozơ, saccarozơ với anđehit axetic rất có thể dùng dãy hóa học nào dưới đây làm dung dịch thử?

A. Cu(OH)2 với AgNO3/NH3;

B. Nước brom và NaOH;

C. HNO3 cùng AgNO3/NH3;

D. AgNO3/NH3 với NaOH.

Bài giải:

♦ dấn biết

– dùng Cu(OH)2 :

+ Kết tủa hòa tan sản xuất dung dịch xanh lam → glucozơ, saccarozơ

+ Kết tủa không tan → anđehit axetic.

– Đun dịu 2 ống thử vừa thu được đựng glucozơ, saccarozơ:

+ mở ra kết tủa đỏ gạch ốp → glucozo.

+ không tồn tại kết tủa đỏ gạch ốp → saccarozơ.

*

♦ Phương trình hóa học:

(2C_6H_12O_6 + Cu(OH)_2 o (C_6H_11O_6)_2Cu (xanh ,lam) + 2H_2O)

(2C_12H_22O_11 + Cu(OH)_2 o (C_12H_21O_11)_2Cu (xanh ,lam) + 2H_2O)

(C_5H_11O_5CHO + 2AgNO_3 + 3NH_3 + H_2O oversett^0→ C_5H_11O_5COONH_4 + 2Ag ↓ + 2NH_4NO_3)

⇒ Đáp án: A.

2. Giải bài 2 trang 37 hóa 12

Khi đốt cháy hoàn toàn một tập hợp chất hữu cơ thu được các thành phần hỗn hợp khí CO2 cùng hơi nước gồm tỉ lệ mol là một trong : 1. Hóa học này hoàn toàn có thể lên men rượu. Hóa học đó là hóa học nào trong các chất sau?

A. Axit axetic;

B. Glucozơ;

C. Saccarozơ;

D. Fructozơ.

Bài giải:

Khi đốt cháy: $n_H_2O = n_CO_2 = 1 : 1$ → hợp chất đó có dạng $C_nH_2nO_m$

Mà hóa học này rất có thể lên men rượu → hóa học đó đề xuất là glucozơ.

Phương trình hóa học:

$C_6H_12O_6 + 6O_2 → 6CO_2↑ + 6H_2O$

$n_H_2O = n_CO_2 = 1 : 1$

$C_6H_12O_6 xrightarrow< >30 – 35^0C; enzim 2C_2H_5OH+ 2CO_2↑$

⇒ Đáp án: B.

3. Giải bài 3 trang 37 hóa 12

Trình bày phương thức hóa học tập phân biệt các dung dịch riêng lẻ trong mỗi nhóm hóa học sau:

a) Glucozơ, glixerol, andehit axetic.

b) Glucozơ, saccarozơ, glixerol.

c) Saccarozơ, andehit axetic, hồ tinh bột.

Bài giải:

a) nhận biết: Glucozo, glixerol, andehit axetic.

*

Phương trình hóa học:

(2C_6H_12O_6 + Cu(OH)_2 o (C_6H_11O_6)_2Cu (xanh ,lam) + 2H_2O)

$2C_3H_5(OH)_3 + Cu(OH)_2 → _2Cu (xanh ,lam) + 2H_2O$

$C_5H_11O_5CHO + 2Cu(OH)_2 + NaOH oversett^0→ C_5H_11O_5COONa + Cu_2O↓ (đỏ ,gạch) + 3H_2O$

b) nhấn biết: Glucozơ, saccarozơ, glixerol.

*

Phương trình hóa học:

(C_5H_11O_5CHO + 2AgNO_3 + 3NH_3 + H_2O oversett^0→ C_5H_11O_5COONH_4 + 2Ag ↓ + 2NH_4NO_3)

Hai chủng loại thử còn sót lại ta đun cho nóng với xúc tác H+, tiếp nối đem sản phẩm cho phản nghịch ứng cùng với AgNO3/NH3. Nếu mẫu mã thử nào có kết tủa trắng là saccarozo.

(C_12H_22O_11 + H_2O oversetH^+, ,t^0→ C_6H_12O_6 + C_6H_12O_6 )

(Saccarozơ + nước → Glucozơ + Fructozơ)

(C_5H_11O_5CHO + 2AgNO_3 + 3NH_3 + H_2O oversett^0→ C_5H_11O_5COONH_4 + 2Ag ↓ + 2NH_4NO_3)

Còn lại là glixerol.

c) nhấn biết: Saccarozơ, andehit axetic, hồ nước tinh bột

*

Trích mẫu thử, lựa chọn thuốc thử: I2 và dd AgNO3/NH3

Hiện tượng:

– đến I2 vào 3 mẫu mã thử, mẫu thử như thế nào dung di chuyển sang blue color tím là hồ nước tinh bột.

– mang đến dung dịch AgNO3/NH3 vào hai chủng loại thử sót lại mẫu demo nào gồm kết tủa trắng là andehit axetic

Phương trình hóa học:

(CH_3CHO + 2 mAgNO_3 + 3NH_3 + H_2O oversett^0→ CH_3COONH_4 + 2Ag↓ + 2NH_4NO_3)

4. Giải bài 4 trang 37 hóa 12

Từ 1 tấn tinh bột chứa 20% tạp chất trơ có thể sản xuất được bao nhiêu kg glucozơ, ví như hiệu quất của quy trình sản xuất là 75%?

Bài giải:

Ta có:

(m_tinh ,bột = dfrac1000.8010 = 8000 (kg))

Phương trình hóa học:

$(C_6H_10O_5)_n + nH_2O → nC_6H_12O_6$

$162n kg → 180n kg$

$8000 kilogam → x kg$

(⇒ x = dfrac800.180n162n = 8888,9 (kg))

Do bội phản ứng có công suất $H = 75\%$ buộc phải lượng glucozo thực tiễn thu được là:

(dfrac8888,9 . 75100 = 6666,7 (kg))

5. Giải bài 5 trang 37 hóa 12

Tính cân nặng glucozơ sinh sản thành lúc thủy phân:

a) 1 kilogam bột gạo có 80% tinh bột, còn lại là tạp hóa học trơ.

b) 1 kilogam mùn cưa có 50% xenlulozơ, còn sót lại là tạp hóa học trơ.

c) 1 kilogam saccarozơ.

Giả thiết rằng những phản ứng xẩy ra hoàn toàn.

Bài giải:

a) Ta có:

(m_tinh ,bột = dfrac1.80100 = 0,8 (kg))

Phương trình hóa học:

$(C_6H_10O_5)_n + nH_2O oversetH^+ ightarrow nC_6H_12O_6$

$162n kilogam → 180n kg$

$0,8 kilogam → x kg$

(→ x =dfrac0,8.180n162n = 0,8889 (kg))

b) Ta có:

(m_xenlulozơ = dfrac0,8.180n162n = 0,5 (kg))

Phương trình hóa học:

$(C_6H_10O_5)_n + nH_2O oversetH^+ ightarrow nC_6H_12O_6$

$162n kg → 180n kg$

$0,5 kg → y kg$

(→ y = dfrac0,5.180n162n = 0,556 (kg))

c) Phương trình hóa học:

$C_12H_22O_11 + H_2O oversetH^+ ightarrow C_6H_12O_6 + C_6H_12O_6$

$Glucozơ → Fructozo$

$342 kg → 180 kg$

$1 kilogam → z kg$

(→ z = dfrac180342= 0,5263 (kg))

6. Giải bài bác 6 trang 37 hóa 12

Đốt cháy hoàn toàn 16,2 gam một cacbohidrat X thu 13,44 lít khí CO2 (đktc) với 9,0 gam H2O

a) search công thức dễ dàng nhất của X, X thuộc loại cacbohiđrat nào vẫn học?

b) Đun 16,2 gam X trong hỗn hợp axit thu được hỗn hợp Y. Mang đến Y công dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 thu được bao nhiêu gam Ag. Mang sử công suất của quy trình là 80%.

Xem thêm: Lý Thuyết Tương Tác Gen Là Gì, Tương Tác Gen Và Tác Động Đa Hiệu Của Gen Là Gì

Bài giải:

a) Gọi phương pháp của $X$ là $C_xH_yO_z$

Ta có:

(\ m_C = frac13,44 . 1222,4 = 7,2 (gam); m_H = frac9.218 = 1 (gam) \ \ M_O = 16,2 – 7,2 = 8 (gam) \ \ Rightarrow x : y : z = frac7,212 : frac11 : frac816= 0,6 : 1 : 0,5 = 6 : 10 : 5)

Vậy cách làm phân tử của $X$ là $(C_6H_10O_5)$: polisaccarit.

b) Phương trình hóa học:

((C_6H_10O_5)n+ nH_2O xrightarrow< > H^+, t^0 nC_6H_12O_6)

(1 mol) → (n mol)

(frac16,2162n mol) → (a mol)

⇒ $a = 0,1 mol$

(C_5H_11O_5CHO + 2AgNO_3 + 3NH_3 + H_2O oversett^0→ C_5H_11O_5COONH_4 + 2Ag ↓ + 2NH_4NO_3)

Theo phương trình, ta có: $n_Ag = 0,2 mol$

Vì công suất phản ứng bằng 80% đề xuất ta suy ra:

(Rightarrow m_Ag = frac0,2 . 108.80100= 17,28 (gam).)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là phần trả lời Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 36 37 sgk chất hóa học 12 đầy đủ, gọn gàng và dễ dàng nắm bắt nhất. Chúc chúng ta làm bài bác môn hóa học 12 xuất sắc nhất!