Lý thuyết Hóa 12 bài bác 2. Lipit

I. Khái niệm

Lipit là hầu hết hợp chất hữu cơ gồm trong tế bào sống, không hài hòa trong nước nhưng lại tan các trong dung môi hữu cơ không phân cực.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 12 bài 2

II. Hóa học béo

1. Khái niệm

Chất mập là trieste của glixerol với axit béo, gọi bình thường là triglixerit tốt là triaxylglixerol.

Axit khủng là axit đối kháng chức gồm mạch cacbon dài, không phân nhánh.

Các axit béo thông thường sẽ có trong chất phệ là: axit stearic (CH316COOH), axit panmitic (CH314COOH), axit oleic (cis−CH37CH=CH7COOH).

Công thức cấu trúc chung của chất béo:

*

trong kia R1, R2, R3 là cội hiđrocacbon, rất có thể giống nhau hoặc không giống nhau.

Công thức trung bình: 

*

2. đặc điểm vật lí - trong phân tử tất cả gốc hiđrocacbon không no, thí dụ: (C17H33COO)3C3H5, chất lớn ở trạng thái lỏng; vào phân tử có gốc hiđrocacbon no, thí dụ: (C17H35COO)3C3H5, chất khủng ở tâm lý rắn.

- không tan trong nước nhưng lại tan nhiều trong các dung môi hữu cơ như benzen, hexan, clorofom,…

- khối lượng nhẹ hơn nước.

3. đặc thù hóa học

Về cấu tạo, chất khủng là trieste bắt buộc có tính chất của este nói chung. Chúng tham gia các phản ứng sau:

- phản bội ứng thủy phân:

*

 - phản ứng xà chống hóa:

*

- phản ứng cộng hiđro của chất béo lỏng:

*

4. Ứng dụng

- chất béo là nguồn dinh dưỡng đặc trưng và cung ứng một lượng xứng đáng kể tích điện cho cơ thể hoạt động. Chất mập còn là vật liệu để tổng hợp một số chất khác cần thiết cho cơ thể bảo vệ sự tải và hấp thụ các chất tổ hợp được trong hóa học béo.

- trong công nghiệp, chất béo dùng để làm điều chế xà phòng và glixerol.

Xem thêm: Tuyển Tập Các Dạng Toán Lớp 4 Có Lời Giải Toán Có Lời Văn Lớp 4

- Chất lớn còn được sử dụng trong sản xuất một số trong những thực phẩm khác ví như mì sợi, đồ hộp,...Dầu mỡ sau khoản thời gian rán, hoàn toàn có thể được dùng để tái chế thành nhiên liệu.