Hướng dẫn giải bài 35. Benzen với đồng đẳng. Một trong những hiđrocacbon thơm không giống sgk hóa học 11. Nội dung bài xích Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 trang 159 160 161 sgk chất hóa học 11 bao hàm đầy đủ phần kim chỉ nan và bài xích tập, đi kèm theo công thức, phương trình hóa học, chuyên đề… có trong SGK sẽ giúp đỡ các em học sinh học xuất sắc môn hóa học 11, ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 trang 160


LÍ THUYẾT

1. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo

– công thức chung dãy đồng đẳng của benzen: CnH2n-6 (n ≥ 6)

– tên gọi: Tên địa điểm – thương hiệu nhánh + benzen.

– Đồng phân gồm: Đồng phân địa điểm nhóm ankyl trong tầm benzen với đồng mạch cacbon của nhánh.

– cấu tạo phân tử benzen: Sáu nguyên tử C trong phân tử links với nhau chế tạo vòng 6 cạnh, 3 liên kết đơn tạo nên hệ liên hợp chung cho tất cả vòng benzen. Những nguyên tử vào phân tử thuộc nằm trên mặt phẳng.

– Biểu diễn cấu tạo benzen:

*

2. đặc thù hóa học

a) làm phản ứng thế

– phản bội ứng núm H ở nhân thơm bởi những tác nhân như halogen X2/Fe: HNO3/H2SO4 đặc … tuân thủ theo đúng quy tắc cố gắng vào vòng benzen.


b) bội phản ứng cộng:

– cộng H2 (xt:Ni, to) vào vòng benzen chế tạo ra vòng no:

CnH2n-6 + 3H2 → CnH2n

– Benzen cộng Cl2/Chiếu sáng chế C6H6Cl6.

c) phản nghịch ứng oxi hóa

– phản nghịch ứng cháy tỏa nhiều nhiệt với cho những muội than.

– Ankylbenzen công dụng với dung dịch KMnO4/to (hoặc K2Cr2O7) bị lão hóa không trọn vẹn nhóm ankyl, trong số đó C α gửi thành nhóm – COOH.

3. Stiren C8H8 (hay: vinybenzen, phenyletilen)


– Stiren là hóa học lỏng không màu, khối lượng nhẹ hơn nước, ko tan trong nước.

*

– tính chất hóa học:

+ tính chất thơm tương tự như ankylbenzen: bao gồm phản ứng vậy H làm việc nhân thơm, oxi hóa Cα ngơi nghỉ nhánh.

+ đặc thù không no của nhóm vinyl tương tự anken: cộng halogen, cộng hiđro halogenua, trùng hợp, làm mất đi màu hỗn hợp KMnO4.

4. Naphtalen

– cách làm phân tử C10H8 và tất cả công thức cấu tạo:


*

– Naphtalen là chất rắn màu trắng, vui mừng ngay ở ánh sáng thường, nặng mùi đặc trưng, ko tan trong nước, rã trong dung môi hữu cơ.

– Naphtalen gồm tính thơm tựa như benzen: Naphtalen thâm nhập từng làm phản ứng thế thuận tiện hơn benzen với thường ưu tiên gắng nguyên tử H tại phần Cα (vị trí C hàng đầu của vòng), gồm phản ứng cùng H2/(Ni, to) chế tác C10H12 (tralin) hoặc C10H18 (đecanlin).

BÀI TẬP

Dưới đấy là phần lý giải Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 trang 159 160 161 sgk hóa học 11 đầy đủ và ngăn nắp nhất. Nội dung cụ thể bài giải các bài tập chúng ta xem sau đây:

1. Giải bài xích 1 trang 159 hóa 11

Ứng với phương pháp phân tử C10H8 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2, B. 3, C. 4, D. 5.

Bài giải:


C10H8 có 10C, do là đồng phân thơm nên gồm 6C nghỉ ngơi vòng thơm với 2C ở đội thế.

– có một nhóm nắm –CH2-CH3:

+

*
: Etylbenzen

– gồm 2 nhóm nỗ lực –CH3, thì ta tất cả đồng phần về địa điểm nhóm thế.

+

*
: 1, 2 – đimetylbenzen (o – đimetylbenzen giỏi o – xilen)

+

*
: 1, 3 – đimetylbenzen (m – đimetylbenzen tốt m – xilen)


+

*
: 1,4 – đimetylbenzen (p – đimetylbenzen hay p – xilen)

⇒ gồm 4 công thức

⇒ Đáp án: C.

2. Giải bài bác 2 trang 159 hóa 11

Toluen với benzen thuộc phản ứng được với hóa học nào sau đây: (1) dung dịch brom trong CCl4; (2) dung dịch kali pemanganat; (3) hiđro gồm xúc tác Ni, đun nóng; (4) Br2 tất cả bột Fe, đun nóng? Viết phương trình bội phản ứng hóa học của các phản ứng xảy ra.

Bài giải:

(1) hỗn hợp brom trong CCl4

Do không tồn tại xúc tác là Fe nên chỉ có thể được H ngơi nghỉ nhánh, tuy vậy chỉ gồm toluen gồm nhánh nên chỉ có toluen gồm phản ứng này.

*

(2) hỗn hợp kali pemanganat:

Do toluen tất cả nhóm -CH3 nên bị kali pemanganat oxi hóa thành kali benzoat. (phản ứng oxi hóa).

(3) hiđro có xúc tác Ni, đun nóng:

Cả toluen và benzen đều sở hữu liên kết song ở vòng nên rất có thể tham gia phản bội ứng cộng với H2, xt Ni. (phản ứng cộng).

*
(4) Br2 gồm bột Fe, đun nóng:

*

3. Giải bài bác 3 trang 159 hóa 11

Viết phương trình hóa học của những phản ứng xảy ra trong mỗi trường hợp sau:

a) Toluen tính năng với hiđro tất cả xúc tác Ni, áp suất cao, đun nóng.

b) Đun lạnh benzen với các thành phần hỗn hợp HNO3 đặc cùng H2SO4 đặc.

Bài giải:

a) Toluen chức năng với hiđro có xúc tác Ni, áp suất cao, đun nóng. (cộng vào nối đối ở vòng).

b) Đun nóng benzen với tất cả hổn hợp HNO3 đặc với H2SO4 đặc.

– vậy tỉ lệ 1 : 1. Ưu tiên thành phầm vào vị trí o và p.

– cố gắng tỉ lệ 1 : 3:

*

4. Giải bài xích 4 trang 160 hóa 11

Trình bày phương thức hóa học phân biệt những chất: benzen, hex – 1 – en cùng toluen. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.

Bài giải:

Trích mỗi hóa học 1 ít đến ra các ống nghiệm khác nhau và đánh số thứ trường đoản cú tương ứng.

– nhỏ tuổi lần lượt hỗn hợp brom vào 3 ống thử trên: ống nghiệm như thế nào dd brom nhạt màu là hex-1-en. 2 ống còn lại không tồn tại hiện tượng là benzen, toluen.

(CH_2 = CH – CH_2 – CH_2 – CH_2 – CH_3 + Br_2 o CH_2Br – CHBr – CH_2 – CH_2 – CH_2 – CH_3)

– nhỏ tuổi dung dịch KMnO4 vào nhị ống nghiệm sót lại và đun nóng, ống nghiệm như thế nào có hiện tượng mất color là toluen. Hóa học còn lại không tồn tại hiện tượng gì là benzen.

5. Giải bài 5 trang 160 hóa 11


Hiđrocacbon X là hóa học lỏng có tỉ khối hơi so với ko khí bằng 3,17. Đốt cháy hoàn toàn X nhận được CO2 có trọng lượng bằng 4,28 lần cân nặng H2O. Ở ánh sáng thường, X không làm mất màu dung dịch brom. Lúc đun nóng, X làm mất màu dung dịch KMnO4.

a) Tìm bí quyết phân tử với viết công thức kết cấu của X.

b) Viết phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng thân X cùng H2 (xúc tác Ni, đun nóng), cùng với brom (có mặt Fe), với các thành phần hỗn hợp dư của axit HNO3 với axit H2SO4 đậm đặc.

Bài giải:

a) Tìm công thức phân tử cùng viết công thức kết cấu của X.

Gọi bí quyết phân tử của hiđrocacbon $X$ là CxHy

Ta có:

$M_X = 3,17.29 = 92$

$⇒ 12x + y = 92 (1)$

Phương trình bội phản ứng:

(egingatheredC_xH_y + (x + ,fracy4)O_2xrightarrowt^0xCO_2,,,, + ,,,,,fracy2H_2O hfill \1,(mol),,,,,,,,,,,,,,,,,,xrightarrowx(mol)xrightarrow0,5y(mol) hfill \fracm_CO_2m_H_2O = frac44x0,5y.18 = 4,28 hfill \⇒ y = 1,14x,,,(2) hfill \endgathered )

Từ (1) với (2) $⇒ x = 7$ và $y = 8$

⇒ CTPT của hiđrocacbon $X$ là: $C_7H_8$

Vì $X$ là chất lỏng, không làm mất đi màu dd nước brom, làm mất màu dd KMnO4 khi đun nóng nên:

⇒ Hiđrocacbon $X$ là $C_6H_5CH_3$ : Toluen

b) Phương trình hóa học:

– bội nghịch ứng của toluen cùng với H2 (xt Ni):

– bội nghịch ứng của toluen cùng với với brom (có phương diện Fe):

– phản bội ứng của toluen với các thành phần hỗn hợp dư của axit HNO3 và axit H2SO4 đậm đặc.

6. Giải bài xích 6 trang 160 hóa 11

Đánh vệt (+) vào ô cặp chất phản ứng với nhau theo chủng loại sau:

BenzenHexenToluenEtilen
H2, xúc tác Ni++
Br2 (dd)
Br2 có Fe, đun nóng
Dd KMnO4, nóng
HBr
H2O (xt H+)

Bài giải:

BenzenHexenToluenEtilen
H2, xúc tác Ni++++
Br2 (dd)++
Br2 có Fe, đun nóng++
Dd KMnO4, nóng+++
HBr+++
H2O (xt H+)++

7. Giải bài bác 7 trang 160 hóa 11

Cho benzen công dụng với lượng dư HNO3 đặc tất cả xúc tác H2SO4 sệt để điều chế nitrobenzen. Tính cân nặng nitrobenzen thu được khi dùng 1,00 tấn benzen với hiệu suất 78%.

Bài giải:

Vì $\% H = 78 \% $⇒ cân nặng C6H6 thâm nhập phản ứng là:

(m_C_6H_6pu = frac78\% 100\% = 0,78,(tấn))

Phương trình phản ứng:

$C_6H_6 + HNO_3 quánh xrightarrow< > H_2SO_4 d C_6H_5NO_2 + H_2O$

Theo PT: $78 (gam) → 123 (gam)$

Hay $78 (tấn ) → 123 (tấn)$

Do đó, theo đề bài: $0,78 (tấn) → x (tấn)$

⇒ (x = frac0,78.12378 = 1,23 (tấn))

Vậy khối lượng nitrobenzen chiếm được là $1,23 (tấn)$.

8. Giải bài xích 8 trang 160 hóa 11

So sánh tính chất hóa học của etylbenzen cùng với stiren, viết phương trình hóa học của các phản ứng nhằm minh họa.

Bài giải:

– tương đương nhau: Đều thâm nhập phản ứng thế.

*

– không giống nhau:

+ Etylbenzen có đặc điểm giống ankan

+ Stiren có đặc thù giống anken

*

9. Giải bài 9 trang 160 hóa 11

Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hóa học của phản bội ứng giữa stiren với:

a) H2O (xúc tác H2SO4)

b) HBr

c) H2 (theo tỉ lệ số mol 1:1, xúc tác Ni)

Bài giải:

a) bội phản ứng giữa stiren cùng với H2O (xúc tác H2SO4).

*

b) làm phản ứng giữa stiren cùng với HBr.

*

c) phản ứng thân stiren cùng với H2 (theo tỉ lệ số mol 1:1, xúc tác Ni).

*

10. Giải bài xích 10 trang 160 hóa 11

Trình bày cách thức hóa học tách biệt 3 hóa học lỏng sau: toluen, benzen, stiren. Viết phương trình hóa học của các phản ứng sẽ dùng.

Bài giải:

– mang đến 3 chất lỏng công dụng với dung dịch KMnO4 ở ánh sáng thường, hóa học nào làm mất đi màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường là stiren.

*

– cùng với 2 tất cả hổn hợp phản ứng sót lại ta mang đun nóng, hóa học nào làm mất đi màu hỗn hợp KMnO4(nóng) cho nên toluen, còn sót lại là benzen.

*

11. Giải bài 11 trang 160 hóa 11

Khi bóc hiđro của 66,25 kilogam etylbenzen nhận được 52 kilogam stiren. Triển khai phản ứng trùng hợp toàn bộ lượng stiren này thu được các thành phần hỗn hợp A tất cả polistiren với phần stiren không tham gia bội nghịch ứng. Biết 5,2 gam A vừa đủ làm mất màu của 60.00 ml hỗn hợp brom 0,15 M.

a) Tính hiệu suất của bội phản ứng tách hiđro của etylbezen.

b) Tính trọng lượng stiren đã trùng hợp.

c) Polistiren tất cả phân tử khối trung bình bởi 3,12.105. Tính hệ số trùng vừa lòng trung bình của polime.

Bài giải:

a) Tính công suất của bội phản ứng tách hiđro của etylbezen.

Phương trình phản bội ứng:

$C_6H_5CH_2-CH_3 xrightarrow< > t^0, p, xt C_6H_5CH=CH2 + H_2$

$106 kilogam → 104 kg$

$66,25 kilogam → x kg$

Khối lượng Stiren tạo ra theo triết lý là:

(x = frac66,25.104106 = 65(kg))

( Rightarrow H = frac5265.100\% = 80\% )

Vậy năng suất của phản nghịch ứng bóc tách hiđro của etylbezen là $80 \%$.

b) Tính trọng lượng stiren sẽ trùng hợp.

Phương trình bội nghịch ứng:

*

Ta có: nBr2 = 0,06.0,15 = 0,009(mol)

nStire dư = nBr2 = 0,009 (mol) ⇒ mSitren dư = 0,009.104 = 0,936 (g)

Theo định pháp luật bảo toàn khối lượng:

mtrước = msau ⇒ mA = mstiren = 52 (kg)

Cứ 5,2 gam A thì trọng lượng stiren dư là 0,936 (g)

⇒ 52 kilogam A có trọng lượng stiren dư là x (kg)

⇒(x= frac52.0,9365,2 = 9,36,(kg))

Vậy khối lương stiren sẽ tham gia bội nghịch ứng là:

$52 – 9,36 = 42, 64 (kg)$

c) Polistiren bao gồm phân tử khối trung bình bởi 3,12.105. Tính thông số trùng vừa lòng trung bình của polime.

Hệ số trùng đúng theo là:

(n = frac3,12.10^5104 = 3000)

12. Giải bài xích 12 trang 161 hóa 11

Trình bày cách đơn giản và dễ dàng để chiếm được naphtalen thuần khiết từ các thành phần hỗn hợp naphtalen bao gồm lẫn tạp chất không tung trong nước và không bay hơi.

Bài giải:

Úp mồm phễu bao gồm gắn giấy xâu lỗ nhỏ trên các thành phần hỗn hợp naphtalen cùng tạp chất, đun nóng, naphatalen vui vẻ tạo các tinh thể hình kim bám trên mặt giấy, thu được naphtalen tinh khiết.

13. Giải bài bác 13 trang 161 hóa 11

Từ etilen và benzen, tổng thích hợp được stiren theo sơ đồ:

C6H6 (xrightarrowC_2H_4) C6H5CH2CH3 (oversetxt,t^o ightarrow) C6H5CH = CH2

a) Viết những phương trình hóa học thực hiện các đổi khác trên.

b) Tính khối lượng stiren chiếm được từ 1,00 tấn benzen nếu hiệu suất của quy trình là 78%.

Xem thêm: Check It Down Là Gì ? Từ Đồng Nghĩa Của Cụm Từ “Check It Out” Là Gì

Bài giải:

a) Phương trình hóa học:

C6H6 + C2H4 (oversetH^+ ightarrow) C6H5 – CH2 – CH3

C6H5CH2CH3 (oversetxt,t^o ightarrow) C6H5CH = CH2 + H2

b) Theo sơ đồ:

C6H6 → C6H5CH2CH3 → C6H5CH = CH2

Ta có:

(egingatheredm_C_6H_6pu = frac1.10^6.78\% 100\% = 78.10^4(g) hfill \n_C_6H_6pu = frac78.10^478 = 10^4,(mol) hfill \endgathered )

$n_Stiren = n_C_6H_6 pư = 10^4 (mol)$

⇒ $m_Stiren = 10^4 . 104 = 1040000 (g) = 1,04 (tấn)$

Vậy cân nặng stiren chiếm được từ 1,00 tấn benzen với năng suất của quy trình 78% là $1,04 (tấn)$.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đây là phần giải đáp Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 trang 159 160 161 sgk chất hóa học 11 đầy đủ, gọn ghẽ và dễ hiểu nhất. Chúc chúng ta làm bài bác môn hóa học 11 xuất sắc nhất!