Hướng dẫn giải bài xích 9. Axit nitric và muối nitrat sgk hóa học 11. Nội dung bài xích Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 trang 45 sgk hóa học 11 bao hàm đầy đầy đủ phần triết lý và bài bác tập, đi kèm theo công thức, phương trình hóa học, chăm đề… có trong SGK sẽ giúp các em học viên học giỏi môn chất hóa học 11, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 sgk trang 45

LÍ THUYẾT

1. Cấu tạo:

Trong hợp chất HNO3, yếu tắc nitơ bao gồm số oxi hóa cao nhất là +5

Công thức cấu tạo:

2. Tính chất vật lí

– Axit nitric thuần khiết là hóa học lỏng ko màu, bốc khói bạo dạn trong bầu không khí ẩm. Axit HNO3 tan trong nước theo bất kì tỉ lệ nào.

– Axit nitric yếu bền. Trong điều kiện thường, gồm ánh sáng, hỗn hợp axit quánh bị phân hủy 1 phần giải phóng khí nito dioxit, khí đó lại tan trong dung dịch axit tạo nên dung dịch có màu vàng

3. Tính chất hóa học

– Axit HNO3 là một trong trong những axit mạnh: làm quỳ tím hóa đỏ, công dụng với bazơ cùng oxit bazơ, tính năng với muối hạt của axit yếu.

Ví dụ:

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

Ba(OH)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O

CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 + H2O

– Axit HNO3 là chất oxi hóa mạnh:

+ phản ứng với hầu hết các kim loại trừ Pt với Au:

Cu + 4HNO3 quánh → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H 2O

+ một số trong những phi kim, những hợp chất vô cơ với hữu cơ. (Một số hợp hóa học hữu cơ bốc cháy khi gặp gỡ HNO3 đặc)

Ví dụ:

C + 4HNO3 (đ) (xrightarrowt^o) CO2 + 4NO2 + 2H2O

3FeO + 10HNO3 (đ) → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

Sản phẩm khử sinh ra tùy thuộc nồng độ axit, tính khử của kim loại và ánh sáng phản ứng.

Lưu ý: Al, Fe, Cr bị thụ động trong HNO3 quánh nguội.

4. Điều chế

– Trong chống thí nghiệm: axit HNO3 được điều chế bằng phương pháp cho NaNO3 hoặc KNO3 tính năng với axit H2SO4 đăc, nóng:

2NaNO3(tt) + H2SO4(đ) (oversett^0 ightarrow) Na2SO4 + 2HNO3

– vào công nghiệp: được cung ứng theo sơ đồ vật sau:

N2 (xrightarrow+H_2) NH3 (xrightarrow+O_2) NO (oversetO_2 ightarrow) NO2 (overset+O_2+H_2O ightarrow) HNO3

5. Muối hạt nitrat

– đặc điểm vật lí: Tất cả các muối nitrat phần đông tan những trong nước cùng là hóa học điện li mạnh.

– tính chất hóa học: Các muối hạt nitrat hèn bền với nhiệt, chúng bị phân hủy khi đun nóng.

+ muối nitrat của các kim loại chuyển động mạnh đứng trước Mg (kali, natri,…) bị phân diệt thành muối hạt nitrit và oxit

2KNO3 (xrightarrowt^o) 2KNO2 + O2.

+ muối bột nitrat của sắt kẽm kim loại từ Mg đến Cu bị phân bỏ thành oxit sắt kẽm kim loại tương ứng, NO2 và O2

2Cu(NO3)2 (xrightarrowt^o) 2CuO + 4NO2 + O2.

+ muối hạt nitrat của kim loại kém vận động (Sau Cu) bị phân bỏ thành sắt kẽm kim loại tương ứng, khí NO2 với O2.

2AgNO3 (xrightarrowt^o) 2Ag + 2NO2 + O2.

BÀI TẬP

Dưới đây là phần khuyên bảo Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 trang 45 sgk chất hóa học 11 không thiếu thốn và ngắn gọn nhất. Nội dung chi tiết bài giải những bài tập các bạn xem sau đây:

1. Giải bài xích 1 trang 45 hóa 11

Viết cách làm electron, công thức kết cấu của axit nitric. Cho thấy thêm nguyên tố nitơ gồm hóa trị với số oxi hóa bao nhiêu?

Bài giải:

– bí quyết electron của HNO3:

*

– Công thức kết cấu phân tử HNO3:

– vào HNO3, nitơ gồm số oxi hóa +5 cùng hóa trị là 4.

2. Giải bài bác 2 trang 45 hóa 11

Lập những phương trình hóa học:

a) Ag + HNO3 (đặc) → NO2 ↑ + ? + ?

b) Ag + HNO3 (loãng) → NO ↑ + ? + ?

c) Al + HNO3 → N2O ↑ + ? + ?

d) Zn + HNO3 → NH4NO3 + ? + ?

e) FeO + HNO3 → NO ↑ + Fe(NO3)3 + ?

g) Fe3O4 + HNO3 → NO ↑ + Fe(NO3)3 + ?

Bài giải:

Trước hết, địa thế căn cứ vào tính chất, điền công thức những chất còn thiếu tại phần có lốt (?). Sau đó, cân bằng PTHH theo cách thức thăng bằng electron.

a) Ag + 2HNO3 (đặc) → NO2 ↑ + AgNO3 + H2O

b) 3Ag + 4HNO3 (loãng) → NO ↑ + 3AgNO3 + 2H2O

c) 8Al + 30HNO3 → 3N2O ↑ + 8Al(NO3)3 + 15H2O

d) 4Zn + 10HNO3 → NH4NO3 + 4Zn(NO3)2 + 3H2O

e) 3FeO + 10HNO3 → NO ↑ + 3Fe(NO3)3 + 5H2O

g) 3Fe3O4 + 28HNO3 → NO ↑ + 9Fe(NO3)3 + 14H2O

Chi tiết:

*

3. Giải bài 3 trang 45 hóa 11

Hãy đã cho thấy những đặc thù hóa học chung và biệt lập giữa axit nitric cùng axit sunfuric. Viết các phương trình hóa học để minh họa.

Bài giải:

♦ Những đặc thù chung:

– với axit H2SO4 loãng cùng HNO3 đều sở hữu tính axit mạnh:

+ làm cho quỳ tím trở qua màu đỏ

+ tác dụng với bazơ, oxit bazơ không tồn tại tính khử (các nguyên tố bao gồm số oxi hoá cao nhất):

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3+ 6H2O

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2↑

H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + H2O + SO2↑

– cùng với axit H2SO4(đặc) và axit HNO3 đều sở hữu tính oxi hoá mạnh.

+ tính năng được với số đông các kim loại (kể cả kim loại đứng sau hiđro trong dãy vận động hoá học) với đưa sắt kẽm kim loại lên số oxi hoá cao nhất.

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Cu + 2H2SO4(đặc) → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

+ công dụng với một trong những phi kim (đưa phi kim lên số oxi hoá cao nhất).

C + 2H2SO4(đặc) → CO2↑ + 2SO2↑ + 2H2O

S + 2HNO3 → H2SO4 + 2NO↑

+ tính năng với hợp chất (có tính khử)

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O

2Fe(OH)2 + 4H2SO4(đặc) → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O

Cả nhì axit khi làm đặc nguội mọi làm Fe cùng Al bị bị động hoá (có thể cần sử dụng bình làm bởi nhôm với sắt để đựng axit nitric và axit sunfuaric đặc)

♦ Những tính chất khác biệt:

– với axit H2SO4 loãng tất cả tính axit, còn H2SO4 sệt mới gồm tính oxi hoá mạnh, còn axit HNO3 dù là axit quánh hay loãng đề tất cả tính oxi hoá mạnh khi chức năng với các chất gồm tính khử.

– H2SO4 loãng không công dụng được với những kim các loại đứng sau hiđro trong dãy hoạt động hoá học như axit HNO3.

Fe + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2↑

Cu + H2SO4 (loãng) : không tồn tại phản ứng

4. Giải bài 4 trang 45 hóa 11

a) trong phương trình chất hóa học của làm phản ứng sức nóng phân fe (III) nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu?

A. 5 B. 7 C. 9 D. 21

b) vào phương trình hóa học của bội nghịch ứng nhiệt phân thủy ngân (II) nitrat, tổng những hệ số bằng bao nhiêu?

A. 5 B. 7 C. 9 D. 21

Bài giải:

a) Phương trình sức nóng phân

4Fe(NO3)3 (xrightarrowt^o) 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

Vậy tổng hệ số là 4 + 2 + 12 + 3 = 21

⇒ Đáp án: D.

b) Phương trình nhiệt độ phân

Hg(NO3)3 (xrightarrowt^o) Hg + 2NO2 + O2

Vậy tổng hệ số là một + 1 + 2 + 1 = 5

⇒ Đáp án: A

Lưu ý: bội nghịch ứng nhiệt độ phân muối bột nitrat

+ những muối nitrat của kim loại hoạt động mạnh (K, Na,…) bị phân hủy chế tạo ra muối nitrit và O2

+ những muối nitrat của kim loại Mg, Zn, Fe, Cu, Pb,… bị phân hủy chế tác oxit kim loại tương ứng, NO2 và O2

+ muối bột nitrat của Ag, Au, Hg,… bị phân hủy sinh sản thành sắt kẽm kim loại tương ứng, NO2 cùng O2

5. Giải bài bác 5 trang 45 hóa 11

Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện dãy đưa hóa sau đây:

NO2 (xrightarrow(1)) HNO3 (xrightarrow(2)) Cu(NO3)2 (xrightarrow(3)) Cu(OH)2 (xrightarrow(4)) Cu(NO3)2 (xrightarrow(5)) CuO (xrightarrow(6)) Cu (xrightarrow(7)) CuCl2

Bài giải:

Ta có:

NO2 (xrightarrow<(1)>+O_2 +H_2O) HNO3 (xrightarrow<(2)>+CuO) Cu(NO3)2 (xrightarrow<(3)>+NaOH) Cu(OH)2 (xrightarrow<(4)>+HNO_3) Cu(NO3)2 (xrightarrow<(5)>t^0) CuO (xrightarrow<(6)>+H_2 , t_0) Cu (xrightarrow<(7)>+Cl_2 , t_0) CuCl2

Phương trình hóa học:

(1) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

(2) CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(3) Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaNO3

(4) Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O

(5) 2Cu(NO3)2 (xrightarrowt^o) 2CuO + 4NO2↑ + O2↑

(6) CuO + H2 (xrightarrowt^o) Cu + H2O

(7) Cu + Cl2 (xrightarrowt^o) CuCl2

6. Giải bài xích 6 trang 45 hóa 11

Khi tổ hợp 30,0 g tất cả hổn hợp đồng cùng đồng(II) oxit vào 1,50 lít dung dịch axit nitric 1,00M (loãng) thấy bay ra 6,72 lít nitơ monooxit (đktc). Xác định hàm lượng phần trăm của đồng(II) oxit trong lếu hợp, nồng độ mol của đồng(II) nitrat cùng axit nitric trong dung dịch sau phản nghịch ứng, hiểu được thể tích hỗn hợp không nạm đổi.

Xem thêm: Giải Bài 4 Trang 28 Sgk Hóa 10, Bài 4 Trang 28 Sgk Hóa 10, Bài 4

Bài giải:

Ta có:

*

7. Giải bài xích 7 trang 45 hóa 11

Để pha trộn 5,000 tấn axit nitric độ đậm đặc 60,0 % buộc phải dùng từng nào tấn amoniac ?

Biết rằng sự hao hụt amoniac trong quy trình sản xuất là 3,8 %.

Bài giải:

Ta có:

*

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đây là phần lý giải Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 trang 45 sgk hóa học 11 đầy đủ, gọn nhẹ và dễ dàng nắm bắt nhất. Chúc các bạn làm bài xích môn chất hóa học 11 giỏi nhất!