chỉ dẫn Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 20 SGK Hóa 11: bội phản ứng hội đàm của ion trong dung dịch các chất năng lượng điện li.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 4

Bài 1. Điều khiếu nại để xảy ra phản ứng dàn xếp ion trong dung dịch những chất điện li là gì? Lấy các thí dụ minh họa.

Hướng dẫn: Phản ứng hiệp thương ion vào dung dịch những chất điện li chỉ xẩy ra khi có ít nhất một trong các điều khiếu nại sau:

Tao thành chất kết tủa

Ví dụ: AgNO3 + NaCl → AgCl↓+ NaNO3

Tạo thành hóa học điện li yếu

Ví dụ: CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl

Tạo thành chất khí

Ví dụ: Na2CO3 + H2SO4 -> Na2SO4 + CO2↑ + H2O

Bài 2: Tại sao những phản ứng giữa hỗn hợp axit với hiđroxit tất cả tính bazơ cùng phản ứng giữa muối cacbonat và dung dịch axit rất đơn giản xảy ra?

Hướng dẫn: Phản ứng giữa hỗn hợp axit với hiđroxit gồm tính bazơ rất giản đơn xảy ra vì gồm sự sản xuất thành chất điện li vô cùng yếu là H2O Ví dụ: Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

Phản ứng thân muối cacbonat cùng dung dịch axit dễ xảy ra vì bao gồm sự tạo ra thành hóa học khí là CO2

Ví dụ: Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 ↑+ H2O


Quảng cáo


Bài 3. Lấy một vài thí dụ chứng minh rằng: thực chất của phản bội ứng vào dung dịch những chất điện li là bội phản ứng giữa những ion.

Hướng dẫn bài xích 3: Bản chất của làm phản ứng vào dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa những ion. Thiệt vậy:

NaCl + AgNO3 → AgCl ↓ + NaNO3

Bản chất Ag+ + Cl‑ → AgCl ↓

MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓+ 2NaCl

Bản chất: Mg2+ + 2OH– → Mg(OH)2 ↓

Bài 4. Phương trình ion rút gọn gàng của phản nghịch ứng mang đến biết:A. Phần đa ion làm sao tồn trên trong dung dịchB. Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhấtC. Thực chất của bội nghịch ứng vào dung dịch các chất năng lượng điện liD. Ko tồn trên phân tử vào dung dịch các chất năng lượng điện li

Đáp án:Phương trình ion rút gọn của làm phản ứng mang lại biết thực chất của phản bội ứng vào dung dịch các chất điện li.


Quảng cáo


Bài 5 Hóa 11 trang đôi mươi SGK: Viết các phương trình phân tử với ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong hỗn hợp giữa các cặp chất sau:a) Fe2(SO4)3 + NaOHb) NH4Cl + AgNO3c) NaF + HCld) MgCl2 + KNO3e) FeS (r) + HClg) HClO + KOH

Giải bài xích 5:

*

cultureldjazair2007.com - website chăm về đề thi, chất vấn và giải bài xích tập tự lớp 1 đi học 12. Trang web với sản phẩm triệu lượng truy vấn mỗi tháng, với đối tượng là học tập sinh, giáo viên và bố mẹ trên cả nước.

Xem thêm: Quy Trình Sản Xuất Giống Theo Sơ Đồ Duy Trì Và Phục Tráng Có Gì Giống Và Khác Nhau


XEM THEO LỚP
Giải bài tập SGK new 2,6
Edit with Live CSS
Save
Write CSS OR LESS và hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.