Các hỗn hợp axit đều phải sở hữu một số đặc thù chung, chính là tính chất của các cation H+ trong dung dịch.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 2

2. Axit những nấc

Axit những nấc, phân li từng nút ra ion H+. Thông thường nấc sau yếu rộng nấc trước từ 104 đến 105 lần.

Ví dụ:

*

Phân tử H3PO4 phân li cha nấc ra ion H+, H3PO4 là axit tía nấc.

II. BAZƠ

1. Định nghĩa

Theo thuyết A-rê-ni-ut, bazơ là chất khi tung trong nước phân li ra anion OH−.

Ví dụ:

NaOH → Na+ + OH−

Các hỗn hợp bazơ đều phải có một số đặc điểm chung, đó là tính chất của những anion OH− trong dung dịch.

2. Bazơ nhiều nấc

Bazơ các nấc phân lí từng nút ra ion OH−

Ví dụ:

Ba(OH)2 là bazơ nhị nấc, phân li hai nấc ra ion OH−.

*

III. HIĐROXIT LƯỠNG TÍNH

Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa rất có thể phân li như axit vừa rất có thể phân li như bazơ.

Ví dụ Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính

Sự phân li theo phong cách bazơ:

*

Sự phân li theo kiểu axit:

*

Các hiđroxit lưỡng tính thường chạm mặt là Zn(OH)2, Pb(OH)2, Sr(OH)2, Cr(OH)3... Chúng phần đông ít chảy trong nước và lực axit (khả năng phân li ra ion), lực bazơ số đông yếu.

IV. MUỐI

1. Định nghĩa

Muối là hợp chất khi tung trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH+4 ) và anion cội axit.

Ví dụ:

*

Muối nhưng anion nơi bắt đầu axit không thể hiđro có khả năng phân li ra ion H+ (hiđro có tính axit) được call là muối trung hoà.

Ví dụ: NaCl, (NH4)3SO4, Na2CO3 

Nếu anion gốc axit của muối vẫn còn đấy hiđro có tác dụng phân li ra ion H+ thì muối đó được gọi là muối axit.

Ví dụ: NaHCO3, NaH2PO4, NaHSO4

2. Sự điện li của muối trong nước

Hầu hết các muối lúc tan nội địa phân li hoàn toàn ra cation kim loại (hoặc cation NH+4) với anion gốc axit (trừ một vài muối như HgCl2, Hg(CN)2 ... Là các chất điện li yếu).

Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Bài 40 (Có Đáp Án), Câu Hỏi Trắc Nghiệm Bài 40 Công Nghệ Lớp 10

Ví dụ:

*

Nếu anion gốc axit còn hiđro gồm tính axit, thì nơi bắt đầu này liên tiếp phân li yếu hèn ra ion H+.