Đồng có hai đồng vị ( _29^65 extrmCu) và ( _29^63 extrmCu). Nguyên tử khối vừa phải của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm của từng đồng vị.
Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 trang 14

Lời giải đưa ra tiết

Gọi x là nhân tố % của đồng vị 65Cu. Ta có :

( dfrac65x+63(100-x)100 = 63,54)

(eqalign và Leftrightarrow 65x + 63left( 100 - x ight) = 6354 cr và Leftrightarrow 65x + 6300 - 63x = 6354 cr & Leftrightarrow 2x = 54 cr & Leftrightarrow x = 54:2 cr & Leftrightarrow x = 27 cr )

Vậy nguyên tố 63Cu là 73%; 65Cu 27%

cultureldjazair2007.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp cultureldjazair2007.com
Xem thêm: Giải Bài 1 Hóa Học Lớp 10 Bài 1 Hóa Học 10: Thành Phần Nguyên Tử

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng cultureldjazair2007.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép cultureldjazair2007.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.