Giải bài tập trang 101 bài 22 Clo Sách giáo khoa (SGK) hóa học 10. Câu 1: trong phòng nghiên cứu , khí đến thường được điều chế bằng phương pháp oxi hóa hợp hóa học nào sau đây...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 trang 101


Bài 1 trang 101 sgk chất hóa học lớp 10

Trong phòng thể nghiệm , khí mang đến thường được điều chế bằng phương pháp oxi hóa hợp hóa học nào sau đây?

A. NaCl

B. HCl

C. KClO3

 D.KMnO4

Hướng dẫn giải:

Chọn B

Bài 2 trang 101 sgk chất hóa học lớp 10

Cho biết tính chất hóa học cơ phiên bản của yếu tắc clo. Giải thích vì sao thành phần clo có tính chất hóa học tập cơ bạn dạng đó. Mang đến ví dụ minh họa?

Hướng dẫn giải:

Clo có tính lão hóa mạnh.

- tác dụng với kim loại: clo lão hóa trực tiếp đa số các kim loại tạo muối clorua, bội phản ứng xảy ra ở ánh sáng thường hoặc không tốt lắm, vận tốc nhanh, tỏa các nhiệt.

2Fe + 3Cl2 (oversett^circ ightarrow) 2FeCl3

- công dụng với hidro: phản ứng xảy ra khi chiếu sáng mặt trời.

H2 + Cl2 → 2HCl

- tính năng với nước:

Cl2 + H2O ( ightleftharpoons) HCl + HClO

N guyên tố clo bao gồm tính chất hóa học cơ bản đó bởi khi thâm nhập phản ứng, nguyên tử clo dễ dàng nhận thêm 1 electron nhằm thành ion Cl-

Bài 3 trang 101 sgk chất hóa học lớp 10

Dẫn khí clo vào nước, xảy ra hiện tượng đồ vật lí xuất xắc hóa học tập ? Giải thích.

Hướng dẫn giải:

Dẫn khí clo vào nước, xẩy ra vừa là hiện tượng vật lí , vừa là hiện tượng hóa học.

Khi tổng hợp vào nước, 1 phần clo tính năng với nước.

Xem thêm: Check Out Nghĩa Là Gì ? Thủ Tục Trong Khách Sạn Thế Nào? 12 Bước Check Out Trong Khách Sạn

Cl2 + H2O 

*
HCl + HClO

Bài 4 trang 101 sgk hóa học lớp 10

Nêu rất nhiều ứng dụng thực tiễn của clo?

Hướng dẫn giải:

Khí clo được dùng để tiệt trùng nước sinh hoạt, hài hòa vào nước một lượng nhỏ khí clo để diệt vi khuẩn gây bệnh.Khí clo được dùng làm sản xuất các chất tẩy trắng sát trùng như nước Gia-ven, clorua vôi cùng sản xuất hồ hết hóa hóa học trong công nghiệp như HCl, KclO2Một lượng béo clo được dùng làm chế số đông dung môi công nghiệp như cacbon tetra clorua sản xuất các chất polime như nhựa PVC, cao su thiên nhiên tổng hợp…

Bài 5 trang 101 sgk hóa học 10

Cân bởi phương trình hóa học của những phản ứng thoái hóa – khử sau bằng các phương pháp thăng bằng electron :

a) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

b) HNO3 + HCl → NO + Cl2 + H2O

c) HClO3 + HCl → Cl2 + H2O

d) PbO2 + HCl → PbCl2 + Cl2 + H2O

Hướng dẫn giải:

Cân bởi phương trình hóa học của những phản ứng oxi hóa – khử sau bằng các phương thức thăng bởi electron:

a) 2(overset+7KMnO_4)+ 16(overset-1HCl)→ 2KCl + 2(overset+2MnCl_2) + 5(overset0Cl_2) + 8H2O

*

b) (6overset-1HCl) + (2overset+5HNO_3) → (2overset+2NO) + 3(overset0Cl_2) +4 H2O

*

c) 5(overset-1HCl) + (overset+5HClO_3) → 3(overset0Cl_2)+ 3H2O

*

d) (overset+4PbO_2) + 4(overset-1HCl) → (overset+2PbCl_2)+(overset0Cl_2) + 2H2O

*

Bài 6 trang 101 sgk hóa học lớp 10

Tại sao trong công nghiệp người ta dùng phương thức điện phân dung dịch NaCl bão hòa chứ không dùng phản ứng thoái hóa khử giữa các hóa hóa học để điều chế khí clo?

Hướng dẫn giải:

Trong công nghiệp không cần sử dụng phản ứng lão hóa khử giữa các hóa hóa học để pha chế clo vì ngân sách sản phẩm cao.

 

Bài 7 trang 101 sgk hóa học lớp 10

Cần bao nhiêu gam KmnO4 vào từng nào mililit dung dịch axit clohidric 1M nhằm điều chế đủ khí clo chức năng với sắt, tạo cho 16,25 g FeCl3 ?