*

*

Bài 2: Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị

Bài 6 (trang 14 SGK Hóa 10)

Hiđro gồm nguyên tử khối là 1,008. Hỏi bao gồm bao nhiêu nguyên tử của đồng vị21Htrong 1ml nước (cho rằng vào nước chỉ bao gồm đồng vị 21H và11H)? (Cho khối lượng riêng rẽ của nước là 1 trong những g/ml).

Lời giải:

*

Xem toàn bộGiải Hóa 10: bài xích 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị