Cho 20g các thành phần hỗn hợp bột Mg cùng Fe tính năng với dung dịch HCl dư thấy tất cả 1g H2 bay ra. Trọng lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là từng nào gam ?

A. 40,5 g B. 45,5g

C. 55,5g D. 65.5g
Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 sgk trang 106

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Đổi số mol khí H2 =? (mol)

Cách 1: Viết PTHH, đo lường theo PTHH

Cách 2: số mol Cl- trong muối bột = 2nH2

Bảo toàn khối lượng: mmuối = mhh + mCl-


Lời giải chi tiết

(n_H_2 = dfrac12 = 0,5,,,(mol))

Cách 1:

Gọi số mol của Mg với Fe thứu tự là x với y mol

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

x mol x mol x mol

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

y mol y mol y mol

(left{eginmatrix 24x + 56y = 20\ x+y=0,5 endmatrix ight.) => x = y = 0,25

(m_MgCl_2) = 0,25 x (24 + 35,5x2) = 23,75g

(m_FeCl_2) = 0,25 x (56 + 35,5x2) = 31,75g

Khối lượng muối clorua = 23,75 + 31,75 = 55,5g

Cách 2: 

số mol Cl- trong muối bột = 2nH2 = 2. 0,5 = 1(mol)

Khối lượng muối hạt clorua: mmuối = mhh + mCl- = đôi mươi + 1.35,5 =55,5 (g)

Đáp án C

cultureldjazair2007.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 bên trên 74 phiếu
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp cultureldjazair2007.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng cultureldjazair2007.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy bỏ

Liên hệ | chế độ

*Xem thêm: Lựa Chọn Lĩnh Vực Kinh Doanh Công Nghệ 10, Please Wait

*

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép cultureldjazair2007.com gửi các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.