- Chọn bài bác -Bài 21: khái quát về đội halogenBài 22: CloBài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric cùng muối cloruaBài 24: sơ sài về thích hợp chất gồm oxi của cloBài 25: Flo - Brom - IotBài 26: rèn luyện : đội halogenBài 27: Bài thực hành số 2: tính chất hóa học tập của khí clo và hợp hóa học của cloBài 28: Bài thực hành thực tế số 3: đặc thù hóa học của brom cùng iot

Xem tổng thể tài liệu Lớp 10: trên đây

Giải bài xích Tập hóa học 10 – bài xích 23: Hiđro clorua – Axit clohiđric với muối clorua góp HS giải bài xích tập, cung cấp cho những em một khối hệ thống kiến thức và sinh ra thói quen học tập thao tác khoa học, làm căn cơ cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 106 SGK Hóa 10): đến 20g các thành phần hỗn hợp bột Mg cùng Fe công dụng với hỗn hợp HCl dư thấy gồm 1g khí H2 bay ra. Trọng lượng muối clorua tạo nên trong hỗn hợp là từng nào gam?

A. 40,5g.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 bài 23

B. 45,5g.

C. 55,5g.

D. 65,5g.

Lời giải:

C đúng

nH2 =

*
= 0,5 mol.

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

nMg = x; nFe = y.

nH2 = x + y = 0,5 mol.

mhh = 24x + 56y = 20g.

Giải hệ phương trình ta gồm x = y =0,25 mol.

mMgCl2 = 0, 25 × 95 = 23,75g.

mFeCl2 = 0,25 × 127 = 31,75g

Khối lượng muối clorua = 23,75 + 31,75= 55,5

Bài 2 (trang 106 SGK Hóa 10): Nêu những tính chất vật lí của khí hiđro clorua HCl.

Lời giải:

Hiđro clorua là hóa học khí ko màu, hương thơm xốc, nặng hơn không khí, khí hiđro clorua tan các trong nước sinh sản thành dung dịch axit, ngơi nghỉ 20oC tiện thể tích nước hòa tan 500 thể tích hiđro clorua.

Bài 3 (trang 106 SGK Hóa 10): Có các chất sau: axit sunfuric đặc, nước, kali clorua rắn. Hãy viết những phương trình bội phản ứng để điều chế hidro clorua.

Lời giải:

Phương trình hóa học của phản ứng điều chế hidro clorua

2NaCltinh thể + H2SO4 đđ –to→ Na2SO4 + 2HCl


2KCl + 2H2O –đpdd gồm m.ngăn→ 2KOH + H2 + Cl2

H2 + Cl2 –as→ 2HCl.

Bài 4 (trang 106 SGK Hóa 10): Hãy dẫn ra phần đa phản ứng hóa học của axit clohiđric để gia công thí dụ.

a) Đó là số đông phản ứng lão hóa – khử.

b) Đó không hẳn là phản bội ứng oxi hóa – khử.

Lời giải:

a) hồ hết ví dụ phương trình phản ứng chất hóa học của axit clohidric là làm phản ứng oxi hóa – khử:

Với phương châm là hóa học khử:

*

Với sứ mệnh là hóa học oxi hóa :

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

b) đều ví dụ phương trình làm phản ứng hóa học của axit clohidric là không phải là làm phản ứng thoái hóa – khử:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O.

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O.

Bài 5 (trang 106 SGK Hóa 10): bản chất của các phản ứng pha trộn hiđro clorua bằng phương pháp sunfat và phương pháp tổng hợp khác nhau như gắng nào? Các phương pháp trên đã phụ thuộc vào những đặc điểm hóa học tập nào của những chất thâm nhập phản ứng?

Lời giải:

Bản chất của cách thức sunfat là cần sử dụng phản ứng trao đổi.

NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl.

Bản chất của phương thức tổng hợp là dùng cách thức hóa hòa hợp (phản ứng oxi hóa – khử).

H2 + Cl2 → 2HCl.

Bài 6 (trang 106 SGK Hóa 10): Sục khí Cl2 đi qua dung dịch Na2CO3 thấy gồm khí CO2 thoát ra. Hãy viết phương trình hóa học của những phản ứng đã xảy ra.

Lời giải:

Cl2 + H2O ⇆ HCl + HClO

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ + H2O.

Bài 7 (trang 106 SGK Hóa 10): Tính nồng độ của hai hỗn hợp axit clohiđric trong các trường hợp sau:

a) cần được dùng 150ml hỗn hợp HCl để kết tủa trọn vẹn 200g hỗn hợp AgNO3 8,5%.

Xem thêm: Bài 23: Mạch Điện Xoay Chiều 3 Pha ? Sơ Đồ Mạch Điện 3 Pha

b) Khi mang đến 50g dung dịch HCl vào một cốc đựng NaHCO3 (dư) thì chiếm được 2,24 lít khí sinh hoạt đktc.

Lời giải:

a)

*

Phương trình chất hóa học của làm phản ứng:

HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

Theo pt nHCl = nAgCl = 0,1 mol


*

b)

*

Phương trình hóa học của phản ứng:

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2↑ + H2O

Theo pt: nHCl = nCO2 = 0,1 mol ⇒ mHCl = 0,1. 36,5 = 3,65 g

*