Câu 1 trang 13 SGK technology 11

Trình bày nội dung cách thức góc chiếu thứ nhất và phương thức chiếu góc thứ ba.

Bạn đang xem: Giải bài tập công nghệ 11 bài 2

Trả lời:

Phương pháp góc chiếu vật dụng nhất

trang bị thể được đặt giữa người xem và khía cạnh phẳng chiếu. đồ vật thể chiếu được đặt trong một góc tạo thành thành bởi các mặt phẳng hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh vuông góc với nhau từng song một. Phương diện phẳng chiếu bởi mở xuống dưới, phương diện phẳng chiếu cạnh mở sang bắt buộc để những hình chiếu thuộc nằm xung quanh phẳng chiếu đứng là khía cạnh phẳng bạn dạng vẽ. Hình chiếu bằng được đặt dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh được đặt bên đề nghị hình chiếu đứng.

Phương pháp chiếu góc thiết bị ba

phương diện phẳng chiếu được đặt giữa người xem và vật thể. Phương diện phẳng hình chiếu đứng, phương diện phẳng hình chiếu bằng, phương diện phẳng hình chiếu cạnh vuông góc cùng nhau từng song một. Mphc bằng được mở lên trên, mphc cạnh đựơc mở lịch sự trái để các hình chiếu này cùng nằm trên cùng mặt phẳng chiếu đứng là khía cạnh phẳng phiên bản vẽ. Hình chiếu bằng bỏ lên hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt phía bên trái hình chiếu đứng

Bài tập 1 trang 13 SGK công nghệ 11

Cho vật dụng thể có các hướng chiếu A, B, C và những hình chiếu 1, 2, 3 (hình 2.5).

a) Đánh lốt (x) vào mẫu mã bảng 2.1 để chứng minh sự tương ứng của hình chiếu với phía chiếu và ghi tên gọi các hình chiếu.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Nguyên Lý Làm Việc Của Máy Thu Thanh, Nguyên Lý Làm Việc Của Máy Thu Thanh

b) Ghi số máy tự hình chiếu vào ô của mẫu bảng 2.2 cùng 2.3 để chứng thật cách bố trí các hình chiếu theo phương pháp chiếu góc đầu tiên và phương pháp chiếu gócthứba .


*

Trả lời:

Hướng Chiếu

Hình Chiếu

A

B

C

Tên call hình chiếu

1

X

HCC

2

X

HCB

3

X

HCĐ

Câu 2 trang 13 SGK technology 11

So sánh sự khác nhau giữa vị trí những hình chiếu ngơi nghỉ trên bản vẽ của cách thức hình chiếu góc trước tiên và phương thức chiếu góc thứ ba.

Trả lời:

Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất: đồ thể ở trước phương diện phẳng chiếu đối với người quan cạnh bên Vị trí những hình chiếu: Hình chiếu bằng đặt bên dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh để bên đề nghị hình chiếu đứng Trong cách thức chiếu góc trang bị ba: vật thể nằm sau khía cạnh phẳng chiếu so với người quan liền kề Vị trí các hình chiếu: Hình chiếu bằng ném lên hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt phía trái hình chiếu đứng