*
*
*
*
*
*
*
*

Trong thời gian 30 giây bao gồm một điện lượng 60C chuyển hẳn qua tiết diện của dây. Số electron chuyển sang tiết năng lượng điện trong thời gian 2 giây là:


Số electron qua máu diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây là 1,25.1019. Điện lượng chạy qua tiết diện đó trong 2 phút là?


Cường độ cái điện không đổi chạy qua dây tóc của đèn điện là $0,64 A$. Điện lượng cùng số electron dịch chuyển hẳn sang tiết diện trực tiếp của dây tóc trong thời gian $1$ phút.

Bạn đang xem: Dòng điện không đổi là gì


Dòng năng lượng điện chạy qua đèn điện hình của một ti vi hay sử dụng có độ mạnh 60μA. Số electron tới đập vào screen của tivi trong mỗi giây là:


Khi cái điện chạy qua đoạn mạch kế bên nối thân hai cực của nguồn tích điện thì các hạt sở hữu điện vận động có hướng dưới tính năng của lực:


Một mối cung cấp điện bao gồm suất điện đụng là ξ, công của nguồn là A, q là độ phệ điện tích dịch chuyển sang nguồn. Mối liên hệ giữa bọn chúng là:


Công của lực kỳ lạ làm dịch rời điện tích 4C từ rất âm đến cực dương bên phía trong nguồn năng lượng điện là 24J. Suất điện cồn của nguồn là:


Suất điện động của một nguồn điện áp là 12 V. Tính công của lực kỳ lạ khi di chuyển một lượng điện tích là 0,5 C phía bên trong nguồn điện từ cực âm mang lại cực dương của chính nó ?


Một bộ acquy có suất điện rượu cồn 6 V, sản ra một công là 360 J khi acquy này phân phát điện. Lượng năng lượng điện tích di chuyển trong acquy.


Một cỗ acquy hoàn toàn có thể cung cấp loại điện 4 A liên tiếp trong 2 tiếng thì phải nộp lại. Cường độ mẫu điện mà lại acquy này rất có thể cung cấp thường xuyên trong 40 giờ thì phải nộp lại.

Xem thêm: " Bring It Up Là Gì ? Bring It Up Có Nghĩa Là Gì


Một cỗ acquy hoàn toàn có thể cung cấp loại điện 4 A thường xuyên trong 2 giờ thì phải nộp lại. Suất điện động của acquy này trường hợp trong thời gian vận động trên đây nó sản có mặt một công là 172,8 kJ là?


Qua một nguồn điện tất cả suất điện động không đổi, để gửi một năng lượng điện lượng 10 C thì lực lạ bắt buộc sinh một công là trăng tròn mJ. Để chuyển một điện lượng 15 C qua nguồn thì lực lạ đề xuất sinh một công là


Pin Lơclăngsê sản ra một công là 270 J khi dịch rời lượng năng lượng điện là 180C giữa hai cực bên trong pin. Tính công nhưng pin sản ra khi dịch chuyển một lượng điện tích 40 (C) giữa hai cực bên trong pin.


Một nguồn điện có suất điện rượu cồn là E đang cung cấp năng lượng mang đến mạch ngoài là 1 bộ nhẵn đèn. Biết tổng năng lượng điện lượng di chuyển hẳn sang bộ đèn điện trong thời gian t là q thì công của mối cung cấp điện hiện ra trong thời hạn t này là


Trên một cục Pin do công ty cổ phần Pin hà thành sản xuất gồm ghi những thông số: sạc pin R20C – D size – UM1 – 1,5V như hình vẽ. Thông số kỹ thuật 1,5(V) đến ta biết: